Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_01 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - I : 01~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - I ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +Nurer Uurlu bakanl覺覺nda bir kurul taraf覺ndan haz覺rlanm覺t覺r. \\
 +Dizgi - Bask覺 - Yay覺mlayan:​ Yenig羹n Haber Ajans覺 Bas覺n ve Yay覺nc覺l覺k A.. \\
 +Kas覺m 1998
 +----
 +24 May覺s 1918 \\
 +Her eye ramen muhakkakaa bir n羶ra doru y羹r羹mekteyiz. Bende bu iman覺 yaatan kuvvet, yal覺n覺z, aziz memleket ve milletim hakk覺ndaki p璽yans覺z muhabbetim deil, bug羹n羹n karanl覺klar覺,​ ahlaks覺zl覺klar覺,​ arlatanl覺klar覺 i癟inde s覺rf vatan ve hakikat akile ziya serpmee ve aramaa 癟al覺an bir gen癟lik g繹rd羹羹md羹r. 襤te, azizim Ruen Eref Bey, sizi, ben, bu mubarek hizbin tabii 璽z璽s覺ndan g繹r羹yorum. G羹n ge癟tik癟e daha m羹him hizmetlerinize intizar ediyorum. Bug羹nden ziyade yar覺nlar覺n 羹kran ve 璽p璽覺na namzed olan sizi bug羹nden tan覺yabilmekle memnunum. \\
 +M. Kemal \\
 +(Resmin 羹st羹ndeki ithaf yaz覺s覺) \\
 +襤襤NDEK襤LER \\
 +NSZ \\
 +Hat覺ra Defterinden Notlar: Resmi 13 \\
 +N襤ANI 36 \\
 +ZLEY襤 43 \\
 +O, kimse ile k覺yaslanamaz 47 \\
 +Zarif bir n羹kte 47 \\
 +Mahabbet vard覺r, merhamet yoktur 48 \\
 +l羹m Allah'​覺n emri; ayr覺l覺k olmasayd覺 50 \\
 +Kadere meydan okuyan adam 53 \\
 +Uyanmaz uykudan c璽nan, uyanmaz 56 \\
 +Ne mutlu Atat羹rk'​羹 olan millete 58 \\
 +H覺z覺 60 \\
 +H覺z覺n覺n her konduu yer an覺t 61 \\
 +ankaya 62 \\
 +Sakarya zaferinden d繹n羹羹nde 64 \\
 +Hamlelerinden 繹nceki bir 璽deti 67 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(40);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​