Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_07 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - I : 07~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - I ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +Kimi geceler, deil birdenbire saraydan, ehirden bile uzakla覺rd覺. Kahramanl覺覺n覺n hat覺ralar覺 yaayan iklimlere a癟覺l覺rd覺. Ba覺n覺 癟evirip mehtaplara bakmazd覺, g羹nelere bakmazd覺; ge癟en saatleri saymazd覺; i癟inin 璽lemini tal璽kate getirirdi: Yorulmadan, uyumadan Tekirda覺'​ndan anakkale'​ye ge癟erdi. Ar覺burnu'​ndan Anafartalar'​a giderdi... Yurt topra覺, devlet an覺 korumak i癟in bir vakitler d繹v羹m羹 ve zafer kazanm覺 olduu o diyarlarda imdi de bir yandan eski yiitlik hat覺ralar覺n覺 yoklarken bir yandan milletinin yaz覺s覺n覺 yenileyip k羹lt羹r羹n羹 dinceltmek i癟in giriecei devrim 癟a覺n覺n ilk denemelerini a癟m覺 olurdu. B繹ylece zaferinin birinden h覺z al覺p 繹b羹r羹ne y繹nelirdi. \\
 +D繹n羹te, harf komisyonunun 癟al覺malar覺yla s羹rekli ilgisine bir kat daha h覺z verirdi. Gayretler, saray覺n sofra sohbetleri olmaktan 癟覺kard覺; 襤stanbul liman覺n覺n gemilerinden birinde yeni harflerle, fakat eskileri gibi sadan sola yazm覺 "​Ayrakas"​ olurdu; 襤stanbul'​un semtlerinde gece halk okullar覺 olurdu. Kendi de bir g羹n saraydan 癟覺kar; \\
 +Karadeniz, Karadeniz \\
 +Gelen d羹man deil, biziz \\
 +t羹rk羹s羹n羹 s繹ylete s繹ylete bir de o semte a癟覺l覺rd覺. Nas覺l ki millet hareketine balayaca覺 zaman da Anadolu topraklar覺nda:​ \\
 +G羹ne ufuktan imdi doar \\
 +Y羹r羹yelim arkadalar \\
 +t羹rk羹s羹n羹 癟a覺ra 癟a覺ra dalar dereler, iller ve iller am覺t覺!.. \\
 +. \\
 +Karadeniz'​den harf komisyonu 羹yelerine telsizle selamlar, sevgiler g繹ndermiti:​ "​uzakta da olsam ba覺n覺zdan,​ yan覺n覺zdan ayr覺lm覺yorum"​ manas覺na... \\
 +Anadolu i癟inde ge癟tii yollar boyunca tatahtalar 繹n羹nde elleri, 羹st羹 ba覺 tebeirden bembeyaz; harf 繹retmenlii etti idi. \\
 +Ankara'​da bir ka癟 g羹n kal覺p gene 襤stanbul'​a d繹nm羹t羹. O saray覺n i癟ine b羹t羹n 襤stanbul yazarlar覺n覺,​ d羹羹n羹rlerini,​ bas覺nc覺lar覺n覺,​ yay覺nc覺lar覺n覺 toplam覺t覺;​ onlarla sohbet etmiti; yap覺laca覺 anlatm覺, d羹羹ncelerini yoklam覺, onlarla oybirliine varm覺t覺. B繹ylece, B羹y羹k Millet Meclisi'​nden 癟覺kacak yeni harfler kanununa o yaz daha 襤stanbul'​dan,​ o saraydan temel kurmutu. \\
 +Her iareti maksat, her s繹z羹 mana, her hareketi remzdi. O'ndan 繹nce, eski ananelerin bakenti olmu g羹zel 襤stanbul, O'nun g羹n羹nde yeni k羹lt羹r devrimlerinin ba ehri olurdu. \\
 +. \\
 +襤stanbul'​un saray覺 onun saltanatg璽h覺 deildi; zaman zaman d羹羹ncelerinin kararg璽h覺 idi. O olmay覺nca birbirine kenetli duran yasak癟覺 saltanat kap覺lar覺, O gelince gece g羹nd羹z ard覺na kadar a癟覺l覺rd覺. O yokken sadece debdebeli tenteneler gibi parmakl覺klar g繹z羹ken yerde, O varken ak mermer ve mavi deniz g繹z羹k羹rd羹. O, halkla bulumaya saraydan nas覺l 癟覺kard覺 ise halk da O'​nunla bulumaya saraya girerdi. Saray覺n kap覺s覺ndan i癟eri sadece terifat 璽d璽b覺na g繹re "​mu璽yede"​ye kabul edilecek erkan al覺n覺r deildi. O devletli makama hacet ehlinin b羹t羹n dilekleri yaard覺. Eiinden kimse geri 癟evrilmezdi;​ muhtac覺n derdi ne ise dinlenirdi. G繹nl羹 edilsin i癟in elden ne gelirse hi癟biri esirgenmezdi. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(40);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​