Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_08 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - I : 08~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - I ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +Saray覺n odalar覺 yerine g繹re t羹rl羹 k羹lt羹r komisyonlar覺n覺n,​ m羹fettiler toplanmalar覺n覺n,​ konferanslar覺n birer kona覺 olurdu. \\
 +. \\
 +yle ki geleni gideni hi癟 eksik olmayan saraydan bir akam Boazi癟i'​ne gezmeye 癟覺kmak i癟in Sakarya motorunu istetmiti. Y羹ksekte kalan r覺ht覺mdan motora rahats覺z olmadan binsin diye 癟oumuz el uzatm覺t覺k. 襤癟eri girer girmez k羹癟羹k g羹verteden saray覺n nak覺lar gibi ilenmi s羹t beyaz hametli cephesine bakt覺, sonra bana d繹nd羹; kin璽yeli bir g羹l羹mseme ile: \\
 +- "​uras覺n覺 bana benzettik a.... Zaten, baka ie yaramaz"​ dedi idi. \\
 +D覺 debdebeye ald覺rmaz ger癟ek devrimcinin keskin h羹km羹!.. \\
 +... \\
 +Tantanal覺 boluklar ne kadar yald覺zl覺 olsalar g繹z羹n羹 doyurmuyordu;​ g羹neli a癟覺kl覺klar g繹nl羹ne ho gelirdi. Oturaca覺 ev hesaps覺z b羹y羹kl羹kte olsun deil, 繹l癟羹l羹 癟apta olsun isterdi. \\
 +Yava yava o saraydan baka yerlere g繹癟 etti. Yalova'​da bir k繹k kurdurmas覺,​ Florya'​da demir direkler 羹st羹ne deniz hamam覺 gibi tek katl覺 k繹k diktirmesi, hi癟 羹phesiz ki 襤stanbul'​un bak覺ms覺z kalm覺 s覺cak ve souk su kaynaklar覺n覺n o iki irin buca覺n覺 bay覺nd覺rlat覺rmak,​ halk覺n tabiat nimetleri ve su k羹lt羹r羹 ile ilgisini 癟oaltmak i癟indi; fakat biraz da, saltanatl覺 saraylar覺n bir t羹rl羹 覺s覺namad覺覺 a覺rl覺覺ndan uzaklamak manas覺na deil mi idi? \\
 +. \\
 +O'nun 羹lk羹s羹n羹n saray覺: T羹rkiye B羹y羹k Millet Meclisi idi. Ve o meclisin k羹rs羹s羹n羹n 羹st羹nde alt覺nl覺 癟elikten d繹kme k覺l覺癟lar gibi keskin "​talik"​le yaz覺lm覺:​ "​H璽kimiyet milletindir"​ s繹z羹 idi. O, bu "​arsa-i alem"​de o d羹羹nce 羹lkesini fethedip milletinin egemenliini cihana ispat i癟in at oynatt覺, k覺l覺癟 oynatt覺, kalem oynatt覺, cihan覺 yerinden oynatt覺. O'nun bu d羹羹nce saray覺ndan ba覺n覺 癟evirip hayran kalaca覺 baka saray m覺 olabilirdi!.. \\
 +. \\
 +Vaktiyle devlet erk璽n覺n覺n 癟epe癟evre saf olup alt覺n taht覺n s覺rma sa癟a覺n覺 繹pt羹羹 bayramlama salonunda O milletinin kad覺n erkek ayd覺nlar覺ndan,​ yazarlar覺nda,​ s繹zenlelerinden,​ sazozan覺 k繹yl羹lerinden bir kalabal覺k toplad覺. Ancak onlar覺n, kendi dillerini d羹羹nerek belirttikleri g羹zel d羹羹ncelerle bayram edindi. O muhteem salonun ger癟ek anlam覺n覺, ancak yurdun d繹rt buca覺ndan kopup gelmi millet d羹羹ncelerinin onda mek璽n tutmas覺nda bulduunu g繹sterdi. O salonun ihtiam覺n覺 Balkan Konferanslar覺na,​ dil kurultaylar覺na,​ milletleraras覺 tarih ve antropoloji kongrelerine ve bilginlerine,​ tarih sergilerine,​ yani k羹lt羹r saltanat覺na a癟t覺. Kendi oraya art覺k ancak ayda y覺lda bir urar olmutu. Ta hastal覺覺n覺n artt覺覺 zamanlara kadar da g羹ney s覺n覺rlar覺na yak覺n yerlere ge癟it t繹reni yapt覺rmaya gitti. Denizlerde dolat覺. Yollarda dinlendi; dincelmeye savat覺. Ancak en son demlerinde o saraydaki yata覺na girdi... \\
 +. \\
 +"​Yavuz"​da ufkun 繹b羹r ucuna doru 癟ekildiini g繹z yalar覺 ile g繹rd羹羹m羹z 繹nder, d羹nyaya bu sarayda g繹z yumunca o salonun kubbesi, yedi g羹n yedi gece kad覺n覺 erkei, genci ihtiyar覺, askeri sivili ve kouup O'nun zaferden zafere g繹t羹rd羹羹 bayraa sar覺l覺 v羹cudunu h覺癟k覺ra h覺癟k覺ra tavaf ederek vedalamaya gelen b羹t羹n 襤stanbul'​un y羹rekler yak覺c覺 feryad覺n覺 aksettirir bir matem kehke璽n覺 (samanyolu) oldu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(40);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​