Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_56 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 56~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Beyinlerde yaşayan hurafelerin \\ 
 +İzini silmeli) \\ 
 +Ve ondan sonra \\ 
 +Düşünce ve vicdan özgürlüğünden \\ 
 +Bahsedilmeli) \\ 
 +Güneşe giden yolda \\ 
 +Tel örgüler aşılınca \\ 
 +Her adım insanı başarıya götürür. \\ 
 +DERDİ Kİ \\ 
 +(Bir işi nasıl başaracağımı düşünmeden \\ 
 +O işin engellerini düşünürüm \\ 
 +Engelleri kaldırınca \\ 
 +o iş yürür) \\ 
 +"Kör sağır dilsiz \\ 
 +Bütün kalabalıklarıyle \\ 
 +Çarıkları yeşil sarıklarıyle \\ 
 +Şeyh Sait irticaı hortladı \\ 
 +Yeniden fes giyilecek \\ 
 +Türbeler tekkeler açılacakmış."​ \\ 
 +Dedikleri zaman \\ 
 +Dedi ki \\ 
 +"​Sağlam çakıldı kazıklar \\ 
 +Çadır sökülmez. \\ 
 +Yüzyıllarca ellerde gezecektir \\ 
 +Elimizle yazdığımız kitap \\ 
 +Devrimlerin hedefini kavramış olanlar \\ 
 +Onları \\ 
 +Her zaman korumaya yeterlidir"​ \\ 
 +*** \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​