Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_03 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - I : 03~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - I ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +G羹nl羹k gazete sayfalar覺nda 羹癟 d繹rt y覺ld覺r solmu, kalm覺 bu yapraklar da, kim bilir, belki y覺llarca m羹ddet daha oralarda unutulur yatard覺; belki de zaman覺n tozlar覺 alt覺nda b羹sb羹t羹n erir giderdi; eer Hasan-li Y羹cel'​in k羹lt羹r k覺ymeti bilir ilgisi ve T羹rkiye 襤 Bankas覺'​n覺n "​Atat羹rk ve Devrim"​ yay覺nlar覺n覺n kadir bilir teebb羹s羹 olmasayd覺... \\
 +Atat羹rk'​羹n dehas覺na hayranl覺覺m覺 bildirsin diye derlediim bu ufac覺k hat覺ra demetini derin sayg覺 ile O'nun An覺t-Kabir'​inin ayakucuna b覺rak覺yorum. \\
 +RUEN EREF NAYDIN \\
 +ZLEY襤 \\
 +Hat覺ra defterinden notlar: \\
 +RESM襤* \\
 +Atina: 1.II.1939 \\
 +Beyaz mermer oca覺n 羹st羹nde duran resmine bak覺yorum. Ger癟ek olarak, g繹zleriminin 繹n羹nde, O'ndan bu kald覺... \\
 +Yanlamas覺na duran ince bedeni bana, imdi ni癟in, k覺n覺ndan 癟ekilmi bir k覺l覺c覺 and覺r覺r g繹r羹n羹yor?​ Ba覺n覺 yar覺 癟evirip koyu renk kalpa覺n覺n a覺rl覺覺 alt覺nda g羹r kalar覺n覺n yay覺n覺 gererek titiz ve dalg覺n bak覺lar覺 ile yoklad覺覺 ufukta neler sezmitir?​.. \\
 +Bir objektifin 繹n羹ndeki duruundan 癟覺kan bu manay覺, hayat覺n覺n olaylar覺 ile kar覺lat覺rarak d羹羹nd羹k癟e,​ imdi, i癟im yana yana ne kadar daha derinden kavr覺yorum!.. \\
 +Bu resim, benim hayat覺mda bir tarihtir. O g羹nden bu yana benliimi, yaay覺覺m覺 kaplam覺 bir iradenin 癟ar覺s覺d覺r. \\
 +Yaln覺z benim yaay覺覺m覺 m覺? Milletiminkini de... Sade onunkini de deil... Bu resim, d羹nyan覺n T羹rkiye'​yi g繹r羹羹n羹 deitirmi kudretin tasviridir... \\
 +Bu, O'nun yaay覺覺nda da bir tarihtir: Kaderinin uurlu d繹n羹m noktas覺nda,​ gen癟 generalin cihan tarihinde an覺lacak kahraman olmaya ilk eritii 癟a覺 g繹steriyor. \\
 +mr羹n羹n ondan sonraki yirmi y覺l覺na, O, as覺rlar覺n ve zek璽lar覺n kavrayamayaca覺 enginlikte bir eser s覺d覺rd覺... Ve bu resme koyduu iki 癟atma k覺l覺ca benzer imzas覺n覺, b羹t羹n imdiki T羹rkiye'​ye,​ imek gibi keskin ve ayd覺nl覺k 癟izgilerle koydu... \\
 +... \\
 +Ne h覺zl覺 o!.. 襤stilalar 繹nledi. Sald覺rganl覺klar yendi. Tahakk羹mleri yere serdi. K繹klemi kudretleri s繹k羹p 繹n羹ne katt覺. Saltanatlar覺 d繹rt bir yana savurdu. Yurdunun ordusu malup d羹m羹t羹;​ galip etti. Devleti y覺k覺lm覺t覺;​ devlet kurdu... 襤daresi bozulmutu;​ d羹zg羹n etti.. Ba覺ml覺yd覺;​ ba覺ms覺z etti. Y覺k覺lan devlette h羹k羹mranl覺k bir tek s羹lalenindi. Devletin ad覺 onun ad覺 idi... Kurduu devlette h璽kimiyet milletin oldu. Milletin ad覺 devletin ad覺 oldu... \\
 +Yurdunda eitim 癟apra覺kt覺;​ 繹retim a覺rt覺c覺!.. Tek 繹l癟羹ye getirdi... Ruhlar medreselerde k羹fleniyordu;​ kap覺lar覺n覺 繹rtt羹. Derg璽hlarda pintileiyordu;​ kap覺lar覺n覺 繹rtt羹... \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(40);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​