Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_2_70 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Alt覺n Destan - II : 70~~
 +=== ALTIN DESTAN - II ===
 +=== 襤LHAM襤 BEK襤R TEZ ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 42 ===
 +----
 +Sat覺lm覺 \\
 +olabilir. \\
 +Hatta \\
 +襤ktidar sahipleri \\
 +zel 癟覺karlar覺n覺 \\
 +yabanc覺larla \\
 +birletirmi \\
 +olabilir. \\
 +Ve sen ey \\
 +T羹rk geleceinin evl璽d覺 \\
 +Bu artlar i癟inde dahi \\
 +Eilme \\
 +at覺l \\
 +vuru. \\
 +ve vur. \\
 +Gerekli kudret \\
 +Damarlar覺ndaki kanda \\
 +mevcuttur! \\
 +襤te T羹rk Genci, T羹rk Gen癟lii \\
 +"T羹rk genci inkil璽plar覺n ve rejimin sahibi ve bek癟isidir. Bunlar覺n l羹zumuna, doruluuna herkesten 癟ok inanm覺t覺r. Rejimi ve ink覺l璽plar覺 benimsemitir. Bunlar覺 zay覺f d羹羹recek en k羹癟羹k veya en b羹y羹k bir k覺p覺rt覺 ve bir hareket duydu mu, bu memleketin polisi vard覺r, ordusu vard覺r, adliyesi vard覺r demeyecektir. Hemen m羹cadele edecektir. Ve kendi eserini koruyacakt覺r. Polis gelecektir, as覺l su癟lular覺 b覺rak覺p as覺l su癟lu diye onu yakalayacakt覺r. Gen癟 "​Polis,​ hen羹z ink覺l璽p ve cumhuriyetin polisi deildir"​ diye d羹羹necek,​ fakat asla yalvarmayacakt覺r. Mahkeme onu mahk羶m edecektir. gene d羹羹necek,​ "Demek adliyeyi de 覺slah etmek, rejime g繹re d羹zenlemek l璽z覺m"​ diyecek. Onu hapse atacaklar, kanun yolundan itirazlar覺n覺 yapmakla beraber, meclise telgraf yad覺r覺p hakl覺 ve su癟suz olduu i癟in tahliyesine 癟al覺覺lmas覺n覺,​ kay覺r覺lmas覺n覺 istemeyecektir. Diyecek ki; "ben inan癟 ve kanaatimin icab覺n覺 yapt覺m. M羹dahale ve hareketimde hakl覺y覺m. Eer buraya haks覺z olarak gelmisem bu haks覺zl覺覺 meydana getiren sebep ve amilleri d羹zeltmek benim vazifemdir."​ \\
 +"​襤te benim anlad覺覺m T羹rk genci, T羹rk gen癟lii."​ \\
 +Kan覺m覺n \\
 +25 tirilyon \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(71);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​