Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_32 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - I : 32~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - I ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +Ne g羹zeldi o mehtaplar! Yery羹z羹ndeki ayd覺nl覺k eksiklerini de gideren, g繹ky羹z羹ndeki y覺ld覺zlar覺 da yok denecek kadar u癟uklat覺r覺p hafifletiren;​ Ankara ovas覺n覺 癟evrelemi say覺s覺z ve isimsiz dalar覺, bu dalar ortas覺ndaki engin deniz y羹zl羹 yaylay覺 d羹nya yeni yarat覺lmaya bal覺yormu gibi yuulu, berrak, taze, mavimtrak g繹steren mehtaplar!.. \\
 +Onlar覺n nur 璽lemi i癟inde kamam覺 ruh, Ankara'​n覺n hasbah癟esi g繹ky羹z羹d羹r sanacak kadar gururlan覺rd覺!.. O mehtaplarda b羹t羹n tarih canlan覺rd覺:​ Etilerden, Sir羹slerden,​ Galatlardan,​ Avgustus'​dan Ahilere, Y覺ld覺r覺m Bayezid'​e,​ Timurlenk'​e,​ Hac覺 Bayram-覺 Veli'​ye kadar... \\
 +B羹t羹n insanl覺覺n konup ge癟tii; kalesinin her ta覺n覺 ya bir fatihin, ya bir m羹dafiin kurduu say覺l覺 ecdat bucaklar覺ndan birine gelinmi olduunu o mehtaplar o y覺l ne i癟ten duyururdu!.. \\
 +Sel癟uklular覺n sonu; Osmanl覺 devletinin kurulmaya balama devri: Domani癟, Bilecik, Harmankaya, 襤n繹n羹, Karacahisar,​ Eskiehir... Bir devletin yeniden kurulmak i癟in dalar ortas覺nda, yokluklar i癟inde ve yabanc覺lar kar覺s覺nda 癟abalamaya tee uzaklardan gelmi olduu o devir!.. \\
 +Senin bulunduun tepe, o mehtap gecelerinde,​ gene 繹yle yeni bir kuruluu yaratacak kahraman覺n konduu da ba覺na, gene tarihin p覺nar覺na gelinmi olduunu insana ne kadar kuvvetle duyururdu! Ve ne ibret vererek d羹羹nd羹rt羹yordu ki, kat覺r s覺rt覺nda ta覺nan k繹m羹rle, Kaya'​覺n s繹羹t dallar覺 ile ileyen lokomotifin Eskiehir'​e kadar a覺p t羹kettii bu yaylan覺n ucunda s覺n覺r bitiyor! Ondan 繹tesinde evvel zamanlar覺n tekfurlar覺 yerine bug羹n羹n bir yabanc覺 vasilevsi gelmi; topra覺m覺z覺 elimizden s繹k羹p almak, d羹nyam覺z覺 daraltmak, kendi 羹lkesini b羹y羹tmek istiyor... Demek ki gene onlar, gene biz!.. 襤lk istiklal sava癟覺lar覺n覺n kanlar覺 ile sulanm覺 ilk yurt b繹lgesinde tarih yeniden T羹rk kan覺 istiyor; kar覺l覺覺nda deniz vaat ediyor, kurtulu vaat ediyor!.. Buna inanan adam ite u doruun ba覺nda... Y覺ld覺r覺m Bayezid'​in devletini yitirdii ovada, O, yeniden devlet kurmaya sava覺yor!.. \\
 +. \\
 +Fakat g繹k kubbesinden s覺cak yaylaya inen ay ayd覺nl覺覺na bak覺p tarih d羹羹ncelerine dalmak, ankaya'​n覺n a癟覺kl覺覺ndan sevin癟 duyarak yoksul Ankara pazar覺ndaki u bu eya k覺r覺nt覺s覺 bulgular覺 ile yeniden ev d繹eme hevesine kap覺lmak devri bir bahar覺n ba覺ndan bir yaz覺n sonuna varamadan masal oldu!.. ankaya yaz覺n覺n tad覺, insafs覺z bir mehtapta ikiye b繹l羹nd羹. D羹man ta Polatl覺 繹nlerine dayanm覺t覺!.. B羹y羹k ordu hareketleri bir yurdun kendi topraklar覺 羹zerinde olunca onlar覺n tepkilerinden ruhlarda uyanan heyecanlar da ister istemez o 繹l癟羹de b羹y羹yor; hele ilerin i癟 y羹zlerini ve meslein gereklerini birdenbire kavrayamayanlar覺n g繹z羹nde... Vatan kaygusundan,​ 羹lk羹n羹n g繹癟me tehlikesi kuruntusundan,​ aile koruma d羹羹ncesinden ba覺n覺n 癟aresine bakma tasas覺na kadar 繹zgecilikten (*) 繹zc羹l羹e (**) doru ve 繹zc羹l羹kten 繹zgecilie doru bir geli gidile derecelenerek artan inen itirazlar, hep birden ayaklan覺yor!.. Onlara bu geri 癟ekilmenin asla bir yenilgi 癟aresizlii say覺lmay覺p bilakis daha s覺k覺 ve kesin bir savunma tedbiri gerektirir olduunu anlatmak gerekti. Yar覺n覺 d羹羹n羹p korumak ihtiyat覺 ile hatta daha gerilere 癟ekilmek ihtimali de olduunu a癟覺klayarak ruhlar覺 k羹smekten, y覺lmaktan kurtarmak gerekti!.. O s覺k覺 g羹nlerde, arkada覺n askerin ba覺nda, sen meclisin ba覺nda cephe tuttunuz; ruhlar覺 dincelttiniz;​ savunma g羹c羹n羹 keskinlendirdiniz. Ve y覺k覺nt覺y覺 繹nlediniz... \\
 +O geri 癟ekiliin sebeplerini sen, b羹y羹k nutkunda maddeler g繹stererek a癟覺kl覺yorsun. Bakumandan yetkisi ile en doru g繹r羹, olaylar覺n覺 belgesine dayanarak en yanl覺s覺z anlat覺, vicdanl覺, insafl覺 bir zeki insan mant覺覺 ile en doru h羹kmedi senin o s繹zlerindir. Tarihe a癟覺klam覺 olduun o olay, yanl覺 hesaplarla k繹t羹ye yorumlanan d羹羹nceleri her vakit alt edecektir... \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(40);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​