Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_25 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - I : 25~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - I ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +muh璽rebesinden,​ her b羹y羹k zaferin kazan覺lmas覺n覺dan sonra yeni bir 璽lem domal覺d覺r,​ doar. Yoksa bal覺 ba覺na zafer, boa gitmi bir gayret olur" diye anlatmada bulundum. Zaman mesafesi 繹tesinde akl覺mda b繹yle kalm覺 bu iki noktadan birincisi: savunmaya verdiin 癟etin ve y覺prat覺lmaz bir dayanma manas覺n覺; maddi ve ger癟ek癟i bir g繹r羹羹; tam bir milli savunma tarifini; Senin iradenin b羹k羹lmez tecess羹m羹n羹;​ yani bir imdiki zaman manzaras覺n覺 d羹羹ncemde belirtiyordu... 襤kincisi de elde edilecek b羹y羹k kazanc覺, yeni 羹lk羹ye ulamak i癟in ancak bir yol a癟覺c覺 merhale saymak d羹羹ncesini;​ ileriki rejimin ve devrimlerin 繹nc羹s羹 bir seziyi; yani, 羹st羹 imdilik 繹rt羹l羹 ge癟ilen bir gelecek zaman tasar覺s覺n覺 hayal ettiriyordu... O defterde yaz覺l覺 galiba bir 羹癟羹nc羹 nokta daha vard覺 ki, neydi, imdi pek hat覺rlayam覺yorum. O defter h璽l璽 arivlerinde duruyorsa, senin 繹nem vermi olduun bir nokta daha bulunmu olacakt覺r... Burada, benim as覺l anlatmak istediim, senin 癟al覺ma tarz覺n覺n bir k繹esinin ayd覺nlanmas覺d覺r. Kay覺ts覺z, hesaps覺z, notsuz hareket eder biri olmad覺覺n覺n bilinmesidir! Defterlerinden yurdumuz, milletimiz i癟in; g繹r羹, anlay覺 tarz覺n i癟in daha kimbilir ne yararl覺 d羹羹nceler 癟覺kacakt覺r!.. \\
 +Sen deil mi idin ki, bir kitapta okuduun u: Napolyon'​a sormular: Program覺n覺z nedir? O da cevap vermi ki: \\
 +"Ben y羹r羹r羹m, program benim hareketimden 癟覺kar"​ s繹z羹ne: \\
 +-"Evet amma o t羹rl羹 giden, sonunda, ba覺n覺 Sent-Helen kayalar覺na 癟arpar"​ d羹羹ncesini ilave ettin... \\
 +H覺z覺n ne kadar keskinse, 繹l癟羹n de o kadar kesindi. Y羹r羹y羹羹n bile d羹羹n羹e benzerdi: Tetikte, tart覺l覺... \\
 +"​S繹yleyeceiniz her c羹mleden sonra, yeni bir c羹mleye daha balamadan bir an bile duda覺n覺z覺 birbirine kavuturup az覺n覺z覺 kapal覺 tutun. Bu bir anl覺k susu s覺ras覺nda zihninize gelecek tedbirlerin 癟okluunu tasavvur edemezsiniz"​ diye bizlere s繹ylerdin. Ve: "Her g羹n, sabah, akam, gece, ne zaman s覺ras覺na getirebilirseniz;​ bir 癟eyrek, yar覺m saat, ne kadar vakit ay覺rabilirseniz,​ kendi i癟inize 癟ekilin; o g羹n yapt覺覺n覺z ii g繹z羹n羹z羹n 繹n羹nden ve d羹羹ncenizin tart覺s覺ndan bir defa ge癟irin. uurunuzdan alaca覺n覺z cevaplar覺n ne kadar faydal覺 olaca覺n覺 tasavvur edemezsiniz"​ derdin... O 癟apta bir adamd覺n ki, daha 繹nceden de s繹ylenmi,​ bilinmi bu d羹羹nceler senin az覺ndan iitilince ilkin senin ba覺ndan domutur tesirini uyand覺r覺yordu. 羹nk羹 onlar, sen b羹y羹kl羹kte bir insan覺n denemelerinden ve tasdikinden ge癟mi birer ger癟ek olunca yeni birer deer 羹st羹nl羹羹 kazanm覺 oluyorlard覺... \\
 +. \\
 +Hamlelerinden 繹nceki bir 璽deti \\
 +B羹y羹k devrim hamlelerinden 繹nce ka癟 kere g繹rm羹羹md羹r:​ O iin 羹st羹ne at覺lmadan 繹nce geri geri 癟ekilirdin;​ saatlerce, g羹nlerce, bakalar覺n覺 s繹yletir, kendin dinlerdin. Bir kap覺 g覺c覺rdamas覺ndan bile irkilip ikillenecek titizlikte bir temkinli durgunluk i癟ine sar覺lm覺 g繹r羹n羹rd羹n. Sezilirdi ki i癟inin tart覺malar覺n覺 dinleyen d覺覺n susmaktad覺r;​ ta o ana kadar ki zek璽n覺n el璽stikiyetini bir 癟elik yay gibi usul usul kurup geresin!.. O zaman, g繹z羹ne kestirdiin i癟in 羹st羹ne bir y覺ld覺r覺m aleviyle at覺l覺r; onu, kendi tabirince, "​muhakkakaa"​ kopar覺p al覺r; ancak ondan sonra yat覺覺rd覺n,​ durgunla覺rd覺n. G繹rd羹羹n ii ancak o zaman baar覺nla i癟ine; tal璽katinle de etraf覺na sindirirdin... B羹y羹k bir iten 繹nceki tutumlu titizliin,​ at覺lganl覺k balang覺c覺ndaki kaplana; iten sonraki yumuakl覺覺n da hazmeden arslana benzerdi... \\
 +Senin zek璽n覺n en hayran kald覺覺m 羹癟 hassas覺: sonsuz cokunlukla sezgisi; harekete ge癟ecei an覺 amazl覺kla kestirii; ve yapt覺覺nda yan覺lmaz 繹l癟羹s羹d羹r. Birinci Cihan Harbi'​nde devlet yanl覺 tuttuu yol y羹z羹nden 癟繹ker ve y覺覺n, 癟aresizlikler i癟inde kah覺rlan覺rken sen; milletin 繹z cevherini sezerek, sa duyusuna inanarak, gen癟liine g羹venerek, yaln覺z sen: "​Muhakkakaa bir n羶ra doru y羹r羹mekteyiz"'​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(40);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​