Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_57 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 57~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +O AY \\ 
 +Kafasının tek düşüncesi vardı; \\ 
 +Hatay! \\ 
 +Dedi ki \\ 
 +Eğer Fransayla savaş olursa \\ 
 +¯-Olmaz a!¯- \\ 
 +Cumhurbaşkanlığından \\ 
 +Ve Meclis üyeliğinden çekilir, \\ 
 +Bir ferdi millet olarak \\ 
 +Arkadaşlarımla,​ inançlarımla beraber \\ 
 +Hataya girer, \\ 
 +Oradakilerle omuz omuza savaşırım \\ 
 +*** \\ 
 +DERDİ Kİ \\ 
 +Biz \\ 
 +Hiç bir zaman \\ 
 +Verdiği karardan dönmüş insan değiliz! \\ 
 +Ona \\ 
 +Büyük zaferden sonra \\ 
 +Yürüyelim! dedikleri zaman \\ 
 +Selanik üstüne; \\ 
 +Hayır! dedi. \\ 
 +"​Misakı Milli dışındadır Selanik... \\ 
 +Biz bu Misaka bağlıyız dedik."​ \\ 
 +Ne post kaptırırız \\ 
 +Ne isteriz post; \\ 
 +Derdi ki \\ 
 +Düşmana düşmanız dosta dost. \\ 
 +Büyük zaferin \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​