Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_60 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 60~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Mavi pırlanta gözleri dolu \\ 
 +Dudakları titrek, \\ 
 +Derin derin iç çekerek \\ 
 +dedi ki: \\ 
 +"​Nasıl yardım edilebilir, \\ 
 +Benim özel servetim yok \\ 
 +millet fakir. \\ 
 +Hem \\ 
 +Vatanda \\ 
 +Nice şehit yetimleri \\ 
 +Ve onun öksüz bıraktığı \\ 
 +Yoksul sakat çocuklar \\ 
 +var..."​ \\ 
 +Emretti: \\ 
 +– Yine iç geçirerek¯ \\ 
 +(Vesikadır,​ hıfzı gerek.) \\ 
 +Derdi ki: \\ 
 +"​İnsan oğlunun sonu bilinmez, \\ 
 +Hiç birşeye \\ 
 +güvenilmez;​ \\ 
 +hayat budur \\ 
 +Dağ yıkılır \\ 
 +Deniz kurur \\ 
 +Yanar orman. \\ 
 +(Ölçülü olmak gerektir) \\ 
 +Her zaman" \\ 
 +* * * \\ 
 +Ne sömürmek \\ 
 +Ne sömürülmek isterdi, \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​