Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_02 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 02~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +ankaya balar覺ndaki yazl覺k eya, b羹t羹n a覺rl覺klar geri gelmi olsa da k覺a yetemiyordu. Bu evlere o k覺 i癟in, olabildii kadar yeni bir 癟eki d羹zen verilmek gerekiyordu. Fakat bunun i癟in Karacaolan 癟ar覺s覺nda ne bulunabilirse ona katlanmaktan baka 癟are yoktu. Hele r羹zg璽rlar o g羹z daha erken, esmeye, adeta bir d羹man y羹z羹 balamaya; yemileri doyas覺ya tad覺lamam覺 aa癟lar, baka baka renklerde solgunlaan yapraklar覺n覺 eski g繹lgelerinin yerine alacal覺 繹rt羹ler gibi atarak birer ikier daha erken soyunmaya balam覺lard覺. 覺plaklam覺 dallarda iki 羹癟 ayvan覺n salland覺覺 ta uzaktan kolayca g繹r羹lebiliyordu. Balar, daha 癟abuk bozulmutu. 襤ri b羹r羹 癟ubuklar kat覺 topra覺n 羹st羹ne 繹r羹lm羹 dikenli teller gibi kabar覺yordu. Yeller ac覺 ac覺 uuldamaya bal覺yordu;​ kavruk yapraklar覺 tozlar aras覺nda 繹nlerine kat覺p yama癟lardan bir aa覺 bir yukar覺 s羹r羹yordu. Yaz覺n, g羹ne yapraklar覺 癟as覺z kavurup soldururken bir damlas覺na bile hasret 癟ekilen yamur taneleri eski 癟inko borulara ve eski tahta kepenklere dolu fiskeleri gibi g羹r羹lt羹l羹 vurmaya, sar覺 ova kurunilemeye,​ kar覺 dalar bulanmaya, bo ufuklar daralmaya bal覺yordu. \\
 +O y覺lki ankaya balar覺n覺n k覺l覺k halleri g繹z羹m羹n 繹n羹ne geliyor. Bir癟ounda yatak odas覺ndan baka yemek yiyecek, misafir a覺rlayacak,​ okuyup yazma yeri olacak bir tek oda kal覺yordu. ehre bakan y羹z羹n羹 boydan boya kaplam覺 kaskat覺 sediri, bas覺k tavan覺, bir de kar覺 duvarlardaki y羹kl羹羹 ile bu oda da Anadolu balar覺ndaki bir癟ok eine benziyordu. D繹emesinin alt覺nda bir baka kat覺n tavan覺 olmad覺覺 i癟in r羹zg璽r estik癟e tahta aral覺klar覺ndan yukar覺 vuran yel 羹f羹rt羹leri,​ yerdeki kilimi dalga dalga ederdi: bir yelken kabar覺yormu gibi... Yaz覺n, evin i癟erisini s覺caktan korusun diye, 癟ak覺l ve 癟amurla hamur edilerek s覺vanm覺 "​bulgurlama"​dan bir k羹癟羹k tane 癟ak覺l da ara s覺ra yukar覺ki tavan tahtas覺 yar覺klar覺ndan,​ bir ufac覺k t覺k覺rt覺 ile yere veya insan覺n 羹st羹ne d羹erdi; sert bir fiske gibi... \\
 +B羹t羹n kaygular, k覺 iyice bast覺rmadan 繹nce bu odalar覺 az 癟ok muhafazal覺ca d繹eyebilmekti! bunun i癟in de baka ilerde kullan覺lmak 羹zere yap覺lm覺 bir tak覺m eyay覺 o odalardaki ihtiya癟lara en yara覺r bi癟imde uygunlat覺rabilecek yollar aranmak, keiflerde bulunmak gerekiyordu:​ Mesela, "​m羹stamel"​ bir ka癟 Bilecik 癟atmas覺 yast覺k, odan覺n cams覺z pencere kanatlar覺ndan bir ikisine hem perde yerine as覺lm覺, hem cam yerine gerilmi oluyordu. Y覺k覺nt覺lardan cam bulununcaya,​ ya da baka vilayetlerden at s覺rt覺nda Ankara'​ya cam getirilinceye kadar bu 癟atmalar haftalarca oralarda 繹yle kalm覺lar;​ g羹nd羹zleri geceler gibi karartm覺lar;​ fakat souklar覺,​ s覺caklar gibi 繹nlemilerdi... Camlar bulunduktan sonra da er癟evelere tak覺lmak i癟in ankaya'​ya faytonda gelmeye ve ankaya'​dan faytonda indirilmeye raz覺 edilecek biri bulununcaya kadar souklar覺n artmas覺na ramen haftalarca daha, pencerelerde 繹yle kalm覺lard覺;​ ta 癟ivisini, cinsinin iyi olduu hakk覺nda pek teminat verilmeyen macununu d羹kk璽n d羹kk璽n aray覺p elde etmek sevincine kavuturacak biri 癟覺kas覺ya kadar!... Camlar tamamlan覺p yerlerine tak覺l覺nca odalar覺n i癟ine mevsim deimesi gibi bir yumuakl覺k ve ruhlara iklim deimesi gibi bir ferahl覺k geldii unutulur ey midir? \\
 +Ba evlerinden baz覺lar覺n覺n misafir odalar覺na perde olarak k繹yl羹lerin bellerine dolad覺klar覺 y羹n Tosya kuaklar覺 as覺lm覺t覺;​ sar覺, beyaz, vine癟羹r羹羹 zeminleri 羹zerinden siyah siyah 癟ubuklar ge癟en darac覺k Tosya kuaklar覺... Bu bulu da bir nee ve takdir kayna覺 olurdu. \\
 +Sedirlerin kat覺l覺覺 y羹n iltelerle az 癟ok yumuat覺labilmiti... zerlerine de o zamanlar Ankara'​da,​ yatak denklerine sar覺lacak, hatta y覺pranm覺lar覺 bak覺r kap kacak 癟uval覺 yerine kullan覺lacak derecede bolca ve ucuzca bulunabilir 羹癟 kanatl覺, 羹癟 renkli Cihanbeyli cicimleri serilmiti. Cicimlerin u癟lar覺 k覺t覺k minder yast覺klar覺n覺 ile kaplayabilmiti. Baz覺 evler y羹k羹n kapaklar覺n覺 癟覺kartt覺rm覺;​ y羹kl羹羹n i癟ine 癟am tahtas覺ndan basit raflar yapt覺rm覺t覺. zerlerine de bir k覺sm覺 襤stanbul'​dan getirilme, bir k覺sm覺 da Anadolu'​dan al覺nma elli altm覺 kitap dizmiti. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​