Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_11 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - I : 11~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - I ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +anlamaya varm覺 g繹r羹n羹yorlard覺:​ O'nun b羹y羹kl羹羹ne hepsi ba emiti. O'nu saymakta hepsi birlik olmutu! \\
 +Bu ilgi, 璽det olan nezaketin 癟ok 羹st羹nde idi: D羹nyaca bir inan, bir tasdikti (kutsama) o... \\
 +B繹yle misli g繹r羹lmedik sevgi, b繹yle ei iitilmedik sayg覺 ile 癟evrili arabas覺, bu u癟suz bucaks覺z matem kervan覺n覺n ortas覺nda bir b羹y羹k cismin sandukas覺 gibi deildi! Menendi gelmemi bir m羹cevherin mahfazas覺 gibi; kendinin 癟ok sevdii bir al karanfil demeti gibi sanki b羹t羹n 璽lemin elleri, sanki b羹t羹n 璽lemin balar覺 羹st羹nde y羹kseltilerek g繹t羹r羹l羹yordu. Musikinin b羹t羹n hazin besteleri O'nun i癟in yaz覺lm覺 bir mersiyenin nameleri gibi i癟e iliyordu... \\
 +Yanar bir muazzam mealeye benzeyen bu heybetli matem bu g繹r羹len ehir dolusu insanla kalm覺yordu! Bu matem bu ufka s覺m覺yordu! Daha 癟ok 繹telerinde de yas tutan beldeler, m羹lkler, k覺talar vard覺: Bat覺'​n覺n en ucundaki bir b羹y羹k devletin anne krali癟esi, -gazeteler yazm覺t覺 ki,- O'nun i癟in g繹z ya覺 d繹km羹! \\
 +B羹t羹n d羹nya devletlerinin bayraklar覺 g羹nlerce yar覺ya indi. Nice yabanc覺 ilin bakenti koyu mateme girdi: Atina caddelerinde g羹nd羹zleri bayraklar, geceleri 覺覺klar kara t羹le b羹r羹nd羹. Budapete'​nin bayraklar覺 haftalarca yas 癟evreleri ile d羹r羹ld羹... Yery羹z羹 y覺ld覺z覺n覺n b羹t羹n ufuklar覺n覺 tutmu her dilden a覺tlar覺n g羹nlerce hep O'nun i癟in g繹klere y羹kselen yank覺lar覺,​ bu matem alay覺n覺n zaman ve mesafe a覺r覺s覺nda hep bir a覺zdan O'nu anar, O'na yanar hayk覺r覺覺n覺n uultusuydu... \\
 +"Cihan yand覺"​ s繹z羹, "​tasvir tabiri",​ "​m羹balaa tarifi"​ san覺l覺rd覺. Keki o g羹nler g繹r羹lmeyeydi de gene 繹yle san覺l覺p gideydi... Koca B璽ki'​nin,​ unutulmaz mersiyesinde,​ evketli S羹leyman i癟in cihan覺n giymesini diledii "matem libas覺"​n覺 bu d羹nya meer T羹rk milletinin bu 癟ocuu i癟in giyecekmi... \\
 +Hi癟bir kimseye bu yery羹z羹nde bu kadar g繹zya覺 d繹k羹lm羹 deildir! \\
 +. \\
 +Kendini uurlamaya k覺yam etmi bu d羹nya dolusu sevginin, bu canlar dolusu sayg覺n覺n ortas覺nda O, yaarken zaferlere erdirmi olduu kendi ordular覺n覺n pek sevin癟 duyarak 繹vd羹羹 tosun erlerinin, o zafer arkadalar覺n覺n elbirlii, g繹zya覺 birlii, y羹rek s覺z覺s覺 birlii ederek 癟ektikleri top arabas覺n覺n 羹st羹nde, ve hi癟bir defa hi癟bir yenilgiye uratmam覺 olduu bayra覺n覺n alt覺nda diri bir mana gibi, ayd覺nlatan ve 覺s覺tan g羹nein y羹r羹y羹羹 gibi a覺r a覺r kendi ahikas覺na doru y羹kseliyordu... \\
 +anakkale'​de,​ O'nun kar覺s覺nda,​ O'nun rakibi olarak savam覺,​ O'nu aamam覺 asil 襤ngiliz mareali gelmi; en b羹y羹k 羹niformas覺,​ en 繹nemli nianlar覺yla;​ mesleinin en y羹ksek r羹tbesinde ve sayg覺s覺n覺n en 羹st羹n mertebesinde bir asker duruuyla O'nu ebediyetin kap覺s覺nda selaml覺yordu... \\
 +O, Derne'​den,​ anakkale'​den Sakarya'​ya,​ Dumlup覺nar'​a kadar zaferden zafere y羹celttii,​ yiitliklerini 繹vmeye doyamad覺覺 askerlerinin elinde, b羹t羹n d羹nyan覺n g繹zyalar覺,​ sevgi ve sayg覺 selamlay覺lar覺 aras覺nda o kap覺dan sonsuzlua girdi... \\
 +O gezerken Ankara'​n覺n g繹k kubbesi mutlan覺rd覺. O, kucaklarda g繹t羹r羹lerek bu kubbenin alt覺na ba覺n覺 koyduundan beri Ankara'​n覺n topraa bizlere kutsal olmutur!.. \\
 +... \\
 +O'nu elleri, balar覺 羹st羹nde ta覺m覺 askerlerimiz bu kubbenin alt覺ndan elleri bo d繹nd羹ler!.. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(40);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​