Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_14 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - I : 14~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - I ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +kar覺c覺 癟覺km覺 m羹lkiye ve askeriye erk璽n覺na, hepsine ve herkese 羹st羹n bir bakan sayg覺s覺 duyuruyordu... \\
 +G羹n羹n kararmak 羹zere olduu saatte, 繹nlerinden,​ derin bir sessizlik ortas覺nda, hayal gibi ge癟ti... \\
 +B繹yle bir mucize g繹rm羹t羹k... \\
 +O'nu tutup 襤stanbul'​a "​tahtelh覺fz"​ g繹ndermeleri kendilerine emir ve tebli edilmi kimseler de ite valisiyle, kumandan覺yla,​ polisiyle, jandarmas覺yla,​ askeriyle, halk覺yla O'nun cazibesine tutulmu, O'na tutunmutu... G繹r羹yordum ki bu, ayd覺n覺n ve y覺覺n覺n kahraman etraf覺nda birliidir,​ beraberliidir:​ Kahramanda ve milletinde uur topluluu ite besbelli!.. \\
 +N羹ve halinde bir yeni devlet balang覺c覺 g繹zlerimizin 繹n羹nde, Anadolu kasabas覺n覺n az覺nda bir akam 羹zeri sular kabar覺rken bu k羹癟羹c羹k kar覺lama ve ge癟it t繹reninde b繹yle belirmiti... Anla覺l覺yordu ki b羹t羹n devlet, O'nun 羹st羹nde ta覺d覺覺 giyimde deil; i癟inde yaatt覺覺 ve kendinde ite b繹yle belirttii kudrettedir... \\
 +. \\
 +Ertesi g羹n, otomobiller S覺vas'​a doru bombo mesafeler aras覺nda h覺zland覺ktan sonra, bir ara d羹羹nceli sessizliinden ayr覺ld覺; g羹l羹mseyerek ve aarak dediydi ki: \\
 +"- 襤stanbul'​dakiler,​ r羹tbelerimi,​ nianlar覺m覺 geri alacaklarm覺! Haklar覺 yok ya. 羹nk羹 ben onlar覺n her birini bir harp meydan覺nda,​ bir hizmet mukabili kazanm覺t覺m. Salonlarda, saraylarda deil!.. Haydi kordonumu als覺nlar; o saray覺nd覺. Fakat her ne ise... Zaten ben o kimselere tekadd羹m edip istifam覺 verdim... Vars覺n als覺nlar!... Ancak, bunu vermem"​ diyerek g繹s羹ndeki bu alt覺n imtiyaz madalyas覺n覺,​ okar gibi g繹sterdi: "Bunu benden kimse alamaz. Bunu, Anafartalar'​da harp meydan覺nda,​ atein kar覺s覺nda benim g繹s羹me takt覺lar"​ dedi ve sustu... \\
 +K繹rolu'​nun at oynatt覺覺 serin ve 癟orak 覺ss覺zl覺klarda yol al覺rken O'nun akl覺na ne geldi de bu g羹cenik s繹zleri s繹yl羹yordu?​... aml覺bel'​den ge癟erken O, Bolu beylerine ayak diremi K繹rolu deildi. Yeil覺rmak boyundan ge癟erken O, Volga boyunda Moskof 癟ar覺na bakald覺rm覺 Stenka Razin deildi; Katherina'​ya kafa tutan Puga癟ef deildi... O, XVII. y羹zy覺l覺n Anadolusu'​ndaki Celali sergerdesi deildi. O, Anafartalar kahraman覺; O, Erzurum ve S覺vas kongreleri bakan覺; O, heyet-i temsiliye reisi Mustafa Kemal'​di. \\
 +Vaktiyle bir da t羹redisine bile, halk efsanesinin ve iirinin reva g繹rmedii bir s覺fat覺, imdi 襤stanbul'​daki h羹k羹met idaresinin, daha 羹癟 y覺l 繹nce devletini kurtarm覺 bir kahramana h羹k羹m g繹mlei gibi giydirmek i癟in nas覺l emir 癟覺karabilmi olmas覺na m覺 a覺yordu?​ \\
 +Sar覺 sar覺 sa癟lar覺 o dalardan esen r羹zg璽rlarda savrularak dediydi ki: \\
 +"- Y璽hu! memleketi ben mi bat覺rd覺m? Yabanc覺y覺 Anadolu'​ya ben mi soktum?.. Ben mi nizam覺 bozdum? Ben kalan覺 korumak, da覺lan覺 kurtarmak ve nizam覺 kurmak i癟in 癟al覺覺yorum. Bana m羹teekkir olmalar覺 laz覺m gelirken, m羹stevli d羹manlar覺m覺z覺n menafiine uyarak nank繹rl羹k ediyorlar. Yanl覺 yoldad覺rlar;​ hata ediyorlar."​ \\
 +Fakat O, kendi tabirince, "​癟uval cinsi" bir kumatan, yaverleriyle bir 繹rnek yapt覺rd覺覺 u geyim i癟inde, boluklara doru bar bar ba覺rarak:​ \\
 +G羹ne ufuktan imdi doar \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(40);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​