Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_28 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - I : 28~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - I ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +Hayat覺na balam覺 da, hayat覺n覺 t羹ketmi de san覺labilecek o toprak enginlii olanca kurakl覺覺 ile gelip Ankara'​n覺n ta eteine dayan覺rd覺... Usand覺r覺c覺 umman覺 ancak o ehir kayas覺na sald覺r覺覺n覺n en son ucunda sulak bir hazinlik balard覺! Oralarda o zamanlar sadece leyleklerle kartallar ve akbabalar gezinip u癟uuyordu! \\
 +襤te senin, yurt kurtar覺p devlet kurmaya kaynak edindiin Eng羹r羹, bu s覺tma yata覺 ile kendi aras覺na yaz覺s覺z, tarihsiz; sar覺 yosun balam覺 boz mezar talar覺n覺n karmakar覺覺k kalabal覺覺 alt覺nda yatan belirsiz 繹l羹lerinden bir set 癟ekmiti!.. Kendi de boz kayal覺kl覺 iki 癟etin dadan kale duvarl覺s覺n覺n b繹r羹ne 羹st 羹ste yaslan覺p yamanm覺 t羹rl羹 renkte bas覺k, yay覺k, az duvarl覺, 癟ok pencereli, yamru yumru evleri ile eski arkk璽ri bay覺nd覺rl覺覺n k羹l癟eler halindeki kal覺nt覺lar覺 tesiri verirdi. Ona bakt覺k癟a, Fuzuli: \\
 +L璽'​lve t璽 i癟inded羹r vatan覺m \\
 +m覺sras覺n覺,​ kendi i癟 ruh haletinin tasviri i癟in mecaz olarak deil de bural覺 biri az覺ndan ger癟ek olarak s繹ylemitir san覺lsa yanl覺 olmazd覺!.. \\
 +"En ma'​murdu"​ dedikleri k覺sm覺 birinci cihan sava覺nda yanm覺 olduundan kasaba daha da daralm覺t覺;​ Millet Meclisi kurulal覺dan beri ise ah璽lisi 羹癟 d繹rt misli artm覺t覺... Yeni tabaka, o tepenin dolaylar覺ndan olan 癟evre dalar覺n yama癟lar覺ndaki yazl覺klara da覺lm覺t覺. Uzaktan bak覺l覺nca kervan s覺rtlar覺ndan uraya buraya gelii g羹zel devrilip devrilip at覺lm覺 y羹k denklerine benzeyen k覺rm覺z覺l覺 beyazl覺 k羹癟羹c羹k k羹癟羹c羹k evlerini, yurdun d繹rt bir buca覺ndan gelme "​yaban"​lar yazl覺 k覺l覺 mek璽n edinmilerdi... \\
 +Sen, ite yurdun o s羹rg羹n羹nden milletinle birlikte memleketi kurtarmaya kalkm覺 g繹癟menlerin ba覺 olarak, d羹man elindeki 襤stanbul idaresince fetvalarla idama mahk羶m edilmilerin ba覺 olarak ankaya'​da mek璽n tutmutun... Oras覺 o vakit hakikaten bir 繹b羹r d羹nya idi; fakat onlar覺n sand覺覺 gibi ademe ve idama g繹t羹recek batak d羹nya deil... Senin, inan覺nla adem bata覺ndan kurtararak idam edilmeye b覺rakmadan diriltmeye balad覺覺n ve anla yaayaca覺na bir zerre 羹phe etmediin vatan覺n yepyeni d羹nyas覺!.. \\
 +ankaya balar覺na geli gidi \\
 +Bulunduun tepeye akam 羹stleri, ehirden 癟覺kacak araba yok gibiydi. En m羹terisiz kalm覺 faytonlar bile ankaya ad覺n覺 duyunca bazen m羹teriye omuz 癟evirirlerdi! 羹nk羹 癟ounun atlar覺 c覺l覺zd覺, ve Kavakl覺dere'​den 繹te yoku 癟ok dik... \\
 +Demek istiyorum ki ankaya, Kud羶munla yaz k覺 oturulur bir yer olmaya balad覺ktan sonra da ta覺t bak覺m覺ndan pek g繹ze al覺n覺r yer deildi... \\
 +Yazlar覺n覺 o s覺rtta ge癟irmeye al覺m覺 varl覺kl覺 yerlilerden birka癟覺 bile ilerini ikindiyin paydos ederler; kara kuru merkeplerine binerek ehirden yola 癟覺karlar; balar覺na siyah emsiyelerini a癟arlar; sab覺rl覺 ve sars覺nt覺l覺 bir yolculuktan sonra ancak sular kararmas覺na yak覺n bir zamanda balar覺na var覺rlard覺... \\
 +Baevleri \\
 +Yamaca yasl覺 taraflar覺 birer, ehirden yanaki y羹zleri ikier katl覺 ba evlerinin alt kat覺na eeklerini 癟ekerler, 羹st kat覺na da kendileri 癟ekilirlerdi. \\
 +Sadece ah覺r olarak kullan覺lan o alt katlar tatand覺. Ev diye kullan覺lan 羹st katlar ise d覺tan, b繹lme direkleri aras覺na bal覺k k覺l癟覺覺 bi癟iminde doldurulmu bir s覺ra yass覺 tula, bir s覺ra da kerpi癟 har癟tan yapma idi... Koyu topra覺 癟i癟ekler gibi neelendiren bu d覺 y羹zleri o evlere bir nevi Norman stil mimari 癟enisi veriyordu!.. 襤stanbullular覺n gariplerine giden bir nokta da alt katla 羹st kat aras覺nda i癟eriden merdiven olmay覺覺 idi. Ata \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(40);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​