Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_15 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - I : 15~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - I ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +Y羹r羹yelim arkadalar \\
 +diyordu. \\
 +Bu inanla sevdal覺 bir delikanl覺 gibi Anadolu dalar覺nda hayk覺ra hayk覺ra milletini ruhlar覺yla,​ cemadlar覺yla (canl覺l覺覺 olmayan) uyar覺p ayakland覺rmaya kouyordu. O g羹n O, silahs覺z, ordusuz, birliksiz, her k繹esi baka baka 癟覺rp覺narak kurtulu ve ba覺ms覺zl覺k arar Anadolu'​da ordusunu kurmu, zaferini salam覺 ve murad覺na ermi bir mesut adam ruhunun sonsuz inan覺 i癟inde: "​G羹ne ufuktan imdi doar"​ diye hayk覺ra hayk覺ra kouyordu. \\
 +O g羹n, O'nun g繹s羹nde bu alt覺n madalya bir kaleye 癟ekilmi bayrak gibiydi; onu o kadar seviyordu. Milletini kurtarma yoluna O, g繹s羹nde bir inan gibi 覺覺ldayan bu yeil k覺rm覺z覺 kurdeleli ve 癟ift k覺l覺癟l覺 alt覺n damlas覺 ile ba komutu... Milletinin elleri 羹st羹nde sonsuzlua girecei g羹n ise, ard覺 s覺ra, vine 癟羹r羹羹 renginde bir kadife yast覺k 羹st羹nde sadece yeil k覺rm覺z覺 kurdeleli bir damla tun癟 ta覺yorlard覺;​ b羹t羹n zaferlerinden ald覺覺 b羹t羹n 繹teki nianlar覺ndan hi癟birini deil, yaln覺z o tun癟 damlas覺n覺!.. Bu gani ruhlu b羹y羹k insan, bu yery羹z羹n羹n b羹t羹n aaal覺 zenginliklerinden kendine, yarat覺c覺s覺 olduu bu tek 覺覺覺 al覺koymutu. Ard覺 s覺ra, g羹nein alt覺nda g羹ne gibi parlayarak y羹r羹yen o idi. Bu giden b羹y羹k insan O'nun 璽覺k覺, o'nun m羹d璽fii, o'nun kahraman覺, o'nun muzafferi idi: 襤stiklal... \\
 +. \\
 +Daha b繹yle, nice hat覺ralar ki, O'nun yan覺nda bulunduk癟a g繹n羹llerimizde kendilerinden birikirlermi;​ bir daha an覺lmayacakm覺 gibi 繹rt羹l羹p kal覺rlarm覺;​ imdi ac覺yla birer birer diriliyorlar! \\
 +Bu hat覺ralar覺 da h璽l璽 bu resim gibi sadece kendimde saklamak yanl覺l覺覺n覺 ileyecek miyim?.. \\
 +O'nun ruhuna, var覺mca 繹demeyi bor癟 bildiim bir ada覺 yerine getirmek i癟in, art覺k o tevazuu bir yana b覺rak覺yorum. O'nun o akamki emrine imdi boyun eiyorum. \\
 +Fakat hat覺ralardan 癟ou da, u resmin yaz覺lar覺ndaki u癟uklua varm覺lar... Kalanlar覺n覺 olsun b羹sb羹t羹n da覺lmadan bir araya toplayabilecek miyim? Toplasam bile k覺r覺k d繹k羹k mozayikler, esiz bir tasviri bir daha nereden g繹z 繹n羹ne koyabilecekler!.. \\
 +ZLEY襤 \\
 +襤stanbul: 10 Kas覺m 1953 \\
 +Y覺llard覺r sesin duyulmad覺! Sen var m覺 idin, yok mu idin; bir iki m羹r羹vvetli dost anmasa, bilen kalmayacak! Sen ki hi癟birine hi癟bir 羹st羹nl羹羹n yoksa da, onu s繹ylemekte,​ ne mutlu sana, her birine k覺demin vard覺r! "​Aradan zamanlar ge癟ti; imdi art覺k sesini yorgunlam覺 bulacaklar olacakt覺r"​ diye 癟ekinme... Ac覺s覺 g繹nl羹mde h璽l璽 ayr覺l覺覺n ilk an覺ndaki keskinlikte t羹tt羹羹n羹,​ ad覺 dilimden bir an eksilmediini,​ eksilmeyeceini bildiin birini, ard覺 s覺ra herkesin 繹n羹nde en g羹r sesinle an覺p s繹ylemekte,​ yaz覺klar sana, en ge癟 kalan sen oldun diye yerinme! \\
 +襤lkin O'nun buyruu ile ie g繹nderildiin yabanc覺 illerde, on iki y覺l, bu d繹n羹mlerde,​ O'nun yas覺ndan, yurdumuzun her buca覺nda olduu gibi el癟iliimizde de yar覺ya inmi bayra覺m覺z覺n g繹lgesinde,​ gittik癟e u癟uklaan kendi el yaz覺lar覺 ile 癟evrelenmi,​ 羹zerine de O'nun en 癟ok sevdii bir al karanfil demetinin mahmur kokulu oyalar覺 eilmi- resminin ba覺 ucunda birka癟 T羹rk arkadaa konumaktan 癟ok, ancak g繹zyalar覺 ile duyurulabilmeye 癟al覺覺lm覺 bir 繹zleyi yeter olur mu? Bak, bir y覺l geldi ki, ilemekten kald覺m... \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(40);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​