Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_04 [2015/07/28 15:49]
cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_04 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - I : 04~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - I ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +Yurdunun erkekleri fes giyiyordu: 羹zerine kimi abani sar覺k doluyordu, kimi beyaz, kimi yeil... Ba覺na kimi sikke ge癟irmiti,​ kimi ke癟e k羹l璽h!.. Milliyetlerini alacal覺 bezlerde san覺r olmulard覺! Beenmedi; apka giydirdi... Anlatt覺 ki: ba k覺l覺覺 d羹nya iidir; ahret ii deil.. Medeniyette d羹nya ii baka itir, i癟 inan覺 baka... Politika ile biri 繹tekine ileyemez... \\
 +Yaz覺 sadan sola yaz覺l覺rd覺;​ 繹renimi g羹癟t羹... Beenmedi. Soldan saa yazd覺 ve yazd覺rd覺; her bat覺l覺 ve ileri millet gibi... \\
 + ​Analar覺n,​ k覺z kardelerin y羹zleri siyah pe癟eliydi; bahtlar覺 癟araflar覺 gibi karayd覺... ileleri 癟oktu, haklar覺 az... Beenmedi. Y羹zlerini a癟t覺, ak etti. Hakta onlara erkeklerle eitlik salad覺; bahtlar覺n覺 ak etti... \\
 +Milletinin dili 羹癟羹zl羹 gibi olmutu... Beenmedi. Ar覺nd覺rd覺,​ bir etti. \\
 +Tarihinin 癟er癟evesi daralt覺lm覺t覺. Beenmedi; geniletti. \\
 +Tarlalar覺 kara sapan s羹r羹yordu;​ toprak, gereince ilenmiyordu... Eziyeti 癟oktu; vergisi 癟ok; verimi az!.. Beenmedi... 璽r覺 kald覺rd覺. S羹r羹m羹 tekerlekli pullua, iler makineye, bol verime y繹neltti... \\
 +Yollar uzundu, yap覺mlar覺 k繹t羹; k璽n覺lar yava... Beenmedi. Yollar覺 demir etti; gidileri h覺zl覺... \\
 +El tezg璽h覺 dokumaya ve yel deirmeni 繹羹tmeye yetmiyordu... Beenmedi. Fabrika ve fabrika kurdu. \\
 +Ayr覺l覺klar istemedi; birlikler kurdu. Eskilikler, gerilikler istemedi; yenilikler, ilerilikler kurdu... \\
 +D繹v羹 istemedi; bar覺 kurdu. D羹manl覺k istemedi; dostluk kurdu: Kuzey'​le,​ G羹ney'​le,​ Dou ile Bat覺 ile... \\
 +D羹羹kl羹羹 sevmezdi; g羹癟l羹 oldu. Haks覺zl覺覺 sevmezdi; hak g繹zetti. Hi癟 bir devlete haks覺zl覺k etmedi. Hangi birinden olursa olsun gelebilecek haks覺zl覺覺 asla kabul etmedi... Kendi devletini en b羹y羹k devletten asla aa覺 g繹rmedi. Kendi milletini, hi癟 bir an, d羹nyan覺n en onurlu milletinden asla geri, asla g羹癟s羹z g繹rmedi, g繹stermedi. \\
 +Ruhlar uyard覺; g繹zler a癟t覺... Bahts覺z milletlere baht yolu a癟t覺. D羹nyaya 繹rnek g繹sterdi. 襤nsanl覺a ders verdi... Ve, eyvah, ne 癟abuk dindi!.. \\
 +... \\
 +imdi, Ankara'​da m羹ze kubbesinin alt覺nda, ak mermerle al bayra覺n aras覺nda yat覺yor!.. \\
 +Akl覺m覺z覺 ve dilimizi bu korkun癟 ger癟ee nas覺l al覺t覺rabiliyoruz!.. Resmine bakt覺k癟a a覺r覺p kal覺yorum: imdi kendi, bu resmi kadar bile yok!.. \\
 +G羹nlerin maddeden manaya doru gidilerini,​ g繹zlerim dolu dolu olarak d羹羹n羹yorum... \\
 +. \\
 +Ne mucizeler g繹stermi bir b羹y羹k adam kaybettik! Yaln覺z biz T羹rkler deil; b羹t羹n insanl覺k!.. \\
 +Yunan Kral覺 (*) Atat羹rk'​羹 son uurlay覺ta kendini babakan覺 ile temsil ettiriyordu (**). \\
 +Atina'​dan yola 癟覺kt覺k. Selanik'​in 繹n羹nden ge癟tik. Oras覺 imdi o devlette... Fakat Mustafa Kemal'​in d羹nyaya g繹zlerini a癟m覺 olduu evi, Selanik an覺t edindi; B羹y羹k 襤skender'​in meydan覺 gibi... Mustafa Kemal'​e sayg覺 ve devletine dostluk olsun diye evin m羹lkiyetini T羹rklere verdi... Eski d羹man覺n g繹nl羹nde dostluu dourabilmi olmak az b羹y羹kl羹k m羹d羹r? \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(40);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​