Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_17 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - I : 17~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - I ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +Madem ki O, yery羹z羹ne bir daha dodu!.. Hatta, madem ki, as覺rlar覺 kaplayacak b羹y羹kl羹kte yap覺y覺 繹mr羹n羹n on be y覺l覺na s覺d覺rm覺 O esiz mimar, t繹ren g羹nlerinde geni omuzlar覺na kapanm覺 kanatlar gibi siyah pelerinin dalgalanmalar覺 i癟inde g繹r羹nd羹羹 kamutay meydan覺na yak覺n bir yerde bir daha duruyor!.. Ve 繹n羹nde generalleri saf saf olmu n繹bet tutup; etraf覺nda millet g羹nlerdir pervane olmu, tavaf edip bekleiyor! O ses nerede? Zafer kazand覺覺 yiitler ve ehitler meydan覺 Dumlup覺nar'​daki nutkunda: - "Benim milletim, T羹rk milleti"​ diye d羹nyan覺n ufuklar覺n覺 癟覺nlatacak yetkide bir g羹rleyile g繹kleri doldurmu o yarat覺c覺, kurucu, inand覺ran, g羹vendiren ses nerede?.. \\
 +O kimse ile k覺yaslanamaz \\
 +Beni nerelere g繹t羹r羹yorsun,​ kalemim?.. Elimi sen mi yedeceksin?​.. 羹slubu, beyan覺, s羹s羹, tebihi bir yana ko!.. O'nu kimse ile k覺yaslama!.. Unuttun mu? Birinci Meclis'​te O, "​Vazife ve mesuliyet"​ ad覺ndaki nutkunu s繹yledii g羹n, kendine verilecek yetki konuulurken,​ galiba ikinci grup mebuslar覺ndan biri, vaktiyle baka bir anl覺 paaya verilmi geni yetkilerden neler doduunu ir璽b (kapal覺 anlatma) edince, O'nun, oturduu s覺radan ok gibi f覺rlayarak,​ sinirli ve g羹cenik: "​襤stemem,​ istemem: beni onunla mukayese etmeyin; kimse ile mukayese etmeyin"​ diye hayk覺rd覺覺n覺 unuttun mu?.. O g羹n s繹ylenen s繹zleri, g羹c羹n羹n erdii 癟abuklukta kaydedebilmekle yetinmi resmi zab覺t ceridelerinin stenografyas覺nda yaln覺z bir "​mukayese etmeyin"​ ihtar覺 yaz覺l覺 kalm覺t覺r. Fakat, nicesi, 癟ok 羹k羹r, h璽l璽 sa olan dinleyiciler,​ a覺r bal覺 bakan覺n d繹v羹ecek bir delikanl覺 gibi kendi i癟 g羹veninin iffetini savunduunu hat覺rlayacaklard覺r!.. O'nun i癟in, kalemim, bug羹n O'nun vasf覺nda benim g繹nl羹m seni yedecektir... \\
 +. \\
 +Zarif bir n羹kte \\
 +Biz fanilerle yiyip i癟tii, arkadal覺k ettii akamlardan birinde; -galiba ankaya'​daki ilk evinden imdiki yeni k繹ke ge癟mesi yaklat覺覺 g羹nlerden birinin akam覺nda olacak-... Neyse!.. Herhalde sofras覺nda Yahya Kemal, Yakup Kadri, Falih R覺fk覺 gibi iirimizin ve nesrimizin say覺l覺 羹stadlar覺 davetli bulunduu bir akam, yaz覺 羹zerine latifeli sohbetler ederken, titizlenme nedir bilmezmi, kar覺s覺ndakini incitmekten sak覺n覺rm覺 tesiri verdii anlardaki masum g繹r羹n羹rl羹 g羹l羹mseyii ile tatl覺 ve zeki g羹l羹mseyerek beni g繹sterip: \\
 +- "​Nerede ise bizim ev bitip gidecek; Ruen h璽l璽 bu odadaki renkli cam覺n tasviriyle ura覺r"​ diye benim 癟etin, titiz ve ge癟 yaz覺覺ma nazik bir aka tarz覺ndaki tak覺lmas覺na,​ o baba sitemine, o 羹stat uyar覺覺na bari imdi, -yaz覺k ki nice 繹zl羹, nice tatl覺 hat覺ralar ak覺ldan 癟覺k覺p gittikten sonra, pek gecikmi de olsa-, hi癟 deilse bari imdi bin hasret ve bin pimanl覺kla kulak asay覺m!.. Kalemim, O'nun vasf覺nda benim g繹nl羹m seni yeder olsun. \\
 +... \\
 +"​Mahabbet vard覺r, merhamet yoktur"​ \\
 +Ne diyordum! Biz fanilerle yiyip i癟ip arkadal覺k ettii akamlardan baz覺lar覺nda,​ en keyifli an覺nda bile 羹zerinden eksilmeyen kibar ruhlu ev sahibi naziklii g繹sterdii;​ 羹st羹nl羹k vekar覺ndan bir zerre feda etmemekle beraber misafirlerine a覺r basacak, kendinden k羹癟羹klerini,​ varl覺覺 ile ezebilecek bir tav覺r tak覺nmaktan da sak覺narak bizlere akran muamelesi ettii ahbapl覺k saatlerinde,​ i癟imizde birimize bir konu 羹zerine neeli neeli: "Bunu sen s繹yle"​ dedii zaman iltifat覺ndan eref duyup, evke gelip ayaa kalkarak, yaln覺z O'nun mehabetli ve muhabbetli g繹zlerine bakarak, 繹teden beri dil al覺kanl覺覺 neticesi kulland覺覺m覺z;​ O'nun da, -makamlar ve unvanlar 癟oktan deiip gitmise de- m羹r羹vvet edip itiraz etmedii bir tabirle \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(40);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​