Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_67 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 67~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Öldü. \\ 
 +Ölüm üç kez çalar kapıyı: \\ 
 +Birincide sağır \\ 
 +İkincide kör \\ 
 +Üçüncüde dilsiz. \\ 
 +Ölüm \\ 
 +Bir gölge gibi dolaştı baş ucunda \\ 
 +Gövdesiz ayaksız elsiz. \\ 
 +Öldü.. \\ 
 +Son kere çaldı kapısını ölüm, \\ 
 +Başı düştü yastığa \\ 
 +Ve kalkmadı. \\ 
 +Mustafa Kemal'​di adı. \\ 
 +Ölüm yeni bir canlanıştır,​ \\ 
 +Yepyeni bir hayat. \\ 
 +Yıl 1938 \\ 
 +Kasım 10 \\ 
 +9'u beş geçiyor saat. \\ 
 +Öldü. \\ 
 +Hiçbir ölüme \\ 
 +Böylesine yanmadık. \\ 
 +İnanılmazdı,​ inanmadık. \\ 
 +Öldü. \\ 
 +Yıl 1938 \\ 
 +Kasım 10 \\ 
 +9'u beş geçiyor saat \\ 
 +Ve o bir tepeden \\ 
 +Bir tepeye uçar gibi \\ 
 +Rahat \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​