Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_27 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - I : 27~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - I ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +襤lk ankaya y覺l覺n覺n yurt sevgisi ve zafer inan覺 ile dolu geceli g羹nd羹zl羹 癟al覺malar覺n覺,​ k羹癟羹c羹k evlerini, bak覺ms覺z kalm覺, geni balar覺n覺,​ yak覺c覺, dondurucu mevsimlerini,​ 癟ektirdii g羹癟l羹kleri,​ katland覺rd覺覺 mahrumluklar覺,​ duyurduu heyecanlar覺 imdi burada birer k繹esinden a癟覺p anmak, senin o y覺llar覺n覺 anmakt覺r... Unutulur mu o zamanlar!.. \\
 +Dorudan doruya ilgilendiin m羹zakerelerde haz覺r bulunmak i癟in ehre hemen her g羹n inmek; celselerden sonra Meclis'​teki k羹癟羹c羹k riyaset odas覺nda ziyaret癟ilerini kabul etmek, ya istasyondaki "​Kalem-i Mahsus"​ binas覺na uramak; ya h羹k羹met kona覺na gitmek, ya da Erk璽n-覺 Harbiye'​ye 癟覺kmak 璽detin olmutu. Oralar覺 senin teri, icra, sivil ve asker makamlar覺nd覺... \\
 +B繹yle g羹nlerde Ankara'​ya gece iyice sindikten, ev ayd覺nl覺klar覺nda mahalle aralar覺ndaki k繹pek havlamalar覺na kadar her ey durulmaya erdikten sonra k繹k羹ne d繹nerdin. Ankara'​n覺n gece durgunluuna vurmas覺 zaten o kadar gecikmezdi ki... Meclis'​in bir kovan gibi aras覺z 癟al覺mas覺,​ "​Heyet-i Vekile"​nin (Bakanlar Kurulu) s覺k ve uzun toplanmalar覺 d覺覺nda o zamanki ehrin 繹yle baka b羹y羹k merkezlerde g繹r羹lmeye al覺覺lm覺 faaliyetlerden hi癟 birini tan覺r olmad覺覺 y羹z羹ne bir bakmakla anla覺l覺rd覺... \\
 +Zafer olduktan ve demir yolu a癟覺ld覺ktan sonra 襤stanbul'​dan Ankara'​ya trenle d繹nerken bir defa refikam, yolcular aras覺nda bulunan -o zamanlar Amerikan B羹y羹k El癟ilii'​nin Ankara'​daki maslahatg羹z璽r覺- Mr. Trit'​e:​ "​nereye geldiimizi"​ sormutu. Trit de vagon penceresinden ba覺n覺 daha sark覺t覺p d覺ar覺ya epeyi g繹z gezdirdikten sonra, y羹z羹nde ne s繹yleyeceini kestiremeyen bir adam覺n a覺rm覺l覺覺 okunarak: \\
 +-"​Madame! Nous sommes en pleine Anatolie"​ cevab覺n覺 vermiti... T羹rk癟esi: "T羹m Anadolu'​day覺z"​ yahut "​Anadolu'​nun g繹beindeyiz"​ demeye gelen bu s繹z, denebilir ki bozk覺r覺n, hele o zamanlar i癟in b羹sb羹t羹n en k覺sa ve samimi tasviri idi... Oran覺n zaferden bir iki y覺l sonraki hali bu olursa bir de 襤stikl璽l Sava覺 y覺llar覺n覺n yoksulluklar覺 i癟indeki hali d羹羹n羹ls羹n:​ Yani, isyanlar ve 癟eteler 癟a覺 denebilecek ilk "​Kuv璽y-覺 Milliye"​ devrini iki 襤n繹n羹 kazanc覺 sona erdirerek d羹zg羹nlemeye y羹z tutmu bir devlet bi癟imine sokmaya balay覺p da Sakarya kazanc覺n覺n da T羹rkiye B羹y羹k Millet Meclisi H羹k羹meti idaresini daha g羹venle gelitirir olduu devre rastlayan zamanki hali... 襤te ancak o vakit o manzara daha dorusuna kavranm覺 olur... \\
 +Yazlar覺 kupkuru kesilen bir incecik 癟ayla iki yakas覺ndaki bir ka癟 da s繹羹t ve ide; ancak birka癟 yerinde birka癟 tutam kavak; ara s覺ra da urada burada ayak 羹st羹 dikilmi topraa benzeyen ve zihinde: "Allah insan覺 nas覺l bal癟覺ktan yaratt覺 ise insan da bar覺na覺n覺 ite b繹yle bal癟覺ktan kurar" gibilerde bir d羹羹nce uyand覺ran birka癟 kerpi癟 k繹y!.. Onlar覺n d繹rt bir yanlar覺ndaki u癟suz bucaks覺z ve bir batan bir baa 覺ss覺z k覺rlarda bouna ot, bouna su, bouna g繹lge arayan ve k覺v覺r k覺v覺r, p覺r覺l p覺r覺l, l羹le l羹le siyah beyaz t羹yl羹 postlar覺 iki yanlar覺na selsebil sular覺 gibi dalga dalga d繹k羹len tiftik ke癟isi s羹r羹leri! Anadolu y羹ksek yaylas覺n覺n k覺ra癟 enginliklerinde yer yer ak k繹p羹kler gibi savrulup dalgalanan o s羹r羹ler!.. Bir de o bo k覺rlar覺n orta yerinden ge癟en her kilometresi i癟in dayan覺lmaz 癟oklukta garanti hakk覺 al覺r, ve kara sapanla s羹r羹lm羹 tarlalar覺n覺n baht ii verimini be on geli gidite s繹m羹r羹p g繹t羹r羹r, yabanc覺 kumpanya marifeti bir demir yol!.. 襤mparatorluun , en son asr覺nda, bir k覺s覺mc覺k Anadolu'​ya ancak b繹ylelikle salayabilmi olduu biricik ilerleme vas覺tas覺 denebilecek o pahal覺 oyuncak! Ve o yolun 羹zerinden g羹nde bir iki defa bir kara solucan gibi k覺vr覺la k覺vr覺la ge癟mekteki trenle yar覺an zorlu 癟oban k繹pekleri!.. Oran覺n tabiat c繹mertliine rastlamam覺 ve y羹z羹ne insan emei ge癟memi vasf覺n覺 bozacak, baka, hi癟 bir iz yoktu!.. \\
 +Teniyle can覺yla bellememi birine neresinin neresi olduunu bildirmeyecek kadar s覺r tutan o manzara muhteem 癟orakl覺k b繹lgesi idi... Elde kalm覺 vatan bu idi!.. \\
 +. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(40);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​