Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_29 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - I : 29~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - I ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +veya eee su ve yem vermek i癟in bah癟eden ilemek gerekiyordu. Daha garibi u idi ki 癟ounda insan, evinde at覺n覺n veya eeinin g羹bre kokular覺 羹st羹nde ya覺yordu. ounda kendi ihtiyac覺 i癟in bah癟ede evden uzak癟a bir k覺y覺da k羹癟羹c羹k kul羹bemsi bir yeri kullan覺yordu. \\
 +Garibe giden bir baka nokta da bu balar覺n hemen hepsindeki ev kap覺s覺n覺n yama癟tan tarafa olup da ah覺r kap覺s覺n覺n ehir taraf覺na a癟覺l覺覺 idi. Bu, insana da, hayvana da d羹z ayak giri salamak bak覺m覺ndan belki kullan覺l覺 idi; fakat zevkten yana eksik olduu da 羹phesizdi. \\
 +Oturma kat覺na gelince: orada, yerlilerin"​g繹z"​ t璽bir ettikleri kar覺l覺kl覺 iki oda; ortalar覺nda da sofams覺, daha dorusu aral覺覺ms覺,​ en hat覺r i癟in bir s繹zle de "​ehniin"​imsi bir setli boluk vard覺. Mutfak eve bitiikti; fakat kap覺s覺 bah癟eden... \\
 +. \\
 +nderi olduun millet davas覺na inan覺p kat覺lm覺 nice 羹nl羹 kiiler, en tepedeki b羹y羹cek k繹k羹ms羹 ta evde sen olmak 羹zere, ite bu yama癟taki b繹yle kul羹belerde 癟oluklar覺 ile, 癟ocuklar覺 ile yazl覺 k覺l覺 yerlemi oturur g繹癟menlerdi. Birinde, Maarif Vekili Hamdullah Suphi (Tanr覺繹ver);​ birinde Maliye Vekili Ferit Tek; birinde Matbuat M羹d羹r羹 H羹seyin Rag覺p (Baydur); birinde 襤zmir mebusu Mahmut Esad (Bozkurt), birinde Bilecik mebusu doktor Fikret, birinde ba yaverin Salih (Bozok), birinde ref璽kat z璽bitin Mahmut (Soydan), birinde merkez Kumandan覺 Fuat (Bulca), birinde atl覺 muhaf覺z b繹l羹羹 kumandan覺 Faik Bey, k繹k羹n羹n bah癟esinde odams覺 bir 癟ad覺rda da y璽verin Muzaffer (K覺l覺c)... \\
 +Derme 癟atma eski balar, ite b繹yle birden bire devlet semti, tarih iklimi oluvermiti!.. \\
 +. \\
 +ankayal覺lar覺n 癟ou resmi i hayatlar覺ndan bir k覺sm覺n覺 Senin 癟al覺ma saatlerine g繹re ayarlam覺lard覺. Sen, gece "​Meclis",​ "​Heyet-i vekile"​ toplant覺lar覺ndan ge癟 d繹nersen onlar ard覺n s覺ra biraz daha ge癟 d繹nerlerdi. \\
 +Bir akam, Meclis'​ten 癟覺kt覺n. Araban覺 ankaya semtine deil, H羹k羹met Kona覺'​na 癟evirttin. Yan覺ndakilere dedin ki: \\
 +- "Bir heyeti vekile i癟tim璽覺 varm覺. Ben riy璽set edeyim istiyorlarm覺... Onun i癟in biraz oraya urayaca覺z."​ \\
 +Ve eski vilayet kona覺n覺n c羹mle merdiveninden yukar覺 kata 癟覺k覺nca da: \\
 +- "​Sizler bu odada beni beklersiniz. 襤癟eride biraz bulunay覺m. Sonra ankaya'​ya beraber gideriz"​ dedin... \\
 +Bekleme odas覺 kalabal覺kt覺,​ neeli idi: y璽verler, kalem-i mahsustan, heyeti vekile riy璽seti kaleminden k璽tip beyler... \\
 +Fakat i, bir saat, iki saat, 羹癟 saat uzad覺. Akam yemei zaman覺ndan iki saat sonraya kadar da s羹rd羹... H璽l璽 hareket iareti verilmiyordu!.. Bekleme odas覺nda ilk anlar覺n g羹l羹羹lmeleri,​ konuulmalar覺 git gide eksilmiti. Herkese sadece iddetli a癟l覺k basm覺 deildi; biraz da tatl覺 uyku bas覺yordu... \\
 +Nihayet, gece yar覺s覺na yak覺n bir zamanda, Karaolan 癟ar覺s覺ndan,​ 羹stleri parmaa ge癟irilecek gibi halkal覺 seyyar kahveci tepsilerine yan yana dizilmi; -ekerleri ile incecik birer dilim limonlar覺 duran k羹癟羹c羹k yuvarlak tabaklar覺 da a覺zlar覺na kapak gibi konmu- cam fincanlarda yakut rengi 癟aylar; bir baka tepside \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(40);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​