Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_62 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 62~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +ayakları dibinde gölge, \\ 
 +Hür bağımsız bir ülke \\ 
 +özlemiyle savaştı. \\ 
 +O güneş gibi... \\ 
 +Göğümüzü ışıtan \\ 
 +ısıtan \\ 
 +sırma saçlı bir baştı. \\ 
 +Derdi ki: \\ 
 +İngiliz İtalyan Amerikan \\ 
 +Hangi devlet olursa olsun \\ 
 +Seni sömürmeye gelenin \\ 
 +Karşısında dimdik duracaksın. \\ 
 +Yedi canın olsa yedisini de verecek. \\ 
 +Emperyaliste kıyasıya vuracaksın. \\ 
 +* * * \\ 
 +Uyumazdı savaşta 3 gün 3 gece, \\ 
 +Derdi ki: \\ 
 +Uyandırın beni dalarsam, \\ 
 +gerekince. \\ 
 +Derdi ki: \\ 
 +İş uzar \\ 
 +Hayat kısalır, \\ 
 +Çocukluk okul zamanları \\ 
 +Nice yıllar alıyor. \\ 
 +Geriye ne kalıyor? \\ 
 +Çok eski günlerinden birinde \\ 
 +Erzurum Kongresinde sordular: \\ 
 +– Bu yol nereye çıkar \\ 
 +Cumhuriyet mi? \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​