Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_09 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - I : 09~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - I ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +"​Yoluna kanlar d繹k羹ld羹"​ s繹z羹n羹n hayal tabiri deil, ger癟ek deyimi olduu o sarayda, o g羹nler, eski bayaverinin kendi y羹reine ate etmesiyle; vedalamak i癟in ak覺n ak覺n gelip etraf覺nda pervane olan mektepliler aras覺ndan g羹l gibi bir k覺z覺n ve bir ka癟 arkada覺n覺n onun kap覺s覺 eiinde can vermesi ile g繹r羹ld羹. Bunlar bu sarayda hayata g繹zlerini kapayan halk 癟ocuunun ayr覺l覺k ac覺s覺na milletinin ne y羹rekten yand覺覺n覺,​ gelecek zamanlara duyuracak belgelerdir. \\
 +O'nu bir daha kar覺layamayacak 襤stanbul, bedeninden can 癟ekilmi gibi idi. Saray覺n kap覺s覺 kapanm覺t覺;​ bayra覺 inmiti. Caddelerin 覺覺klar覺 g繹zlere karanl覺k g繹r羹n羹yordu. Koskoca ehir boalm覺 gibi durgun, bay覺lm覺 gibi suskundu... \\
 +Ard覺 s覺ra 襤stanbul'​un hali ite bu idi. \\
 +. \\
 +Anadolu gecesi boyunca ellerinde 癟覺ralar, mealeler, koca T羹rk milleti, ninesiyle dedesiyle; geliniyle g羹veyisiyle,​ 癟oluuyla 癟ocuuyla yollara d繹k羹lm羹t羹:​ O'nun savaa giderken, zaferden d繹nerken her dura覺nda g羹nd羹z demeyip, gece demeyip eletii,​ milleti ile ba baa, y羹z y羹ze konutuu yollarda onun son ge癟iini g繹zl羹yordu... O'nun bir daha bir tatl覺 bak覺覺n覺 ah ederek, vah ederek 繹zl羹yordu... Dehet bu ki bunca g繹zya覺 bir g羹l羹mseyii diriltemiyordu... O yaarken her yan g羹ne vurmu gibi nas覺l 覺覺ld覺yordu ise o g繹z yumunca, g繹n羹ller gece gibi kararm覺t覺. \\
 +"​Felekler yand覺 ah覺mdan, murad覺m em'i yanmaz m覺?" \\
 +hayk覺r覺覺,​ Anadolu'​nun ite as覺l o gecesinin tasviri idi! \\
 +... \\
 +Ankara'​da ilk konduu yer, hi癟 o yats覺n diye kurulmu bir ereti musalla gibi durmuyordu: San覺rd覺n覺z ki on dokuz y覺l 繹nce, kendi eli, kendi s繹z羹 ve 羹lk羹s羹 ile a癟t覺覺 millet egemenliinin p覺nar覺 ba覺na konmu bir a癟覺k ordug璽hta babuun ota覺d覺r o... Ve i癟inde yatan, tabutu deildir: Al beyaz bir ehram gibi oban覺n i癟inde, kanatlar覺 iki yana a癟覺l覺p dehrin (d羹nyan覺n) kuca覺na d羹m羹 "​H羹ma"​ gibi ruhu dinleniyor! \\
 +n羹nde yere saplanm覺 m覺zraklar gibi duran direklerin ucunda s覺ra s覺ra dizili mealelerin k覺z覺l alevleri, bir serdar 癟ad覺r覺n覺n 繹n羹ndeki r羹zg璽rlarda savrulan tulara benziyor. Baucunda, gen癟 ellerinden tutup zaferlere g繹t羹rerek y羹ksek r羹tbelere ulat覺rd覺覺 general arkadalar覺 k覺l覺癟 kuanm覺,​ n繹bet tutuyor! \\
 +O geceler, bu ota覺n 羹st羹ne g繹kten yamurlar覺n rahmeti ve 繹n羹ne yery羹z羹ndeki fanilerin g繹zyalar覺 d繹k羹l羹rd羹... n羹ndeki yoldan gece g羹nd羹z bir nehir ak覺覺 gibi ge癟en halk覺n, sayg覺dan, ayak sesleri duyulmuyordu;​ fakat yastan h覺癟k覺r覺klar覺n覺n sesleri duyuldu! \\
 +Ankara'​n覺n,​ saray kubbesi alt覺nda hametli salonu yoktu; g繹k kubbenin alt覺nda ergin ruhu vard覺. 襤te o g羹nler ve o geceler onun baucunda o ruh al覺yordu! \\
 +. \\
 +Ne idi o otadan kalk覺覺! Etraf覺nda milleti; iki yan覺nda ordusu; ard覺nda, bakan覺ndan halk覺na kadar saf saf olmu devleti; o g羹ne dek hi癟bir cenazede y羹z羹 g繹r羹lmemi kad覺n; k覺z kardei; 繹yle bir ufuktan bir ufua var覺r uurlay覺 alay覺 halinde, sonsuzlua doru sefere 癟覺k覺覺! Topraa d羹ecek gibi deildi; g繹klere a覺yor gibi idi! \\
 +. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(40);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​