Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_65 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 65~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Hastalığın ikinci devresine girmişiz) \\ 
 +dedi. \\ 
 +Artık O, \\ 
 +Güçlükle kalkıyor \\ 
 +Güçlükle oturuyordu. \\ 
 +Ve çileli bahtsız koltuğunda başı, \\ 
 +Bir türlü batmak istemeyen \\ 
 +Sarı altın güneş gibi \\ 
 +Duruyordu. \\ 
 +Gök yasta \\ 
 +Toprak yasta \\ 
 +Sular yasta \\ 
 +Halklar üzüntüdeydi. \\ 
 +Ve ölüm \\ 
 +Belki son soluktan da yakın \\ 
 +En katil \\ 
 +En affedilmez şeydi. \\ 
 +Ve o haliyle \\ 
 +(Üzülmeyin) \\ 
 +Diyordu \\ 
 +Ayrı ayrı bakarak \\ 
 +Baş ucunda diz çökenlerin her birine, \\ 
 +Diyordu ki \\ 
 +(Doktorların bütün dediklerini \\ 
 +Getiriyorum yerine) \\ 
 +10 Kasım 1938 \\ 
 +10 Kasım 1938... \\ 
 +O sabah \\ 
 +Gök karardı birdenbire \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​