Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_63 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 63~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +– Bunda şüphe mi var? \\ 
 +dedi. \\ 
 +Kaptırmazdı kendisini \\ 
 +Ne sevince ne kedere. \\ 
 +Derdi ki: \\ 
 +Son hedef demokrasidir. \\ 
 +Ne halife ne padişah \\ 
 +Kendimi adadım işçilere, \\ 
 +Köylü efendimizdir! \\ 
 +* * * \\ 
 +Çocukları candan sever: \\ 
 +Hem öyle yürekten, \\ 
 +Yanasıya yakılasıya severdi ki... \\ 
 +Derdi ki: \\ 
 +– İyi ki çocuğum yok! \\ 
 +Olsaydı \\ 
 +Ve günün birinde ölseydi \\ 
 +Nasıl dayanırdım?​ \\ 
 +* * * \\ 
 +Hayvanları severdi, \\ 
 +Hele atı çok. \\ 
 +Ruama tutulmuştu atı. \\ 
 +Haber \\ 
 +Verdiler, \\ 
 +Öldüreceklerdi bu atı... \\ 
 +Yanına sokulan ölebilirdi... \\ 
 +Ve O ölümden ürkmeksizin \\ 
 +sokuldu ata... \\ 
 +Okşahı bal renkli tüylerini atın. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​