Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_61 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 61~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +(Dış siyasamız \\ 
 +İyi komşuluk, \\ 
 +Ulusların arasında iş birliği) \\ 
 +Derdi. \\ 
 +Derdi ki \\ 
 +"​Gittikçe iyileşen dünyada \\ 
 +Mutlu dünya uluslarıyle bir arada \\ 
 +Daha mutlu olmak için \\ 
 +yarış gerek \\ 
 +Yurtta barış cihanda barış gerek!"​ \\ 
 +* * * \\ 
 +O kendisini değil \\ 
 +Kendisinin \\ 
 +kendisinden olan \\ 
 +ulusu \\ 
 +gök dolusu \\ 
 +severdi, \\ 
 +Kol kola \\ 
 +El ele \\ 
 +En güçlü mutlu günlere ereceğiz \\ 
 +derdi. \\ 
 +Ve derdi ki \\ 
 +Mutluluk gerçek olduğu gün, \\ 
 +beni düşünün! \\ 
 +* * * \\ 
 +O ki \\ 
 +Olmamak için bağımlı bölge, \\ 
 +Olmamak için \\ 
 +İngilizin Amerikanın \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​