Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_18 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - I : 18~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - I ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +nas覺l konuurdu isek bug羹n, bir defa daha o tabirle; fakat eyvah! Bu sefer bin 繹zleyi i癟inde hitap edeceim!.. Bug羹n bir defa daha o tabirle konumaya 繹yle susam覺覺m ki!... \\
 +- Paam!. \\
 +Zaten, o zamanlar bile, ite imdi a癟覺kl覺yorum,​ senin b羹y羹kl羹羹n羹 kendi g繹z羹mden bile sak覺narak: "​Yaz覺k! O da bu hayat gibi gelip ge癟iyor"​ diye i癟imden s覺z覺 duyard覺m. Bunu kendime a癟maya bile dilim varmazd覺 da. zerine titreyen g繹zlerimin p覺narlar覺 taa i癟lerinden yanard覺... 羹nk羹 sen, ac覺may覺 ger癟i bilirdin; insan ve c繹mert ruhun vard覺; fakat ac覺nmaktan tiksinirdin. Mazlum diye an覺lmaktan zalim diye adland覺r覺lmak kadar irenirdin... Sence kuvvet ve aciz diye iki ger癟ek vard覺. Milletine ve arkadalar覺na bunlardan sadece kuvveti yarat覺r覺rd覺n Bir vakitler, urad覺覺m覺z bezginliklerden olacak, iirimizde ve nesrimizde yayg覺nlam覺 tazall羹mc羹l羹e (yan覺p yak覺nma) tahamm羹l edemezdin. Piyer Loti'​nin bile bizi seven taraf覺n覺 beenirdin;​ hak g羹den civanmertliine hayranl覺k duyard覺n; fakat 璽lemden bize ac覺ma derlemeye 癟al覺an taraf覺na souk kal覺rd覺n. Milli harek璽t覺n en 癟apra覺k demlerinde bir eyyam hususi arkada meclislerinde:​ "​merhamet mi vard覺r? Mahabbet mi?" konusunu 繹ne s羹rer; kendin "​Merhamet yoktur, mahabbet vard覺r"​ d羹羹ncesine taraf tutard覺n. Ve T羹rklerin merhamet deil, mahabbet telkin etmelerini isterdin... Ne asil bir sava ruhu, ne kahramanca bir d羹羹n羹;​ deil mi? \\
 +Sen bizim bu t羹rl羹 i癟 kayg覺lar覺m覺z覺 sezmezden gelirdin: yaamaya doymayan h覺z覺nla taa g羹nd羹zlere ula覺ncaya kadar geceler boyunca 癟alard覺n.. Sen ki d羹nyan覺n gidiat覺n覺 isteinin buyruu eiinde durdurmaya g羹c羹n yeterdi ve d羹nyan覺n seninle baa 癟覺kmaya g羹c羹 yetemeyeceini ka癟 kere g繹stermitin,​ kendi kendinin h覺z覺n覺 yenmeye g羹c羹n yetmezdi!.. Senin g羹n羹nde bizim g羹nd羹zlerimiz yirmi d繹rt saatti: yirmi d繹rd羹 de ayd覺nl覺k ve 癟al覺mal覺!.. Sen, etraf覺ndaki karanl覺klara ald覺rmaks覺z覺n,​ doaca覺na inand覺覺n g羹nee doru sendelemeden gidiyordun... Bizler de senin o h覺z覺na r羹zg璽r 繹n羹nde yapraklar gibi kat覺lm覺t覺k;​ yorulma nedir duymadan, dinlenme nedir aramadan, ruhlar覺m覺zda yurda en yararl覺 olabilecek ne deerimiz varsa onu vererek u癟up gidiyorduk... \\
 +l羹m Allah覺n emri; ayr覺l覺k olmasayd覺 \\
 +Baz覺 gaml覺 akamlar覺nda,​ sofra ba覺nda, 癟eneni avucuna dayayarak, bak覺lar覺 mahmurlam覺 g繹zlerini yumarak sade bir halk t羹rk羹s羹n羹n:​ \\
 +l羹m Allah覺n emri, \\
 +Ayr覺l覺k olmasayd覺 \\
 +m覺sralar覺n覺,​ h璽l璽 yank覺s覺 kula覺mdan gitmeyen dokunakl覺 sesinle okurdun. Sonra, s覺rla bir murakebeye varm覺 gibi bir an susard覺n. Seninle birlikte herkes de susard覺. O zaman, sessizlik i癟inde dald覺覺n karanl覺ktan,​ boluktan, yaln覺zl覺ktan holanmam覺s覺n,​ o bir tek an i癟inde her eyin sonunu g繹rm羹 ve anlam覺s覺n gibi, o murakebeden silkinir, o 璽leminden ayr覺l覺rd覺n... \\
 +Ebediyetten fanilerin d羹nyas覺na tekrar d繹nm羹s羹n ve etraf覺ndaki sessizliin manas覺n覺 ar覺yorsun gibilirde herkesi ve her eyi derin bir g繹z yoklamas覺yla s羹zer; uzak bir k羹kreyii and覺ran bir ses duyururdun! O zaman sen, yaralanm覺 bir arslana ne kadar benzerdin!.. Bunu tebih olsun diye s繹ylemiyorum. Ger癟ekten, madde olarak y羹z羹n arslana benzerdi. Fatih nas覺l kartal burunlu ve Yavuz nas覺l ko癟 b覺y覺kl覺 idiyse sen de arslan y羹zl羹 idin. 繹llerin yaln覺zl覺覺nda tek ba覺na kalm覺, erkek durulu, u癟suz bucaks覺z ufuklara sitemk璽r bak覺l覺 bir g羹cenik arslan!.. Ruhunun olanca asaleti, o hametli duruta bir g羹nein alt覺nda gibi belirir, ruhlar覺m覺z覺 kamat覺r覺rd覺. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(40);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​