Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_12 [2015/07/28 15:49]
cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_12 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - I : 12~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - I ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +O'nun yolu boyunca dizili yedi d羹velin selam ordular覺n覺n askerleri, O ge癟tikten sonra kalabal覺覺 hazan (sonbahar) yapraklar覺 gibi da覺lm覺 kimsesiz yollardan 繹nleri bo d繹nd羹ler!.. \\
 +O'ndan bo kalm覺 g繹zlerine yalar dolmu b羹t羹n bir ehir halk覺, evlerine, boyunlar覺 b羹k羹lm羹,​ g繹n羹lleri dalanm覺 d繹nd羹ler. \\
 +Bembeyaz mermerden, bembeyaz ipekten bir odan覺n i癟inde, O'nun ba ucunda g羹nler boyu, geceler boyu, bayraklar覺m覺z dikili, n繹bet癟i erlerimiz ayakta bekletiler. n羹nde, g羹nlerce, gecelerce kara dumanl覺 k覺z覺l mealeler t羹tt羹ler!.. \\
 +Radyolar覺m覺zda t羹rk羹, evlerimizde barklar覺m覺zda tat, konularda komularda,​ hi癟 kimsede, hi癟 kimsede nee kalmad覺... T羹rkiye en esiz kahraman覺n覺 ve d羹nya en b羹y羹k adamlar覺ndan birini kaybetmiti!... \\
 +... \\
 +imdi ak mermerle al bayrak aras覺nda cismi; b羹t羹n dillerde ismi; ve b羹t羹n g繹zlerin 繹n羹nde resmi kald覺... \\
 +O, Dumlup覺nar'​dan ileri giderken, Anadolu'​nun yabanc覺 elinde kalm覺 b繹lgesindeki yollar boyunca Uak'​tan 襤zmir'​e kadar her T羹rk'​羹n g繹s羹n羹n 羹zerinde, ba覺n覺n 羹zerinde bayrak gibi tak覺p gezdirdii resimleri, imdi O'nun 繹nderlii ile zafere ve bar覺a kavumu yurdun belki her bir kuca覺ndaki her bir oca覺n ba覺nda as覺l覺 durmaktad覺r. Ve kimbilir, nice insan vard覺r ki imdi eli aka覺nda,​ O'nun ard覺nca, O'nun resmine baka baka d羹羹n羹p bencileyin i癟leniyordur!.. \\
 +Ge癟ii, zaman ve mesafe ad覺nda iki s繹z羹n yard覺m覺yla duyulabilir san覺lan hayat覺n bize boyuna diri bir varl覺k duruunda g繹r羹ne g繹r羹ne hi癟 dinlenmeksizin,​ i癟imizden kay覺p gidiinin anla覺lmaz ve anlat覺lmaz bir ey olduunu sezmek, t羹ylerimi 羹rpertiyor... \\
 +... \\
 +Bana imzalay覺p verdikten y覺llarca sonra bir akam kendi de bu Resmi ankaya'​daki evimizde tekrar g繹rd羹; yazd覺覺n覺 okudu; duyguland覺yd覺. Onu, birlikte misafir geldikleri ve bize eref verdikleri 襤n繹n羹'​ye de okuttu... Ve bana dediydi ki: \\
 +- "襤yi yazm覺覺m... Bunu yar覺n Hakimiyet-i Milliye'​de bast覺rt.."​ \\
 +B羹t羹n T羹rklerin en bahtl覺lar覺ndan biri imiim ki O'ndan bana b繹yle bir l羹tuf nasip oldu... Resmin de, yaz覺lar覺n da manas覺na 癟oktan hayrand覺m. anl覺yordum ki o y羹ksek s繹zler elbette sade bana kalamaz!.. Anl覺yordumki bu resmin 羹st羹ne yazd覺覺 yaz覺n覺n ilk par癟as覺 milletimizin ezberine ge癟ecek deerdedir. 襤nan覺n覺n ve g羹veninin nas覺l ta eskiden beri uurunda yer etmi bulunduunu bildiren bir 覺覺kt覺r bu... Eserin arifesini ayd覺nlat覺yor,​ eser sahibinin esiz 繹z羹n羹 belirtiyor!.. \\
 +Fakat sonu, ahs覺ma iltifat覺yd覺. Onu bas覺na vermek bana, bir tevazudan ayr覺lmak gibi, kendimi g繹stermek gibi, ne bileyim, 繹v羹nmek gibi geliyordu. Bunlar覺, kendisine s繹yledim. Resmi, 繹mr羹m羹n sonuna kadar b繹ylece saklamakl覺覺ma m羹saadesini 癟ok g繹rmemesini diledim. \\
 +- Fakat behemahal neredilmesi arzu ve irade buyurulursa,​ yaz覺n覺n sadece ilk k覺sm覺n覺 als覺nlar, y羹ksek imzan覺zla bass覺nlar"​ dedim. \\
 +Hem g羹l羹msedi,​ hem kalar覺n覺 癟att覺: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(40);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​