Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_66 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 66~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Kuşlar kanat çırptı, \\ 
 +Yaprakları döküldü ağaçların. \\ 
 +O sabah \\ 
 +En acı ağıtını okudu felek. \\ 
 +Bir acı ağıt ki, \\ 
 +Dolaştı yeryüzünü \\ 
 +Doğudan batıya \\ 
 +Kuzeyden güneye dek. \\ 
 +Bir acı ağıt ki, \\ 
 +Toprak kulak verdi \\ 
 +Sular ürperdi \\ 
 +İç geçirerek... \\ 
 +O ki ölmez olandı, \\ 
 +Mustafa Kemal'​di adı. \\ 
 +Son kere çaldı kapısını ölüm, \\ 
 +Başı düştü yastığa \\ 
 +Ve kalkmadı. \\ 
 +Yıl 1938 \\ 
 +Kasım 10. \\ 
 +Dokuzu beş geçiyor saat. \\ 
 +Ve o Kocatepe'​de \\ 
 +Bir çadırdan bir çadıra geçer gibi \\ 
 +Rahat \\ 
 +Ve cesur \\ 
 +Öldü.. \\ 
 +Ölüm şekil değiştirmektir \\ 
 +Bir başka dünyaya girmektir \\ 
 +Yeni bir hayat \\ 
 +Yeni bir davranıştır ölüm, \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​