Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_23 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - I : 23~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - I ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +Fakat, u binlerce y覺l i癟inde ilkin senin g羹n羹nde, senin elinledir ki oras覺 medeni insan erefine en yara覺r ve ancak ergin devrimlerle elde edilir milli h璽kimiyetin;​ muzaffer, ba覺ms覺z,​ birlikli, b羹t羹nl羹kl羹,​ ileri g繹r羹l羹 T羹rk Cumhuriyeti'​nin bakentliine y羹kseldi. \\
 +H覺z覺n覺n her konduu yer an覺t... \\
 +H覺z覺n覺n an覺ttan dura覺 yoktu. Fakat konduu yer an覺tla覺rd覺:​ Doduun evi Selanik an覺t edindi. Zabit 癟覺kt覺覺n Harbiye'​nin kap覺s覺na heykelin dikildi. M羹tarekede Anadolu'​ya ge癟erek ger癟ekletirecein milli hareketin plan覺n覺 ili'​de kirac覺 kald覺覺n aylarda tasarlam覺 olduun ev, imdi 襤stanbul'​a an覺t oldu. Umar覺m ki vefak璽r 襤stanbul anakkale muzafferinin Birinci Cihan Sava覺 y覺llar覺nda anas覺 ve k覺z kardei ile birlikte Beikta'​ta kirac覺 kald覺覺 Akaretler'​in 76 numaras覺n覺n kap覺s覺na da bir g羹n bir anma kitabesi koyacakt覺r... \\
 +S覺vas'​覺n lisesinde millet kongresi toplad覺n; o yap覺 tarihe an覺t oldu... \\
 +Ankara'​da 羹癟 noktada eletin; 羹癟羹 de millet davas覺 tarihinin birer y羹ce doruu oldu: Ankara'​n覺n ziraat mektebi, mektepten baka neyin nesi olabilir, eskiden kimin akl覺na gelirdi? Fakat T羹rkiye B羹y羹k Millet Meclisi'​ni kurup a癟maya haz覺rlan覺rken senin kendine ilk kararg璽h edinmi olduun o yer, zafer planlar覺n覺n haz覺rland覺覺 Umum Erk璽n覺 Harbiye Reislii oldu: tarihe an覺t kald覺... 襤stasyondaki k羹癟羹k yap覺y覺 bir ka癟 ay ev edindin: iki 襤n繹n羹 muzafferiyetinin sonuna kadar T羹rkiye B羹y羹k Millet Meclisi reisinin kona覺 ve o zamandan bu yana T羹rk Cumhur Bakanl覺覺'​n覺n "​Kalem-i mahsusu"​ oldu: tarihte an覺l覺 yer ald覺. \\
 +ankaya \\
 +Sen gelmeden 繹nce ankaya, 覺ss覺z da balar覺nda eski Ankara'​n覺n viran ba bucaklar覺ndan biri idi. Geldiin g羹nden bu yana ise, hemen daha ilk y覺l o tepenin ad覺 d羹nyan覺n kulaklar覺nda uuldar oldu. 羹nk羹 o tepe, 襤stiklal Sava覺'​n覺n idaresi i癟in Ankara'​y覺 se癟tiinin ikinci y覺l覺ndan 繹mr羹n羹n son y覺l覺na kadar senin dehan覺n kararg璽h覺 oldu. \\
 +Sen oradan cepheye koup, -say覺ca 癟ok bask覺n; g繹rd羹羹 yard覺mca 癟ok 羹st羹n bir sald覺rgan ordu kar覺s覺nda;​ N璽z覺m Bey'in ehit d羹t羹羹 Nasuh al Tepesi'​ni bir g羹nde on, on iki defa ala vere; ad覺m ad覺m arslanca bou boua- Afyon Karahisar'​la Eskiehir'​den geri 癟ekilen ordumuzun zalim bir mehtap alt覺nda, zorlu bir d羹man 繹n羹nde bozguna uramadan bir gecede Muttalip k繹y羹 gerilerine al覺nmas覺n覺 salad覺n!... Bizim gibi 羹z羹lmekten balar覺 繹nlerine d羹enlere:​ "​Yaz覺n覺z. Eskiehir'​in d羹mesi ac覺d覺r; fakat bu d羹羹 s覺f覺rd覺r. Maksat ordudur. Ordu ayaktad覺r; yenilmemitir;​ onu bu gece Porsuk gerisine 癟ekebilirlerse,​ d羹man覺n bizimle temas覺n覺 kesebilirlerse,​ mesele yoktur... ekebileceklerdir,​ kesebileceklerdir. ekili iyi idare ediliyor. D羹man覺 bir ay oyalayabilelim,​ sonra behemahal mahvedeceim"​ dedin!.. Sar覺kam覺'​tan ve S羹vey'​ten beri nice nihai zafer vaitlerinde bulunmu yurtsever serdarlar覺n 襤stanbul'​u bile kendi kaderine b覺rakarak yabanc覺 illere s覺覺nmak zorunda kalm覺 ve oralarda 繹癟 alan komite kurunlar覺 ile yere serilmi olduklar覺n覺 g繹rd羹kten sonra, imdi, bir defa daha, yurt 癟ad覺r覺n覺n,​ m璽k羶s talihleri g繹羹sleyip anla yenmi olmas覺na ramen, keskin istila boralar覺 繹n羹nde s繹k羹l羹p Band覺rma, Mudanya, Bursa, 襤zmit, Geyve, Uak, Afyon, K羹tahya, Eskiehir'​e doru y覺rt覺la par癟alana u癟uarak: Afyon, K羹tahya 羹zerine: K羹tahya, Eskiehir 羹zerine y覺覺larak gerilediini;​ top seslerinin ta Polatl覺 yak覺nlar覺ndan Ankara boluklar覺na 癟arpt覺覺n覺 duyan insanlar覺n 繹n羹nde, o koyu tire sivil spor giyiminin i癟inde, serin g羹l羹mseyiinle:​ \\
 +- "Merak etmeyin, kurtaraca覺m"​ diyecek kadar sars覺lmaz g羹veninin g繹z kavramayacak enginlikte olduu kimin tasar覺s覺na s覺abilirdi?​.. n羹nde, ilerleyen d羹man覺n ate duvar覺! Onun daha gerisinde, senin y覺k覺l覺p gitmeni g繹zleyip yatan b羹y羹k devletler, Bab覺璽li!.. Ve arkanda, d繹nmekte olduun ehirde, her baa 癟覺kamay覺覺n hesab覺n覺 senden soracak B羹y羹k Meclis!.. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(40);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​