Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_30 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - I : 30~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - I ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +iki 羹癟 tabaa 羹st 羹ste yerletirilmi simitler; bir bakas覺nda da 羹st 羹ste yat覺r覺lm覺 dilim dilim kaar peynirleri getirildi... \\
 +Yurdu yeniden kurmaya 癟al覺an T羹rkiye B羹y羹k Millet Meclisi Reisi ile vekiller heyetinin resmi makamda akam yemekleri ite bunlard覺!.. \\
 +Bunlar yenilip i癟ildikten sonra d繹rt saat kadar daha 癟al覺覺ld覺. Ve d羹n akam覺n on yedi bu癟uundan bu sabah覺n 羹癟bu癟uuna kadar hi癟 aral覺ks覺z on saat s羹rm羹 m羹zakereden sonra toplant覺 son buldu. Sen, sabaha kar覺 k繹k羹ne d繹nd羹n. ankayal覺 vekiller ancak g羹n aar覺rken evlerine varabildiler... Unutmamal覺 ki 羹癟 tepe aras覺ndaki mesafe en az on 羹癟, on be kilometre idi... Ve o zamanki baht ii ta覺tlarla bu mesafe ancak iki, iki bu癟uk saatte a覺labilirdi... Ve bu toplant覺lar s覺k s覺k olurdu!.. \\
 +ankaya'​daki ta覺tlar覺n modernlik, konfor ve s羹rat derecesi bir baremin r羹tbeleri gibi makamlar覺n y羹ksekliine g繹re kademelenmiti. Otomobil, yaln覺z Senin i癟indi. Galiba Adanal覺lar taraf覺ndan hediye edilmi a癟覺k bir "​fort"​la eskiden kalma bir de askeri "​Mersedes"​... \\
 +Vekil olanlar覺n覺n h羹k羹met癟e verilmi iki atl覺 faytonlar覺 vard覺. \\
 +Mebuslardan hali vakti yerinde olanlar覺n覺n da birer hususi faytonu vard覺. Mahmut Esad gibi gen癟liklerine g羹venenlerin ise sadece birer at覺... Yaln覺z H羹seyin Rag覺p'​覺n (Baydur) iki tekerlekli ve bir ucundan 繹b羹r ucuna kadar araban覺n, d繹rt k繹e bir kara kutudan ibaret g繹vdesine mafsals覺z iki kol gibi 癟ak覺lm覺 iki uzun direkli, k繹r羹ks羹z,​ tentesiz bir acayip bri癟kas覺 vard覺: tek atl覺, "​Apollo'​nun ar"​覺 derdik... K覺vr覺m k覺vr覺m yollardan araba ve at kaskat覺 bir v羹cut gibi yekp璽re y羹r羹r giderdi; bir nice d繹neme癟te de ufak bir s羹r癟me olsa i癟indeki insanlar ve arka dolab覺ndaki yiyecek i癟eceklerle birlikte bir hendee yan gelir yatard覺!.. \\
 +Bir k覺sm覺 da kiral覺k fayton bulamazsa Yakup Kadri (Karaosmanolu),​ Cemal H羹sn羹 (Taray) ve benim gibi yayalar; yahut Cemal H羹sn羹'​n羹n Karaolan 癟ar覺s覺ndan sat覺n ald覺覺 beygire 羹癟羹 n繹betlee binenlerdi... \\
 +襤svi癟re d繹n羹羹 beraberinde getirdii o "​p繹tikare"​ golf pantolonu, s覺k覺 belli, g羹zel kesimli ehir ceketi ve zarif ipek boyunba覺 ile Hanri Lavdan'​覺n romanlar覺ndaki kahraman resimlerini and覺r覺r Avrupak璽r簾 Yakup Kadri'​nin Anadolu yaylas覺ndaki 癟elimsiz at 羹st羹nde, ba覺nda kocaman g羹m羹羹 astragan kalpa覺 sallana sallana d璽vud簾 kahkahalar savurarak ankaya'​ya en alafranga kuv璽y-覺 milliyeci giyiminde 癟覺k覺覺,​ o bir tek ata da Lafonten'​in mehur "​Deirmenci,​ olu ve Eek" masal覺ndaki h璽li hat覺rlat覺r bir mana verdirir; insan覺n i癟inde, bir garp medeniyeti nostaljisi uyand覺r覺rd覺... Yakup, o tepelere kendi b繹yle, k璽h yaya y羹r羹ye, k璽h ata bine 癟覺kard覺 da, seyyar karyolas覺 at s覺rt覺ndan hi癟 inmeden gelir giderdi... \\
 +Bu t羹rl羹 karyola, o zamanlar insan覺n, t羹fek gibi yan覺ndan ay覺rmamas覺 gerekir bir koruyucu aletti. Bu us羹l羹 Edip Servet T繹r ic璽t etmiti: ankaya'​ya gece yat覺s覺na davetli ise, daha 繹nceden karyolas覺n覺 mekk璽reye y羹kletir, emirberi ile yola 癟覺kar覺rd覺. Yakup Kadri gece yat覺s覺na geldiinde,​ seyyar karyolas覺n覺n kapaks覺z y羹kl羹k i癟ine kurdurulmas覺ndan baka 癟are bulunamazd覺... 羹nk羹, Sakarya'​dan 繹nce, bir癟ok ba evindeki pencerelerden bir k覺sm覺 cams覺z, hatta 癟er癟evesizdi. Cam yerine onlara "​H璽kimiyet-i Milliye"​ sayfalar覺, m璽cun yerine 癟irile, ne 癟irile, un bulamac覺 ile kaplan覺r yap覺t覺r覺l覺rd覺. R羹zg璽r estik癟e bunlar sinekler gibi v覺z覺ldard覺. Kepenklerin aras覺ndan ise, sabahlara kar覺 yayla serinlii 覺s覺r覺rcas覺na sert eserdi... \\
 +Kuzey r羹zg璽r覺n覺n ta Eskiehir'​den kopup yal癟覺n ve 癟覺plak dalar aras覺ndan bir nehir gibi yay覺la darala geldii ovan覺n orta yerindeki Ankara'​dan keskin bir bolukla ayr覺lm覺 ankaya evlerinde, iklim ve ulat覺rma 癟etinliklerinden yana, o vakitler adeta, kale burc veya mazgallar覺nda oturulur gibi yaan覺rd覺. Ekmekle sebzeden, k繹m羹rle petrolden ilaca kadar her bir eyin tedariki bir mesele idi... Alt覺 yedi kilometreden yak覺nda manav, bakkal, f覺r覺n, eczane yoktu. Fakat her evde bir mavzer, bir filinta, bir \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(40);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​