Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_59 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 59~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Bir el kapısını vurdu girdi içeri \\ 
 +elinde bir mektup. \\ 
 +Ve yaveri okudu \\ 
 +Bu \\ 
 +mektubu. \\ 
 +Bir eski Osmanlı paşası \\ 
 +"​Sanremoda \\ 
 +Vahdettini gördüm"​ diyordu \\ 
 +Mektubunda. \\ 
 +(Vahidettin \\ 
 +öyle bitkin \\ 
 +öyle üzgün ki... \\ 
 +Ve sizi hep \\ 
 +Saygılarla \\ 
 +Övgülerle \\ 
 +Anıyor. \\ 
 +Aylardır \\ 
 +Yardıma ihtiyacı vardır. \\ 
 +sanıyorum. \\ 
 +Size inanıyorum \\ 
 +inanıyor) \\ 
 +Mustafa Kemal \\ 
 +Başı pencereye çevrili, \\ 
 +Kirpikleri \\ 
 +Som altın kuşların kanadı gibi nemli \\ 
 +Dinliyordu \\ 
 +bu \\ 
 +mektubu... \\ 
 +Ve birden \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​