Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_06 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - I : 06~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - I ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +- "​襤nsan mahl羶kunun yaayaca覺 yerler deildir bu yerler; bilesiniz arkadalar!"​ dedi; bir nevi esef ve ibretle elini hafif癟e sofraya vurdu; bir an d羹羹nmeye dald覺 idi... Mustafa Kemal'​in kar覺s覺nda idik; "​T璽r覺k 襤bni Zeyyad"​ piyesinin deil!.. \\
 +Tanr覺 g繹lgesi sand覺r覺lmak inan覺na g繹re kurulmu o muhteem g繹renekler yuvas覺ndaki s覺rmal覺, ipekli, aynal覺, billurlu geniliklerin b繹b羹rlenme vererek gevetici debdebesine g繹m羹l羹 kalmaktan i癟i s覺k覺las覺 olurdu. \\
 +O'nun manas覺na saray覺n kab覺 dar gelirdi. \\
 +... \\
 +襤kinci akam, ehirde gene gen癟liindeki gibi halk aras覺na kar覺覺p dolamaktan kendini alamazd覺... Yan覺ndakilerle 癟alg覺l覺 bah癟eler, tan覺nm覺 otel tara癟alar覺na giderdi... \\
 +Bu 癟覺k覺lar覺,​ g繹r羹nme hevesinden deildi; h羹r yaamaya bal覺 kalma sevgisinden halkla buluma isteindendi. Halktan O, bal覺k denizini ve ku havas覺n覺 arar gibi holan覺rd覺. Varl覺覺n覺n manas覺n覺 halkta bulurdu. Halk onun ilham覺n覺n kayna覺 idi. Kendi, milleti 癟ok severdi. Bu, onun kuvveti idi. Milletin de, onun saduyusuna g羹veni var olduuna inan覺 b羹t羹nd羹. Bu, O'nun kudreti idi. Halkla bulumalar覺nda i癟ten i癟e kendini dener, milletin ruhunu yoklard覺. Kendi ruhunda sessizce piirip kotarm覺 olduu bir yeni d羹羹ncenin nimetini millete sunma 癟a覺n覺n geldiini yan覺lmadan sezerdi. \\
 +. \\
 +Kimi akam, hi癟 saraydan 癟覺kmadan da, sofras覺ndaki misafirlerden mesela B羹y羹kada'​da oturanlara s繹z aras覺nda: \\
 +- "Siz yar覺n, bir beyaz apka giyin. Onunla k繹pr羹den ge癟in. Onunla vapura binin. Onunla Ada'da herkesin i癟inde dola覺n. Bakal覺m ne diyecekler!"​ derdi. \\
 +Geliig羹zel gibi ortaya att覺覺 bu s繹zden iki 羹癟 hafta sonra bir akam Ankara'​ya d繹nerdi. Orada iki 羹癟 g羹n kal覺rd覺. Oradan da bir sabah erken Kastamonu'​ya,​ 襤nebolu'​ya yolculuk ederdi. Oralarda halka k覺yafet nutkunu, apka nutkunu s繹ylerdi: yeni yasaya temel kurard覺. Nas覺l ki apkay覺 b羹t羹n orduya giydirmeden 繹nce, bir akam 襤zmir'​den Ankara'​ya d繹nerken ilkin kendi yaverlerine ve muhaf覺z alay覺 subaylar覺na giydirmiti. \\
 +O'nda o kudret vard覺 ki, tarihin bir 癟a覺na bal覺 ba覺na k繹k olabilecek bir devrimi, bir g羹nl羹k hayat覺n覺n tabii ve normal olaylar覺 aras覺nda bir nee an覺nda kendiliinden 繹ylece douvermi bir s羹rpriz bi癟iminde ortaya at覺verirdi:​ Mesela bir akam Dolmabah癟e Saray覺'​ndan Sarayburnu Park覺'​na giderdi. M覺s覺rl覺 muganniyeyi dinlerken T羹rk harfleri deiimini 襤stanbul'​a haber verirdi. T羹rk milletinin kolay okumaktan, 癟abuk yazmaktan ve asr覺n ileriliine ulamaktan u bu sebeple al覺konmas覺na art覺k g繹z yumulacak zaman kalmad覺覺n覺 halka bildirirse halk覺n bunu yad覺rgamayaca覺n覺 sezerdi. O nee i癟inde duyulacak alk覺lar覺n onun y羹z羹ne g羹lmekten deil, d羹羹ncelerini beenmekten ileri geleceini en iyi ve en doru O kestirmiti... \\
 +O'nun "​ani"​ ve "​fevri"​ keyif hareketleri yoktu. Uzun uzun 繹nceden d羹羹n羹lm羹,​ ilerisi gerisi 繹l癟羹l羹p bi癟ilmi kararl覺 hareketleri vard覺: Yeni harfler komisyonu Sarayburnu nutkundan aylarca 繹nceden beridir Ankara'​da kurulmutu;​ aylard覺r da Galatasaray'​da,​ Dolmabah癟e Saray覺'​nda 癟al覺覺yordu... \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(40);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​