Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_22 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - I : 22~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - I ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +"Ne mutlu Atat羹rk'​羹 olan millete"​ \\
 +Sen yaarken milletini el 羹st羹nde tutard覺n. B羹t羹n duygun, d羹羹ncen,​ kayg覺n, evkin ona idi. Her bir nutkunda cephe komutan覺ndan,​ kurmay bakan覺ndan neferine kadar zafer y覺覺n覺n覺n yiitliine,​ 羹st羹nl羹羹ne,​ kutsall覺覺na hayranl覺覺n覺 s繹ylerdin. Civanmert sesinle onlar覺 alk覺lard覺n. Kendinden bir s繹z etmezdin; taa o g羹ne kadar ki kendi emeinle ve anl覺 milletinin emeliyle kurduun yeni devletin bakentinde Cumhuriyet'​in Onuncu Y覺l覺, koca meydan覺 kaplam覺 maher gibi bir halk 繹n羹nde geni ve salam g繹s羹n羹 y覺rtar, asil sesini y覺prat覺rcas覺na bir cokunlukla,​ karanl覺klar覺 bir an i癟inde par癟alayan bir imek yalb覺rt覺s覺 gibi: "On be y覺ld覺r sana 癟ok vaatlerde bulundum; bahtiyar覺m ki hi癟 birinde isabetsizlie uramad覺m"​ diyerek saadetinin ne olduunu belirttin!.. Senin sesin o g羹n sade kar覺ndaki ovay覺 kaplam覺 y覺覺n覺 deil; onun ard覺ndaki 癟atk覺n y羹zl羹 dalar覺 yank覺larla 羹rpertecek;​ g繹z a覺r覺 ufuklar覺 tutacak; g繹klere ve ruhlara ulaacak kadar enginlemiti!.. \\
 +Sen o g羹n, o sesinle milletine hi癟bir hesaba benzemeyen b羹y羹kl羹kte,​ tertemiz bir hesap verdin. Ve: "Ne mutlu T羹rk'​羹m diyene!"​ hayk覺r覺覺yla g繹nl羹n羹 dolduran, g繹s羹n羹 kabartan, geceni g羹nd羹z羹n羹 ayd覺nlatan 覺覺覺n ne olduunu duyurdun!.. \\
 +Maher gibi halk senin o imek sesine, -kendi cevherinin manas覺n覺 en iyi bilmi ve kullanm覺 sen esiz yiite- derin bir g繹k g羹rlemesi mehabeti ile cevap verdi: "​Yaa,​ var ol!.." \\
 +Bu s繹ylediklerimi tasvir, tebih sanma! Sen ki m羹balaadan,​ gururdan holanmazs覺n;​ sen ki yaln覺z t羹kenmeyen h覺z, dinmeyen cokunluk ve sars覺lmayan vefa arars覺n! Sen ki bu d羹nyan覺n b羹t羹n zenginliklerine alt覺nl覺 saraylar覺na sahip oldun da, hi癟birine y羹z vermedin: hi癟bir hazineye el atmad覺n; zek璽n覺n b羹t羹n yarat覺c覺 definesini, milletinin uruna, milletinin ak覺na sa癟t覺n; sen ki d羹nya mal覺 diye nen varsa g繹z yummadan 繹nce kendi elinle milletine ba覺lad覺n;​ sen ki bu yery羹z羹ne g繹nl羹n羹 vermek ve yer y羹z羹nden sadece g繹n羹ller almak i癟in gelip ge癟tin!.. Bunlar seni ve milletini d羹羹n羹nce akla ve dile gelen, en doru, en d羹z birer deyitir. \\
 +Sen Onuncu Y覺l g羹n羹, o sonsuz cokunlukla milletinin esiz cevherini nas覺l ba覺n 羹st羹nde ta覺d覺nsa,​ bug羹n de milletin senin zarif endam覺n覺, senin g羹zel ruhunu balar覺 ve elleri 羹st羹nde; "- Ne mutlu Atat羹rk'​羹 olan millete"​ sayhas覺 ile ta覺yor! Seni sonsuzluk yoluna b羹t羹n milletin; b羹y羹k nutkunda yarat覺c覺 ve yaat覺c覺 eserini eline emanet ettiin T羹rk gen癟lii, yar覺nki 羹midin g繹ky羹z羹 olan b羹t羹n T羹rk gen癟lii g繹t羹r羹yor. \\
 +Devlet bakanlar覺ndan ayaklar覺 癟ar覺kl覺 k繹yl羹lere kadar, -solmaz h羹rriyet ve eit hak havas覺 i癟indeki ahengi bozacak 羹st羹nl羹k,​ aa覺l覺k ay覺rd覺 g繹zetmediin- halk覺n sana bitmez t羹kenmez sevgisi aras覺nda dinlenecein menzile doru gidiindeki mehabete bak, ey ebedi Atat羹rk!.. O, bir ayr覺l覺覺n siyah gecesine benzemiyor! ankaya tepelerinden H羹seyin Gazi'​nin mor tepelerine doru bakarken g繹rd羹羹n douun pembeliine benzemiyor. Sen topraa g繹m羹lm羹yorsun;​ yurdumuzun bar覺na bir s繹nmeyecek 覺覺k, T羹rk varl覺覺n覺n 覺覺覺 olarak dikiliyorsun!.. Dinlenecein yer nur olsun!.. \\
 +H覺z覺 \\
 +H覺z覺n 繹ylesine yarat覺c覺 idi ki!.. Anadolu'​ya ayak bast覺n: As覺rlard覺r bak覺ms覺z, yard覺ms覺z o diyara seninle yeni bir kalk覺nma; ne diyorum? Yepyeni bir mana geldi!.. Ankara, Eti kurganlar覺n覺n alan覺; 襤skender, Sir羹s ak覺nlar覺n覺n ura覺 olmutu. Ankara, Galatlar覺n macera yurtlar覺, Avgustos 襤mparatorluu'​nun n Asya s繹m羹rgesi,​ Bizans'​覺n eyaleti, Sel癟uk'​un emareti, Osmanl覺'​n覺n Vilayeti olmutu!.. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(40);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​