Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_69 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - II : 69~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - II === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Seni bu tek temelden \\ 
 +yoksun etmek isteyenler olacaktır. \\ 
 +Bir gün \\ 
 +Özgürlüğünü \\ 
 +Ve cumhuriyeti \\ 
 +Koruman gerekirse \\ 
 +Vazifeye atılmak için \\ 
 +İçinde bulunduğun şartlar \\ 
 +ne olursa olsun \\ 
 +düşünme \\ 
 +bu şartları! \\ 
 +Özgürlük ve cumhuriyetine \\ 
 +kıymak isteyecek olanlar \\ 
 +düşmanlar \\ 
 +görülmemiş \\ 
 +bir üstünlüğün \\ 
 +mümessili \\ 
 +olabilir. \\ 
 +Aziz vatanın bütün kaleleri \\ 
 +hileyle \\ 
 +zaptedilmiş,​ \\ 
 +tersanelerine girilmiş \\ 
 +Ve memleket \\ 
 +Bilfiil işgal edilmiş \\ 
 +olabilir. \\ 
 +Ve en kötüsü en acısı \\ 
 +Memlekette iktidara sahip olanlar \\ 
 +Gaflet, dalalet ve hiyanet içinde \\ 
 +Aldatılmış \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​