Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_26 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - I : 26~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - I ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +diyordun. H璽le 癟ok 羹z羹l羹yordun;​ fakat telas覺z duruyordun ve bekliyordun;​ an覺n覺n geleceini biliyordun... "​Bakumandanl覺k muharebesinde en kesin vuruu nerede ve nas覺l indireceini sen tam an覺nda yakalam覺,​ kavram覺 ve yap覺t覺rm覺t覺n... Zafer senin g繹z羹ne b羹t羹n yalg覺n yollar覺n覺 yalb覺rdat覺rken sen hi癟 kamamaks覺z覺n duraca覺n noktay覺 bilmitin... Mis璽k覺 Milli hududu, senin k覺l覺c覺n覺n dikili durduu ve daha beriye ge癟irmeye b覺rakmad覺覺 yerlerde 癟izgilenmiti. Zaferin seni onun bir ad覺m a覺r覺s覺nda bulmad覺... Ah! senin vasf覺na, ne kadar susam覺 olursa olsun, bir tek kalemin g羹c羹 yetemez... Senin vasf覺na Davud'​un "​Mez璽mir'​i gibi cana ileyen yan覺kl覺kta;​ Erganunlar gibi uultularda;​ Mevlana'​n覺n "​Ayr覺l覺klardan ik璽yet etmede"​ki neyi gibi ilahilikte sesler, sesler ve sesler gerek... \\
 +. \\
 +Meclis'​ten alk覺 tufanlar覺 i癟inde m羹羹rl羹k r羹tbesiyle Gazilik unvan覺n覺 ald覺覺n akam, ankaya'​ya d繹nd羹n ve sade bir sivil giyiminin i癟inde!.. \\
 +Sakarya kazanc覺ndan sonra, Kilikya iini konumak 羹zere Briyan'​覺n sana hususi murahhas g繹nderdii Franklen Buyyon'​u ger癟i istasyondaki kalemi mahsus binas覺nda misafir ettin; fakat onu ankaya'​da kabul ettin, a覺rlad覺n... \\
 +Emeinin ilk yemii Sakarya gibi emelinin ilk verimi Adana kazanc覺n覺 ankaya'​da tatt覺n... \\
 +"​Ankara,​ Moskova, Londra"​ ad覺ndaki kitab覺 yazan madam Jorj Bert Golis'​i ankaya'​da misafir ettin; Adana'​n覺n yurda d繹n羹羹ndeki sevin癟 ve heyecan覺 madama g繹sterebilmek gibi bir g羹ney gezisini ankaya'​da tertip ettin ve ref璽kat zabitin Mahmut'​u (sonradan Siirt mebusu Mahmut Soydan) kad覺n覺n yan覺na vererek ankaya'​dan yola 癟覺kard覺n. \\
 +"​Ergenekon"​undaki m羹l璽kat覺n覺 Yakup Kadri; gazetesindeki m羹l璽kat覺n覺 Ahmet Emin seninle ankaya'​da yapt覺. \\
 +Moskova'​dan murahhas gelen Fronze'​yi;​ Buhara'​dan murahhas gelen Nazari ile Receb'​i ankaya'​da kabul ettin... \\
 +ankaya'​n覺n yolu ilek oldu... \\
 +. \\
 +Ankara'​n覺n 羹癟 tepesi \\
 +Sen ankaya'​da yerleene kadar Ankara'​n覺n iki ayd覺n tepesi vard覺: biri, ehrin 繹n羹nde duran Meclis tepesi; biri de Kalaba K繹y羹 civar覺ndaki eski ziraat mektebine yerlemi Erk璽n-覺 Harbiye tepesi... ankaya'​ya gelmenden sonra tepeler 羹癟 oldu... \\
 +Unutulur mu o zamanki bozk覺r覺n biteviye yaln覺zl覺klar覺 i癟inde o tepelerden ankaya'​ya d繹nd羹klerin ve ankaya'​dan o tepelere gidip geldiklerin!.. Ankara'​dan ankaya'​ya 癟覺kan yol!.. O yol ki, gariptir, k繹k羹ne onar覺lm覺 varabilmesi i癟in sarfedilen zaman, senin Milli Mis璽k'​覺 ger癟ekletirmeye sarfettiin zamandan uzun s羹rm羹t羹r... Nas覺l ki sonralar覺, u bildiimiz Ankara Palas Oteli'​nin kurulmas覺 S羹leymaniye'​nin kurulmas覺ndan uzun s羹rd羹!.. Demek istiyorum ki, el emei ve kol kuvveti cephelere ta覺maktan geriye yetemezdi. \\
 +ankaya'​da ilk y覺l \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(40);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​