Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_10 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - I : 10~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - I ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +Yaay覺覺 ne kadar sade, ne kadar g繹sterisiz idi ise, yapt覺覺 i o kadar muhteem olurdu. O kadar da yery羹z羹nden son ge癟ii muazzam oldu: \\
 +羹nk羹 her yapt覺覺n覺n ilgisi, b羹t羹n d羹nya ile idi; o 癟apta ilerle g羹reirdi;​ o 繹l癟羹de, iler baard覺. 襤te son ayr覺l覺覺 da o 繹l癟羹de oldu. \\
 +anakkale'​yi korudu; d羹nyan覺n en b羹y羹k donanmalar覺,​ onun 繹n羹nde y羹z geri ettiler... Ve onun ard覺nda d羹nyan覺n en kalabal覺k ordusu, 癟arl覺覺 ile birlikte g繹癟t羹 gitti. Bu, 襤stanbul'​da kendi devletini ayakta tuttu! \\
 +Cihan sava覺 yenilgimizle bitmiti! Ordusuz, donanmas覺z,​ d羹zensiz, birliksiz, yard覺ms覺z d羹m羹t羹k;​ b繹l羹羹l羹yorduk. stelik yeni bir sald覺rgan ordu, anakkale'​den y羹z geri etmi b羹y羹k donanman覺n desteklemesi ile 襤zmir 羹zerine bask覺 ettirilmiti! nleyicisi kalmam覺 bu yeni t羹reme orduya kar覺, hemen o g羹nler, 癟ar覺k 癟羹r羹k bir gemiden bir avu癟 insanl覺k kararg璽h覺 ile Samsun'​a O 癟覺kt覺: Topsuz t羹feksiz, 癟aresiz, Pontus 癟eteli Samsun'​a! \\
 +O tek adam, giderek bir ordu oldu... Milletinin buyruu ile o ordunun ba覺 oldu. Dumlup覺nar'​dan bir vuruta, d羹man覺n ordusunu zerrelerine dek yok etti. 襤zmir'​i geri ald覺. Londra'​da bir kabine devirdi; Atina'​da bir ta癟 y覺kt覺, 襤stanbul'​da bir taht! \\
 +B繹ylece milletini yenilgiden kurtard覺, devletini yeniden kurdu. Egemenlikte eitliini d羹nyaya tan覺tt覺. \\
 +D羹nya onu kendine d羹man san覺yordu. O, d羹nyay覺 kendine dost etti! D羹nya onu kavgac覺 san覺yordu. O d羹nyaya bar覺 yolu g繹sterdi. 襤lkin o dedi: "​Yurtta sulh, cihanda sulh"​.. D羹manlar覺n elinden s繹k羹p alarak asr覺m覺zda ilkin o ger癟ekletirdi:​ Ba覺ms覺z devlet ve s覺n覺fs覺z halk kavram覺n覺! \\
 +O, kurtar覺 ve kuru iine giritii g羹n O'na haydut 癟ete ba覺s覺 ad覺n覺 takm覺 olanlar, sonradan O'nun b羹y羹kl羹羹n羹 anlad覺lar; ankaya'​da. O'nun huzuruna O'nu 繹ven kitaplar getirdiler; vakti ile yanl覺l覺a d羹羹r羹lm羹 olduklar覺ndan pimanl覺k duyduklar覺n覺 bildirmi oldular... \\
 +D羹nyan覺n yanl覺lar覺n覺 d羹zeltti: Bat覺 emperyalizminin d羹manl覺覺na kar覺 koydu; 羹癟 y羹z y覺ll覺k d羹man Kuzey'​i dost edindi! Bat覺'​ya kudretini g繹sterdi, onunla bar覺 oldu. \\
 +Kuzey'​i sald覺rganl覺a b覺rakmad覺,​ bar覺覺k tuttu! \\
 +Boazlar覺 a癟m覺lar,​ askersizletirmilerdi... Uluslararas覺 anlama yolu buldu: antlat覺; Boazlarda egemenliimizi yeniden kurdu, oralar覺, o b繹lgeyi gene askerletirdi! \\
 +Yolunu buldu, g羹neydeki p羹r羹zleri giderdi: Hatay'​覺 geri ald覺. 襤e balarken kurduu Milli Ant'​覺,​ g繹zlerini yummadan, hi癟bir devleti k覺rmadan ger癟ekletirdi:​ D繹rt y繹n羹nden s覺n覺r覺 bay覺nd覺r, dostluu salanm覺 yeni bir T羹rk yurdu dineltti. Onun temiz d羹羹ncesini,​ ileriliini,​ b羹y羹kl羹羹n羹 璽leme tan覺tt覺! \\
 +. \\
 +Gerdunesinin (d羹nyas覺n覺n) etraf覺ndaki topluluk ite bu eserinin belgesi idi: \\
 +Birbirleri ile badaamayacak ideolojiler g羹den, kimi demokrasiye,​ kimi faizme, kimi nazizme, kimi kom羹nizme bal覺 olan Avrupa devletleri ordular覺n覺n selam k覺talar覺; 襤ran ordusunun selam k覺tas覺, ota覺n覺n 繹n羹nden bir bir kendi usullerinde ad覺m at覺larla ve silah tutularla ge癟erler ve s覺rma giyimli, nian kual覺 murahhaslar覺 ile el癟ileri O'nun arabas覺n覺n arkas覺nda y羹r羹rlerken bir tek d羹羹ncede tam ve yekpare bir \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(40);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​