Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_13 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - I : 13~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - I ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +- G羹zel duygular覺n覺za teekk羹r ederim... Benim s繹ylediimi yapmal覺. yle yar覺s覺n覺n nerini istemem.. Orada yazm覺 olduum eyler, benim bu husustaki m羹talaalar覺m覺n ifadesidir. Siz o ifadelerimin muhatab覺s覺n覺z. Ben m羹saade ettikten sonra, siz onlar覺 bast覺r覺rs覺n覺z!.."​ dedi. \\
 +Ba覺n覺, h璽l璽 tahlil edemediim bir m璽n璽 ile hafif hafif bir ka癟 defa sallad覺 ve uzaklara bakar gibi dalg覺nlat覺:​ "Bir g羹n elbette bast覺r覺rs覺n覺z"​ dedi. Baka konuya ge癟ilmiti... \\
 +. \\
 +Bu resme bug羹ne kadar, gelen giden bakmaktad覺r. Ve nicesi, O'nun o mucizeli s繹zlerini, -bir kutsal p覺nardan, kendi ruhunun kab覺na 璽b-覺 hayat doldurur gibi,- k璽覺d覺na,​ defterine al覺p gitmektedir. \\
 +Resmi, bundan iki y覺l 繹nce, "T羹rk Tarih Arat覺rma Kurumu"​ da Dolmabah癟e Saray覺'​ndaki sergisinde g繹sterilmek 羹zere benden istemiti. Bir m羹ddet orada tehir ettiler... \\
 +imdi, yabanc覺 bir ilde, ite bu resimle kar覺 kar覺yay覺m... Ve B羹y羹k Adam覺n o akam bana s繹ylemi olduklar覺n覺 and覺k癟a pimanl覺a,​ utanmaya varan bir k覺r覺kl覺k duyuyorum!.. O akam gen癟 ve din癟 nderin hayat 癟alar g繹nl羹nden gelii g羹zel bir arzu r羹zg璽r覺 gibi esip ge癟ivermi o dilek, d羹羹nebilir miydim ki, g羹n olup, i癟ime bir vasiyet gibi ileyecektir! \\
 +N襤ANI \\
 +Ger癟ek ne 癟abuk masal oldu! \\
 +Deil resmi, o resimdeki nian覺 bile, imdiki akl覺ma ka癟 hat覺ra birden getiriyor!... \\
 +Kendi g繹s羹n羹n nefesleriyle bir daha k覺m覺ldanaca覺n覺 g繹recekmiim gibi bakt覺覺m u madalyay覺 (癟ifte k覺l覺癟l覺 alt覺n imtiyaz madalyas覺) O ne kadar severdi... Amasya'​da Salih Paa ile (Ali R覺za Paa Kabinesi'​ndeki Bahriye Naz覺r覺) konutuktan sonra, yan覺nda, arkada覺 Rauf Orbay ve Bekir Sami ile, kendi iki yaveri Cevat Abbas ve Muzaffer K覺l覺癟'​la S覺vas'​a d繹nerken, toprak rengindeki spor ceketinin g繹s羹ne de o madalyay覺 takm覺t覺. Onu 繹yle seviyordu. \\
 +Akama yak覺n Tokat'​a var覺ld覺. Kasaban覺n az覺nda, Yeil覺rmak k覺y覺s覺nda bir aac覺n 繹n羹nde dizi olmu bir avu癟 asker g繹r羹l羹nce otomobiller durdu. Boynu b羹k羹k Anadolu kasabas覺n覺n kap覺s覺nda 羹st羹 ba覺 y覺pranm覺,​ fakat i癟i hi癟 a覺nmam覺 o 羹癟 d繹rt mangal覺k selam k覺tas覺 akam karalt覺s覺nda g繹ze devler gibi g繹r羹n羹yordu. Bu asker, O'nu g繹zl羹yordu... \\
 +Heyet aras覺nda bulunan Kolordu Komutan覺 hemen O'nun yan覺na geldi: K覺t'​aya iltifatta bulunmas覺n覺 rica etti. O, ge癟mekte teredd羹d羹 varm覺 gibi davranmak ister bir an ge癟irdi, asker disiplini g繹zetmek dileinden mi? niformal覺 kumandan orada dururken, onu aan bir girginlik g繹stermek istemediinden mi? Teklifinin kar覺s覺nda kumandan覺 i癟inden denemek istediinden midir? Bilemiyorum;​ fakat herhalde bir d羹羹nceden doduu duygusunu verir manal覺 bir durula ona bakt覺, o'nun ilerlemesini bildirir bir el iaretinde bulundu. S繹z羹 ile de ona: "​Buyurun"​ dedi. Fakat Kolordu Komutan覺 benim 羹zerimde unutulmaz tesir b覺rakm覺 bir sayg覺, nezaket ve anlay覺la yerini O'na verdi. Tefti k覺demini O'na b覺rakt覺... \\
 +O zaman, bir izci oyma覺na benzer bu sportmen k覺yafetli sivilin, sol elindeki bastonu, k覺l覺癟 gibi, g繹vdesine yap覺覺k tutarak, o nizamiye askerinin 繹n羹nden sadece g繹zlerinin ve madalyas覺n覺n par覺lt覺s覺yla a覺r a覺r ge癟ii o kadar a覺rt覺c覺 ve kamat覺r覺c覺 bir eydi ki!.. \\
 +O k覺l覺覺nda bile bir kale gibi muhkem g繹z羹k羹yordu... Varl覺覺, askeri m覺knat覺slam覺t覺:​ K覺ta, 癟elikten d繹kme yekpare bir cisim gibi oluvermiti. n羹nden ge癟en sivil insan, askerin etraf覺nda toplanm覺 kasaba halk覺na, \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(40);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​