Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_38 [2015/07/28 15:50]
cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_38 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - I : 38~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - I ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +Sen atafat g繹sterisiyle 羹n kazanmay覺 beklemekten o kadar uzak bir ciddi ve mant覺kl覺 adamd覺n ki!.. Babuuluk,​ 繹nderlik senin 繹z羹nde ve s繹z羹nde idi; r羹tbende ve s覺rmanda deil! Fakat, onlar覺 tak覺p tak覺t覺racak olduunda onlar bile senin 羹zerinde ve senin sayende imrenilecek birer mana al覺rlard覺! 羹nk羹 sen bakalar覺nda olaan gibi duran her eye olaan羹st羹l羹k salayacak yarat覺l覺ta bir adamd覺n. R羹tbe: seninle r羹tbe; makam, seninle makam; mek璽n, seninle mek璽n oluyordu! yle ger癟ekten bir b羹y羹k adamd覺n sen!.. \\
 +G羹z'​羹 \\
 +Zafer olunca ruhlar覺n, aa癟lar覺n,​ kular覺n sesi, havan覺n rengi deimiti. Ruha yeni bir 繹z y羹r羹yordu. Etraftaki sonbahar, i癟lerde a癟m覺 o ilkbahar neesi kar覺s覺nda yanl覺l覺kla b繹yle solgun g繹r羹n羹yor san覺l覺rd覺. G繹n羹lden 繹yle bir h覺z tamakta idi ki, elde olsa, insan覺n u g羹z羹 deitirip ilkbahar覺 yeniden balataca覺 geliyordu... \\
 +Daha gerilere doru yola 癟覺kar覺lm覺 aileler, a覺rl覺klar ve ev bark ankaya'​ya d繹nmeye balam覺t覺. Ankara, sessizliine d繹nm羹t羹... D羹man k覺r覺lm覺 ve gerilemiti. G繹n羹ller feraha 癟覺km覺t覺. Fakat iler bitmemiti. G羹nd羹zl羹 geceli 癟al覺malar gene eskisi gibi, hep o manzaran覺n i癟inde 繹yle s羹r羹p gidiyordu... \\
 +... \\
 +Geceler \\
 +Unutulur mu o zamanki bozk覺r覺n biteviye karanl覺覺 i癟inde o tepelerden ankaya'​ya d繹nd羹羹n ve ankaya'​dan o tepelere gittiin geceler... \\
 +G羹nd羹zleri ankaya'​dan bak覺l覺nca,​ g繹r羹n羹羹 bombo bozk覺r覺 癟ep癟evre kuatm覺 bo dalar覺n orta yerinde tek ba覺na meydan okurcas覺na dik duran bir koca ehram覺 and覺r覺r Ankara'​n覺n,​ zifiri karanl覺klar bas覺nca uras覺na buras覺na geliig羹zel hafif癟ecik serpitirilme bir ka癟 覺覺kla kendini ancak belli edebilmesinden kinaye, o vakitler Yakup Kadri'​nin pek g羹zel benzettii 羹zere k覺v覺lc覺ml覺 k羹lle tepeleme bast覺r覺lm覺 bir mangal覺 hat覺rlat覺r geceleri unutulur mu? G繹ze ve ruha bir bay覺nd覺r ehrin p覺r覺l p覺r覺l gece halini sezdirmekten ziyade yabana at覺lm覺 bir bak覺ms覺z buca覺n olanca garipliini 癟繹kerten o 覺ss覺z geceler!.. unutulur mu bir yayl覺 koltuun, boyal覺 bir tavan覺n, beyaz g繹mlekli bir lamban覺n elden yitirdiimiz bir diyarda kalm覺 sevgililer gibi 繹zlendii o kuru tahta iskemleli, kaskat覺 k覺t覺k sedirli ve sar覺 petrol 覺覺kl覺 geceler!.. H覺m覺 yap覺l覺 y羹zlerindeki eri b羹r羹 tahta kepenklerin yar覺 kapal覺 癟er癟eveleri i癟inde ferleri s繹nm羹 g繹zlere benzer cams覺z pencereleri,​ -kadifelerinin havlar覺 yer yer a覺n覺p siyah dokular覺 lekeler gibi meydana vurmu- Bilecik 癟atmas覺 yast覺klarla 繹rt羹l羹 ba evlerindeki geceler!.. Bir fener 覺覺覺n覺n bile insana kendi ehrini aratacak yaman bir kudret olduunu, i癟lerine d羹m羹 olanlara 繹retmi olan o gurbet geceleri!.. S繹n羹k y羹zl羹 kasaban覺n kar覺s覺ndaki u癟suz bucaks覺z yayla karanl覺覺n sadece bir yan覺nda baht y覺ld覺z覺 gibi 覺覺l 覺覺l yanarak istasyonu bildiren o yedi parlak fener... O yandan doru gelen ve g繹n羹lleri yolculua 癟覺kmak hasretiyle ikide bir s覺zlatan lokomotif sesleri!.. \\
 +Geceler ki kul羹benin kepenklerini 繹rtmek i癟in pencereleri her kim a癟m覺sa o uzak 覺覺klar覺n kar覺s覺nda bir an d羹羹nce ile duralard覺... "​襤stanbul'​un k繹pr羹s羹n羹 ne kadar and覺r覺yor ah!.." s繹z羹, bir kavuma dileinin nakarat覺 olmutu... Bir hafta, iki hafta deil; aylarca, mevsimlerce bir y覺l, bir bu癟uk y覺l!.. \\
 +Fakat: "az, uz; dere, tepe d羹z" gibi s繹zlerle balar bir masal diyar覺ndaki evvel zaman al覺ml覺l覺覺n覺 i癟e sindirici; mesela bir yiitler ordug璽h覺ndaki heybetli ota覺n gece halini hayal ettirici bir destani taraf覺 olduu hi癟 ak覺ldan 癟覺kmayacak o sava y覺llar覺 geceleri!.. 襤stanbul'​dan gelenlerin o zamana kadar baka hi癟bir yerde eine rastlamam覺 olacaklar覺 berrakl覺ktaki derin g繹羹nde iri, ufak, keskin, u癟uk, p覺r覺l p覺r覺l, \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(40);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​