Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_54 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 54~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Şarkılar, \\ 
 +bir yeşil yaprak, ince bir salkım üzüm oldular, \\ 
 +..........ler. \\ 
 +Erimiş ateşle kan karıştır;​ \\ 
 +ve kaş gibi ince fırçalarla \\ 
 +sür dudaklarına! \\ 
 +Gövdeye başla kimyager! \\ 
 +Eli Meçhul - askerin eline benzemelidir \\ 
 +ve ayakları Meçhul - askerin ayaklarına,​ \\ 
 +Gelinler, \\ 
 +sevinçlerinden ağlaşıyor,​ \\ 
 +sevinçlerinden oynaşıyorlar,​ \\ 
 +ince telleriyle. \\ 
 +En sevdiğim \\ 
 +bana mutlu sofralarda \\ 
 +kanı üstünde taze et yediriyor, \\ 
 +ve kaynak suyu içiriyor elleriyle. \\ 
 +Yeni - insan \\ 
 +aramızda \\ 
 +yeni şarkılarla \\ 
 +dolaşıyor. \\ 
 +Ona biz \\ 
 +yeni bir can üfledik; \\ 
 +İlk adam içimizde yaşıyor. \\ 
 +Yeni - insan \\ 
 +aramızda \\ 
 +yeni türkülerle \\ 
 +dolaşıyor. \\ 
 +Hava ılık kokuyor, \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​