Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_01 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Atatürk'​ü Özleyiş - II : 01~~ 
 +=== ATATÜRK'​Ü ÖZLEYİŞ - II === 
 +=== RUŞEN EŞREF ÜNAYDIN === 
 +---- 
 +Nurer Uğurlu başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. \\ 
 +Dizgi - Baskı - Yayımlayan:​ Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. \\ 
 +Kasım 1998 
 +---- 
 +=== İÇİNDEKİLER === 
 +Kışı 9 \\ 
 +26 Ağustos - Taarruz emrin 36 \\ 
 +Zafer 36 \\ 
 +Başkumandanın misafir kaldığı ev 40 \\ 
 +Huzurunda iki esir subay 41 \\ 
 +Uşak'​ta:​ Esir Generaller 43 \\ 
 +Sen ilerilere bakıyorsun 50 \\ 
 +O ve annesi 51 \\ 
 +Orduların yürüyor 52 \\ 
 +Alaşehir 54 \\ 
 +Salihli 64 \\ 
 +Turgutlu 67 \\ 
 +Belkahve 71 \\ 
 +Nif 78 \\ 
 +İzmir'​e doğru 82 \\ 
 +İzmir'​in içinde 85 \\ 
 +Karşıyaka'​da 92 \\ 
 +Evini hazırlayanlar 93 \\ 
 +İzmir'​i teşrifin 100 \\ 
 +Hükümet konağı meydanındaki kalabalık 105 \\ 
 +İzmir'​in hediye ettiği otomobil 108 \\ 
 +Kışı \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​