Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_24 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - I : 24~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - I ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +Talihin bu 繹n羹 ard覺 atele 癟evrilmi korkun癟 癟emberi ortas覺nda sen h璽l璽 dimdik durabilmek i癟in ne 癟apta bir varl覺k imisin!.. 覺ld覺rm覺 bir macerac覺 diye g繹r羹lebilmek,​ s繹v羹lebilmek tehlikesine d羹ebilecein bir gecede bir ba覺na nas覺l ayakta durabildin? Seni o akam ki kadar b羹y羹k g繹rmemitim!.. Sen o gece, vatand覺n. Kal覺n ve donuk sesin, o gece Niz璽md覺... Alev kasabalar覺,​ g繹癟men 繹bekleri aras覺nda d羹t羹羹m羹z talihsizlikler i癟inde ba覺m覺zda sa kalan talihimiz bir sendin!.. Cepheden ankaya'​ya o ruhla d繹nd羹n; anakkale'​yi baarm覺 olan adam覺n ruhu ile... \\
 +D羹man覺n daha ilerlemesi ihtimali kar覺s覺nda,​ gerekirse kamutay覺 Kayseri'​ye ta覺y覺p savunmaya devam tedbirlerini orada d羹羹nd羹n. \\
 +Bakomutanl覺k g繹revini orada 羹st羹ne ald覺n. \\
 +"​D羹man覺 vatan覺n harim-i ismetinde boup n璽ili hal璽s olmak" s繹z羹n羹 orada yazd覺n. \\
 +D羹man覺n ne yandan ilerleyebileceini sezmek i癟in cepheyi gezdiinde d羹羹ncene dalg覺nl覺覺ndan bir akam karanl覺覺nda,​ at eeri tutaca覺m derken boluu tutup sendeleyince kaburga kemiinin k覺r覺ld覺覺 vakit k羹癟羹c羹k bir otomobil i癟inde ankaya'​ya d繹nd羹r羹ld羹n. orada doktorlar覺n,​ k覺r覺覺n覺 sararlarken,​ bir ka癟 zaman rahat d繹einde uzan覺p yatman覺 isterlerken sen hi癟birini dinlemedin; direndin. Vatan覺n mukadderat覺 bahis konusu olunca kendi s覺z覺n覺 yabana att覺n. Senin kemiinin k覺r覺ld覺覺 yerde d羹man覺n gururu k覺r覺lacakt覺r inan覺n覺 s繹yledin. Oradan kucakla indirildin. 襤stasyonda trene kucakta bindirildin. \\
 +... \\
 +Sakarya zaferinden d繹n羹羹nde \\
 +"​Tarihin en uzun meydan muharebesidir"​ dedikleri Sakarya'​y覺 b繹r羹n sanc覺ya sanc覺ya, d羹e kalka, bir sivil spor k覺yafeti ile idare edip kazand覺ktan sonra bir akam 羹zeri, kimseye s繹ylemeden;​ kar覺c覺, alk覺癟覺 beklemeden; ba覺n覺n 羹st羹nde t璽klar ve ayaklar覺n覺n alt覺nda hal覺lar dilemeden; g羹ndelik iini g繹rmekten d繹n羹yormusun,​ kendi kalemi mahsusundan 癟覺k覺yormusun gibi, y覺pranm覺 bir i癟 vilayet taksisi san覺lacak bir Ford otomobilinin sadelii i癟inde; ellerinde beyaz g羹deri eldivenleri;​ o sivil k覺yafette ankaya'​ya d繹nd羹n... O kadar ki Hamdullah Suphi, Yakup Kadri ve ben, seni istasyonda kar覺lamaya yetiemedik. Atlar覺 h覺zl覺 gidemeyen faytonumuzu Kavakl覺dere'​de g繹r羹nce araban覺 bir an durdurdun. Seni yolda kutlad覺k. Ard覺nca k繹ke 癟覺kt覺m. Eski k繹k羹n羹n tal覺覺nda gazan覺 tekrar tebrik ettim. Yap覺p baard覺覺n i, virt羹繹zce 癟ekilmi bir bilardo vuruu imi gibi yar覺 aka, yar覺 ciddi bir tav覺rla g羹l羹mseyerek:​ "Ben galiba gene en iyi u askerlii yap覺yorum"​ dedin. Sonra cebinden k覺rm覺z覺 maroken kapl覺 bir k羹癟羹k defter 癟覺kararak 癟ok ciddi bir sesle: \\
 +- "Bak buraya, birader! Ben bu muharebede iki ey kefettim ki bunlardan biri askerlik tarihinde imdiye kadar form羹le edilmemitir. O da udur: Daha iyi hamle etmek i癟in ireti 癟ekilmeler yapt覺rd覺覺m bir s覺rada s覺rt vere vere ta Ankara k覺y覺lar覺na gerilediimizi g繹z 繹n羹nde tutarak: "Bu hat da elden giderse, hangi hatt覺 m羹dafaa edeceiz"​ diye benden teess羹rle soran bir deerli kumandana, Yusuf 襤zzet Paa'​ya:​ "​Vatan覺 korumakta hatt覺 m羹dafaa yoktur, sath覺 m羹dafaa vard覺r. Bu sat覺h bir batan bir baa vatan覺n b羹t羹n y羹z羹d羹r. Vatan覺n bu sath覺, en son kayas覺na kadar d羹manla bouularak m羹dafaa edilecektir"​ cevab覺n覺 verdim ve bu form羹l羹 bir emri yevmi ile b羹t羹n orduya tebli ettim. 襤te bu, ilk benim kefim, benim buluum, benim harp tarihine bir ilavemdir"​ dedim... "​襤kincisi de bana Sakarya'​da doan u d羹羹ncedir:​ Hi癟 bir zafer gaye deildir. Zafer ancak kendisinden daha b羹y羹k olan bir gayeyi elde etmek i癟in gerekir en belli bal覺 vas覺tad覺r. Gaye, fikirdir. Zafer, bir fikrin istihs璽line hizmeti nisbetinde k覺ymet ifade eder. Bir fikrin istihs璽line dayanmayan bir zafer p璽yid璽r olamaz. O, bo bir gayrettir. Her b羹y羹k meydan \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(40);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​