Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_39 [2015/07/28 15:50]
cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_39 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - I : 39~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - I ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +say覺s覺z y覺ld覺zlar a癟m覺 geceler!.. Bu s繹n羹k, bu cefal覺 yery羹z羹n羹n 羹st羹ne sonsuzluun 羹mit, ferah, g羹ven verici bir tebiri gibi a癟覺lm覺 o g繹ky羹z羹 enlii!.. \\
 +. \\
 +O zamanki bozk覺r gecelerinin biteviye karanl覺覺 i癟inde ite o g繹kten kaym覺 y覺ld覺zlar gibi u癟uan 覺覺klar, -yani elde kalabilmi d繹rt be otomobilin 覺覺klar覺- bu 羹癟 tepenin birinden birine seirtirdi;​ yanl覺zl覺klar i癟inde, uyumayan bir 癟al覺man覺n yol haritas覺n覺 resmeder gibi ayd覺nl覺覺n覺 belirtirdi... Bunlardan en b羹y羹kleri,​ senin araban覺n 覺覺klar覺 idi. Bu 羹癟 tepenin birinden birine en 癟ok ve 癟abuk 癟覺rp覺na 癟覺rp覺na koan onlard覺!.. \\
 +Onlar覺n kousu, o yanl覺zl覺klarda g繹zlerin al覺t覺覺,​ arad覺覺, belledii, bekledii seyran olmutu: Karanl覺覺n i癟ine doru g繹kten s羹z羹l羹yor gibi g繹r羹ld羹ler mi, bilinirdi ki "​Erk璽n-覺 Harbiye"​den d繹n羹yorsun... 襤stasyondaki yedi 覺覺覺n aras覺ndan kopup ayr覺lm覺larsa,​ anla覺l覺rd覺 ki "​kalem-i mahsus"​dan 癟覺k覺yorsun... Ankara'​n覺n eteinde birden bire g繹r羹n羹rlerse:​ ya Meclis'​ten,​ ya h羹k羹metten geliyorsun... \\
 +Has覺l覺, onlar覺n belirileri;​ yoal覺lar覺;​ y繹nelileri birer ayr覺 yorum konusu olurdu: Yakla覺rlar,​ yakla覺rlar da s繹ner y羹z g繹sterdikten sonra daha irileirlerse anla覺l覺rd覺 ki otomobilin Dikmen Caddesi'​nden ankaya yoluna sapt覺; kaybolunca Kavakl覺dere'​ye vard覺; havaya bir u癟uk ayd覺nl覺k pusu yaymaya balam覺sa yokua t覺rman覺yor demeye gelirdi... Art覺k biraz sonra makine sesi iitilmeye balard覺. Hemen ard覺 s覺ra da iki keskin 覺覺k karanl覺覺 h覺zla y覺rtar; tepelere, dere i癟lerine seyrek seyrek serilmi serpilmi ba evlerinin alaca petamallar gibi k覺rm覺z覺l覺 beyazl覺 y羹zlerinden birini bir urada, bir burada, bodur bir badem veya c覺l覺z bir armut aac覺n覺n heyulas覺 ile bir arada karanl覺覺n i癟inden bir an ay覺r覺p belirtir, sonra hemen gene siler ve ite b繹yle, yama癟lara yer yer birer 癟ak覺m ayd覺nl覺k sere serpe uzakla覺r giderdi!.. Ard覺 s覺ra koyu karanl覺k gene eski biteviyeliine kavuurdu... Art覺k o karanl覺覺n i癟inden doru bir tak覺m yorgun nal t覺k覺rt覺lar覺,​ biraz daha ge癟se de hafif y羹r羹y羹ler,​ konumalar kulaa 癟arpard覺. Bunlardan anla覺l覺rd覺 ki bulunduun yerden k繹ke kadar saatlerdir yolunu beklemekte olan Rumelili atl覺 n繹bet癟ilerle Karadenizli yaya n繹bet癟iler de d繹n羹yorlar... \\
 +Uyan覺kl覺k fasl覺n覺n en son demleri demek olan o akisler de dinince her ey b羹sb羹t羹n gecenin derinliine g繹m羹l羹rd羹. O kadar ki, ondan sonra d羹md羹z bir su y羹z羹 uyurluu balam覺 karanl覺覺n 覺ss覺z durgunluu i癟inde bir nal t覺k覺rt覺s覺,​ bir 繹ks羹r羹k bile halka halka b羹y羹yen bir ses 繹nemi al覺rd覺!.. \\
 +Baz覺 geceler de sen d繹nd羹kten sonra ge癟 vakit bir faytonun, iki faytonun ge癟tii duyulurdu: Yoku yukar覺 癟覺kt覺klar覺 ve yoku aa覺 indikleri atlarla tekerleklerin baka baka 癟覺kard覺klar覺 seslerden belli olan bu ge癟iler bir "​vekil"​in,​ bir "​kumandan"​覺n veya birka癟 "​mebus"​un bir i i癟in gece yar覺s覺na doru k繹k羹ne geldiini veya gece yar覺s覺ndan sonra k繹k羹nden d繹nd羹羹n羹 bildirirdi... \\
 +. \\
 +Bundan baka elde daha ne kadar 覺覺k kalabilmise senin bulunduun tepeye doru ta gece yar覺lar覺ndan sonraya, ta fecre kadar koup geliyor, koup gidiyordu. Vaktiyle Y覺ld覺r覺m Bayezid'​in Aksak Timur'​a yenildii ve devletinin y覺k覺ld覺覺 ovan覺n bir ucundaki bu ehrin 繹teki tepelerinden bu geliler, bu gidiler gene o ovan覺n, imdi g繹zlerden 覺rak, fakat rahattan uzak bir ucunda, d羹nyan覺n varl覺覺m覺za el uzatm覺 olan sald覺rganl覺覺n覺 yenecek, yurdumuzun kurtuluunu salayacak bir zaferin haz覺rl覺klar覺n覺 ger癟ekletirme urunda giriilmi uzun bir didinmenin 癟覺rp覺n覺lar覺n覺 karanl覺a,​ bir nabz覺n at覺lar覺 gibi nakediyordu!.. \\
 +. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(40);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​