Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_02 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - I : 02~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - I ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +Ankara'​n覺n 羹癟 tepesi 70 \\
 +ankaya'​da ilk y覺l 70 \\
 +ankaya balar覺na geli, gidi 74 \\
 +Baevleri 75 \\
 +Bahar覺, yaz覺 81 \\
 +Mehtaplar覺 83 \\
 +G羹z'​羹 93 \\
 +Mustafa Kemal'​in yan覺nda Ruen Eref nayd覺n 98 \\
 +Geceler 98 \\
 +G羹z sonlar覺 103 \\
 +NSZ \\
 +Tarih, bildiini s繹yler; hat覺ra g繹rd羹羹n羹... Tarih belge ister; hat覺ra bilgi... Bilgi, yapmaktan, etmekten, g繹rmekten iitmekten doar; belge, yap覺lan覺, edileni, g繹r羹leni, iitileni yazmaktan... \\
 +Sunduum yapraklar belge mi olurlar? Bilgi mi kal覺rlar? Kestiremiyorum... Onlarda ne bir askeri hareket gelimesini meslek癟e anlatma yetkisi var; ne bir tarih hareketinin bilimce s覺n覺fland覺r覺lm覺 d羹zg羹nl羹羹... Bu yetki, Ba Yap覺c覺'​n覺n Erzurum ve S覺vas toplanmalar覺ndan Kars, 襤n繹n羹, Sakarya, Dumlup覺nar,​ Lozan zaferlerine;​ daha bu yanaki devrimlere kadar olanlar覺 bitenleri Kongre k羹rs羹lerinden,​ Millet Meclisi k羹rs羹s羹nden,​ halk ve bas覺n bulumalar覺ndan ayd覺nlara ve y覺覺nlara duyurmu olduu s繹ylevlerde,​ B羹y羹k Nutku'​nda yay覺nlam覺 olduu hat覺ralardad覺r... \\
 +Tarih d羹k羹nleri,​ arad覺klar覺n覺 bunlar覺n; ondokuz y覺ll覺k i癟 ve d覺 bas覺n yay覺nlar覺na;​ ariv dairelerindeki resmi yaz覺lar覺n ordu emir ve teblilerinin;​ Meclis m羹zakerelerinin ve kararlar覺n覺n bilim g繹z羹 ile teblilerinin;​ Meclis m羹zakerelerinin ve kararlar覺n覺n bilim g繹z羹 ile incelenmesi,​ zaman s羹resine g繹re elenmesi, konudan yana s覺ralanmas覺 gereken toplam覺nda bulacaklar; T羹rk ba覺ms覺zl覺k sava ve devriminin temel dayanaklar覺 olarak "​Yar覺n"​a bildireceklerdir... \\
 +nemi d羹nyay覺 tutmu olay, bakumandan覺n kurtar覺c覺 d羹羹ncesinden,​ yol g繹sterici buyruundan h覺z alan silah arkadalar覺n覺n ve ordular覺n覺n kar覺 durulmaz g羹c羹 ile bir ka癟 g羹n i癟inde ger癟ekleip an覺tla覺rken O'nun kararg璽h覺nda bulunmak baht覺na ermilerden birinin, ayr覺l覺 ac覺s覺 ard覺nca o g羹nleri anarak, yaz覺ya d繹kt羹羹 繹zleyilerinin de o zamanlar覺 d羹羹ncelerde az 癟ok yaatmaya yarar yerleri olabilirse bu yapraklar, ite sadece onlard覺r... \\
 +Genelkurmay Bakanl覺覺 veya Bat覺 Cephesi Komutanl覺覺 kararg璽h覺ndan,​ -ad覺n覺, ne yaz覺k ki imdi hat覺rlayamad覺覺m- sevimli bir suvari y羹zba覺s覺,​ ka癟 yerde tehlikeye d羹erek Afyon Karahisar'​dan 襤zmir'​e kadar zafer y羹r羹y羹羹n羹n birbirinden k覺ymetli y羹zlerce enstantanesini usan癟s覺z bir gayretle ilettii objektife ald覺rm覺t覺. 襤zmir'​e var覺r varmaz da filmlerini hemen develope etmiti. Odas覺nda bir 癟ama覺r ipine s覺ra s覺ra ilitirmi,​ kurutuyordu. Fakat 襤zmir'​in yang覺n覺 koleksiyonu k羹l etti. B繹ylece tarih bir esiz belgeden oldu... \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(40);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​