Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_19 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - I : 19~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - I ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +Sen ve s繹ylediin o t羹rk羹 o kadar ayr覺 iki eydiniz ki! As覺rlar覺 bir s覺癟ray覺ta atlay覺p ge癟erek b羹t羹n d羹nya ile pen癟eleip 羹st羹n gelmi sen y羹celikte bir varl覺覺n her faniye, heyhat ki, mukadder emre boyun eecei g羹n de olur d羹羹ncesi,​ i癟lerimize yaman kaygusunu akibet deminden 繹nce d羹羹rse bile b繹yle bir g羹n羹 hi癟birimizin g繹rmemekliimizi y羹reimizden dileyerek ac覺 encam hayalini tasavvurumuzun ufkundan b羹t羹n takatimizle geri itip uzaklat覺rmaya 癟al覺覺rd覺k... \\
 +Sen bu t羹rk羹y羹 s繹ylerken, o kadar, o kadar hayatla dolu idin ki, ba覺na gelmeyecek, gelemez, sana k覺yamaz bir eyin akas覺n覺 ediyorsun san覺yorduk. Sen o zaman kendin ne duyard覺n bilmem; fakat biz sende, -yaaman覺n ta kendisi olan- dinmez kaynarl覺k g繹r羹rd羹k. \\
 +Bununla beraber, bir g羹n ankaya'​da:​ \\
 +- "D羹n gece uykum ka癟m覺t覺;​ d羹羹nd羹m... Birader tabiat 繹n羹nde insan bir hi癟, amma hi癟!" demitin... \\
 +Ve g繹zlerin, bir b羹y羹k g繹r羹ye bakm覺 olman覺n b羹t羹n par覺lt覺s覺 ile parl覺yordu. Bunu s繹ylediin zamanlar, senin Gazi Mustafa Kemal, Reisicumhur 繹hretin, -arkadalar覺nla hususi sohbetlerde kulland覺覺n tabiri al覺p kullanay覺m- "​d矇j"​ d羹nyay覺 tutmu; 43'​lerinde,​ pulat (癟elik) g繹羹sl羹 bir kudrettin. Sen b羹y羹kl羹kte ve sen salaml覺kta bir yiidin az覺ndan bu s繹zleri duymak, insan覺n ruhunu bir kat daha 羹rpertiyordu... Fakat sen, y羹kseldiin beyaz bulutlar i癟inde tanr覺lam覺l覺k taslayan kendini unutmulardan deildin: aya覺n覺 topraktan, ba覺n覺 ger癟ekten ay覺rmayan dorucu ve olgun bir insand覺n... \\
 +Bununla beraber, cevherinde, yarat覺l覺tan olan o hal ne idi, anlatamam; kar覺s覺ndakilere,​ -yerli, yabanc覺, komutan, el癟i, kim olursa olsun- bir g繹r羹te sezdirirdi ki fanilerin i癟inde baki kalacak sensin... \\
 +Paam! Huzurun insan覺n i癟ine heybetli bir kale emniyeti verirdi. Senin yal癟覺n da balar覺 gibi sert r羹zg璽rl覺 ikliminde ancak sakat ruhlar rahats覺zl覺k duyarlard覺. Olimpos'​undan boralar ve imekler n璽zil olmu (inmi) Zeus h覺m覺n覺 sen 繹ylelerine g繹sterdin. Salam ruhlar, senin da ba覺n覺n diriltici havas覺nda kemale ermilerdir. \\
 +... \\
 +Kadere meydan okuyan adam \\
 +Daha iki akam 繹nce, ankaya'​da nee i癟inde zeybek oynayan Necati, iki sabah sonra, Ankara Hastanesi'​nde devrilmi gitmiti. O'nun mezar覺 羹zerine senin g繹zyalar覺ndan daha s覺cak bir rahmet d繹k羹lm羹 m羹d羹r? \\
 +Bir haziran sabah覺 eski k繹k羹n羹n balkonunda oturuyordun. Yirmi yedi saattir uyumadan, notlar覺n覺 ve belgelerini yoklaya inceleye B羹y羹k Nutku'​nu dikte ettiriyordun. \\
 +Yahya Kaptan'​覺n Gebze'​de ehit d羹羹羹n羹 anlatt覺覺n par癟ay覺 okutturup dinlerken, senin, 繹n羹ne serilmi g羹neli Ankara ufuklar覺na bakan g繹zlerinin -davan yoluna ba koymu o halk kahraman覺 can verirken yan覺nda imisin gibi- nemlendiini;​ y覺llar sonra o hat覺ra ard覺nca h璽l璽 dudaklar覺n覺n titrediini g繹rmekten b羹y羹k ne olabilir!.. \\
 +- "​Art覺k yat覺p dinlenecektim. Akama belki g繹r羹emeyiz. imdiden gelsin g繹reyim diye seni istettim"​ demitin ve o g羹n羹n akam覺, sofran覺n ba覺nda tatl覺 g羹l羹mseyiinle:​ \\
 +- Sen san覺rs覺n ki ben uyuyup uyand覺m da... Hay覺r... Yazd覺rmaya devam etmiim. Bakt覺m, art覺k akam olmu... "Bari arkadalar gelsinler, bunu onlar da dinlesinler,​ sonra yatar覺z"​ dediini anlatm覺t覺n;​ o gece de fecre (sabaha) kadar din癟 kalm覺t覺n. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(40);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​