Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_20 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - I : 20~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - I ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +Sen ki sava meydan覺nda,​ g繹zlerimizle g繹renlerimiz 癟oktur, g羹l bah癟elerinde gezer gibi kendini esirgemeden dola覺rd覺n;​ sen ki yurduna sald覺rm覺 d羹manlar覺n ba覺na h覺m覺n覺n y覺ld覺r覺m覺n覺 g繹z k覺rpmadan indirirdin; milletinin davas覺 yolunda sana arkadal覺k etmi olanlardan birinin d羹mesine,​ 繹z can覺ndan bir par癟a al覺nm覺 gibi s覺zlard覺n. O arkadalar覺ndan yaayanlar覺n medhiyesini,​ ehit olmular覺n mersiyesini uykusuz geceler ve g羹nd羹zler aarak yazmakla, s繹ylemekle t羹ketemezdin... \\
 +Senin ne h覺zda 癟al覺kan olduunu, saatler ve saatler boyunca notlar覺n覺 tutarken yorgunluktan t羹kenip bir bakas覺 ile dei edilmi k璽tipler bilirler!.. Bunlar masal deil; onlar sad覺r!.. \\
 +Senin i癟in sava meydan覺 usan癟s覺z bir 癟al覺ma yeri idi; 癟al覺ma meydan覺 da, t羹kenmez bir sava yeri... 襤kisinde de milletinin y羹z羹n羹 aartacak baar覺da imtihan verdin. D羹nyaya 繹rnek g繹sterdin!.. "​Cihan覺n en uzun meydan muharebesidir"​ dedikleri Sakarya'​y覺 durmadan dinlenmeden nas覺l yirmi iki g羹n, gece g羹nd羹z ura覺p ba ettinse; tarihin anaca覺 en zorlu bask覺nlardan birini yaparak kendininkinden say覺ca 羹st羹n bir orduyu bir vuruta darmada覺n edip ordunu g繹r羹lmedik bir h覺zla on g羹n i癟inde Afyon Karahisar'​dan 襤zmir'​e nas覺l ulat覺rd覺nsa,​ millet k羹rs羹lerinin iittii belki de en s羹rekli s繹z say覺lacak y羹zlerce sayfal覺k nutkunu da 羹enmeden 羹癟 ayda ortaya koydun ve yorulmadan sekiz g羹n okudun. \\
 +Sen her yerde ve her ite hep o h覺z ve hep o kuvvettin... Sen, yurdumuzun 癟inendiini,​ devletimizin 癟繹kt羹羹n羹 ac覺l覺 g繹zlerimizle g繹rd羹羹m羹z g羹nlerde kara bahta sert y羹z g繹sterip, "Vatan airi"​nin 癟elik m覺sralar覺n覺 kendi g羹veninin ateinde yeniden tavland覺rarak:​ \\
 +Vatan覺n bar覺na d羹man dayas覺n han癟erini \\
 +Bulunur kurtaracak baht覺 kara maderini \\
 +deyip kadere meydan okumu adams覺n!.. \\
 +Sen 襤brahim'​in Tanr覺'​ya kurban edecei andaki 襤smail gibi: \\
 +C璽n覺m覺 c璽n璽n eer isterse minnet c璽n覺ma \\
 +Can nedir kim 璽n覺 kurban etmeyim c璽n璽n覺ma \\
 +diye ba覺n覺 yurdunun hak yoluna koyup dinelmi adams覺n!.. Sen felee s繹z羹n羹 ge癟irmi: d羹nyan覺n sald覺rganl覺覺n覺 y羹z geri 癟evirip yurdunu kurtaracak, devletini kuracak g羹癟te olduunu d羹nyaya tan覺tm覺 adams覺n!.. \\
 +Sen ki b羹t羹n cefalar覺 繹nleyecek yap覺da g繹羹sl羹:​ b羹t羹n k羹癟羹kl羹kleri 羹rk羹tecek keskinlikte bak覺l覺; b羹t羹n sald覺r覺lar覺 y覺kacak 癟elimde durulu idin, bu yery羹z羹nde 繹yle bir salam yerlemiliin vard覺 ki!.. \\
 +En sonunda: "​Hastal覺k ciddidir, 繹ld羹r羹c羹 olabilir. Fakat kalbim salamd覺r,​ dayanacakt覺r"​ dediin iki koma aras覺nda ba覺n覺 yast覺覺ndan g羹癟l羹kle k覺m覺ldat覺p babakan覺na:​ \\
 +- "​Bug羹n Hatay'​dan ne haber var? Yeni raporlar ald覺n覺z m覺?" diye sorduun demlerine kadar bile o derece yaama ile dolu idin ve h覺z覺n覺 bakalar覺na da o derece ge癟iriyordun ki!.. \\
 +Bir 羶lesi var ki em'i c璽n覺n \\
 +F璽n羶suna s覺maz 璽sum璽n覺n \\
 +m覺sralar覺nda hayal edilmi cokunluu 繹yle imrenilecek bir g羹zellikte kendinde belirtiyordun ki.. Sofranda a覺rlad覺覺n 癟ocukluk arkadalar覺ndan,​ Meclis arkadalar覺ndan,​ devrim arkadalar覺ndan nutuklar覺nda,​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(40);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​