Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_31 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - I : 31~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - I ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +tabanca, h璽s覺l覺 bir silah, s覺rf ihtiyaten vard覺... Yoksa, o da ba覺nda emniyet 繹ylesine idi ki kap覺lar kilitsiz yat覺l覺rd覺... \\
 +Mutfak raf覺, elbise dolab覺 gibi daha nice aran覺lacak ey, tahtas覺zl覺ktan,​ marangozsuzluktan y羹z 羹st羹 kalsa da; tabak, 繹rt羹 darl覺覺 her ne kadar kendini duyursa; sofralara bez yayg覺 yerine gazete k璽覺tlar覺 kaplansa ve yemek, pitii kapta ikram edilse de, gen癟 ve iyimser ruhlar ankaya'​n覺n o ilk y覺l覺, ba bah癟eye, -yani vaktiyle al覺覺lana az 癟ok benzer bir tabiata- kavumu olman覺n hazz覺 kar覺s覺nda u bu eksikliklere ald覺r覺 etmiyordu. Hatta bu gibi eksiklikler fedak璽rl覺k faziletinin ad璽b覺ndan say覺l覺yordu denebilir... \\
 +... \\
 +Bahar覺, yaz覺 \\
 +Etraf覺n覺 yabani g羹ller ve buram buram kokan ideler kaplam覺 yoluna girilince ankaya'​n覺n,​ mevsimleri yemi aa癟lar覺 ile, 羹z羹m k羹t羹kleri ile, g繹lgeler ve ayd覺nl覺klarla,​ k羹癟羹c羹k akar sularla, hatta b羹lb羹l demleri ve ku c覺v覺lt覺lar覺 ile belli eder bir kendine mahsus g羹zellii vard覺 ki insan覺n hi癟 deilse g繹z羹n羹 oyalar, az 癟ok i癟ini a癟ard覺... En g羹r k覺sm覺 dere i癟lerinde sakl覺 duran o tabiat ger癟i, biraz da siperde savunur, etraf覺n bask覺n kurakl覺覺 kar覺s覺nda kendini adeta ancak kuytuluklarda bar覺nd覺rabilir zorluklu bir m羹dafaa hatt覺 tesiri veriyordu. En sulak ve korunmu yerlerinde bizim bildiklerimize benzer bi癟imde serilip serpilmi servi kavak demetleri ile geliken u bu meelerden baka b羹t羹n 繹teki aa癟larda bir b羹c羹rl羹k vard覺; 羹z羹m balar覺nda da ayn覺 bodurluk g繹ze 癟arpard覺... Kesme talar覺n 羹st羹nde ve keskin g羹nein alt覺nda 癟ou, k覺s覺r bir 繹m羹r s羹r羹yordu!.. O topra覺n kiraz, eftali, malta erii, incir gibi yemi aa癟lar覺 tan覺d覺覺 yoktu. Fakat bildii ve ta覺d覺覺 aa癟lara, bi癟imlerinden hi癟 umulmayacak tatta yemiler veriyordu: Armutlar ve kay覺s覺lar gibi... \\
 +Yama癟 duvarlar覺 ile 癟evrili o dere i癟i bal覺klar覺n覺n s覺rtlardaki y羹zleri, sarp dalgal覺 bir sar覺l覺k umm璽n覺 idi. O umm璽n覺n b羹t羹n g羹zellii,​ engin yaln覺zl覺覺nda idi. Onu giydirip canland覺ran s羹s ise bulutlar覺n topraa vuran koyulu a癟覺kl覺, irili ufakl覺 akisleri idi. O 覺覺k ve g繹lge oyunlar覺, topra覺n kaskat覺l覺覺n覺,​ t覺pk覺 meltemler ekin tarlalar覺n覺 bir kouta dalgaland覺r覺r gibi h璽relendirirler,​ yumuat覺rlard覺... Zaman zaman yaylan覺n bar覺ndan ans覺z覺n bir nefes, bir hava, bir r羹zg璽r kabar覺r; birden h覺r癟覺n bir duman boras覺 kopar覺r; alt覺n renkli bir toz saana覺 ehrin y羹z羹n羹 bir anda m羹thi bir bulut halinde sislendirirdi. Her yan durgun 覺覺k ve s覺cak i癟inde iken ta uzakta bir kenardan ikide bir b繹yle havalanan bu hortumlar, burkula burkula g繹e doru ahlan覺rlar;​ bir yerde yoal覺rlarken baka bir yerde ba kald覺r覺rlar;​ koca yaylay覺 bir ucundan bir ucuna ejderler kouur gibi kaplarlard覺. Onlar覺 ancak "k覺rk ikindi"​ vakti yaan yamur kam癟覺lar, yat覺t覺r覺rd覺;​ o kadar... \\
 +etin yerdi o zamanki Ankara yaylas覺 ve yama癟lar覺;​ ancak y羹rei salamlar覺n ve g繹z羹 peklerin dayan覺p direnecekleri bir yer!.. Orta Asya steplerini, derin ve uzak "​Ge癟mi"​i,​ "​繹z"​羹,​ "​k繹k"​羹 akla getirir bir tabiat; tam, sen ba emezlikte bir kahramana yara覺r bir zemindi o... \\
 +Al覺覺lm覺 da g繹zden kaybedilmi bir bahar覺n ekli, manzaras覺 nas覺l k繹k羹n羹n bah癟elerindeki kavaklar覺n 癟a覺lt覺lar覺nda,​ bitiik dere i癟i balar覺ndaki b羹lb羹l demlerinde; nas覺l bir yan覺ndaki H羹seyin G璽zi dalar覺n覺n erkek duruunda ve bir yan覺nda her rengine hayran kal覺nan p羹r羹zs羹z g羹ne bat覺lar覺nda sezilirdi ise tarihin manas覺 da senin konduun, konaklad覺覺n tepede kendini 繹yle belirtmiti. Hele o ilk yaz覺n ilk mehtaplar覺nda... \\
 +... \\
 +Mehtaplar覺 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(40);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​