Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_03 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 03~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +Hem sofral覺k, hem yaz覺hanelik eder d繹rt k繹e bir adi tahta masan覺n 羹st羹ne eski bir aban簾 kuma 繹rt羹l羹rd羹;​ etraf覺na da bir tek eski has覺r koltukla 羹癟 d繹rt de a癟覺l覺r kapan覺r tahta iskemle konulunca ite bir k覺l覺k oda b繹ylece alacal覺 bulacal覺 d繹enmi olurdu. \\
 +Bir de bizim evde bir kurt postu edinilmiti. Bunu bize bir g羹n kap覺m覺z覺 癟alan yal覺ca bir k繹yl羹, koltuunun alt覺nda bir tomar gibi d羹r羹l羹 getirmiti. ehirdekilerden 羹st羹n, ucuz olduunu yeminlerle pekleyerek, be "​kaime"​ye satm覺t覺... Kurt postu, Ankara'​da o vaktin modas覺 idi. Kimi, onu k羹rk olarak kaplat覺r; kimi gocuuna yaka koydururdu. Astragan kalpaklar覺n alt覺nda bu kabar覺k t羹yl羹 yakalar, kuzu ile kurdu bala boyun aras覺nda, fakat ancak 繹l羹mden sonra birbirine dokunmaz iki bar覺覺k olarak bir araya getiren bir yerli moda idi ki giyinip kuanan覺n bedenini dolgun g繹sterdii gibi y羹z羹ne de, kar覺s覺ndakiler 羹zerinde tesir b覺rakacak bir heybet verirdi. Bayaverin,​ o k覺 繹yle bir k羹rk giyerdi; gen癟 yaverin ise sporcu bir centilmen gibi o souklarda sadece bir "​b繹rb繹ri"​ pardes羹 ile dola覺rd覺... Hat覺r覺mda iyi kald覺 ise senin de a癟覺k otomobilde kulland覺覺n kurt postundan bir diz 繹rt羹s羹 vard覺... \\
 +Biz, kurt p繹stekimizi nerede kullanaca覺m覺z覺 kararlat覺r覺ncaya kadar duvara asm覺t覺k. Dengo onu orada ne vakit g繹rse korkudan m覺, 繹fkeden mi olduunu kestiremeyeceim;​ fakat her halde rahat覺 ka癟maktan olacak bir duygu ile hemen homurdanmaya,​ h覺rlamaya balard覺. Dengo, ahbaplardan birinin hediye ettii av k繹pei idi. Ad覺n覺 Frans覺z edibi Oktav Mirbo'​nun o isimdeki roman覺n覺n bal覺覺ndan al覺p koymutuk. \\
 +. \\
 +K覺 bast覺rmaya y羹z tutarken yere kilim serilip odaya sa癟 soba kurulunca o post da has覺r koltuun 羹st羹ne ba覺, ayaklar覺, kuyruu belli olmayacak bi癟imde serilip ilitirildikten sonra Dengo'​nun sinirlenmesi yat覺t覺. \\
 +Dengo geceleri i癟eride yatard覺. Souk bir gece yar覺s覺, 繹nce ac覺 ac覺 havlamaya, sonra uzun uzun ulumaya balad覺. Bizi uykumuzdan uyand覺rd覺!..Hemen yataktan f覺rlay覺p sar覺nd覺k sarmaland覺k... Bizi g繹r羹p yan覺m覺za sokulduu halde kal覺nca sesinin olanca 繹fkesi ve h覺z覺 ile hayk覺rmas覺 gene bir t羹rl羹 dinmiyordu! Evin i癟ini arat覺rd覺k,​ bir ey yoktu. Sokak kap覺s覺n覺 a癟t覺k. Yer bembeyaz kesilmiti. Lapa lapa kar 羹st 羹ste birikip y羹kselerek ya覺yordu. Hi癟bir yanda insan sesi iitilmiyordu;​ evin 繹n羹nde ayak izi g繹r羹lm羹yordu. Fakat kar覺n sisi alt覺nda uzaktan uzaa bouk bouk baka k繹pek havlamalar覺 da duyuluyordu. Ne vard覺, anla覺lm覺yordu! \\
 +Dengo evin 繹n羹nde biraz dolat覺ktan,​ sinirleri yat覺覺p havlamalar覺 kesildikten sonra i癟eri ald覺k. \\
 +Vakt璽 ki ertesi sabah dere i癟lerindeki kar覺n 羹zerinde baz覺 izler g繹r羹ld羹; anla覺ld覺 ki geceleyin birden bire bast覺ran tipi ile birlikte kurtlar da balara inmiler ve buralarda dolam覺lar!.. \\
 +Kurtlar, sadece gece vakti d覺ar覺 癟覺k覺ld覺覺 veya eve d繹n羹ld羹羹 zaman dere i癟lerine elde fener, omuzda mavzer inilen o ilk k覺ta deil, zaferden birka癟 y覺l sonra bile o semtlerde dolamakla da kalmad覺lar. Yeniehir k覺y覺lar覺na indikleri dahi oldu!.. Hatta ehremini Asaf (襤lbay) Ankara'​y覺 s羹slemek i癟in Avrupa'​dan bir demir havuzla birka癟 da d繹kme nemfos heykeli getirtmiti. Havuz, 繹nceleri K覺z覺lay Meydan覺'​na oturtulmutu. Bug羹n de Sal覺k Bakanl覺覺 繹n羹ndeki meydanda duruyor san覺r覺m. Nemfoslar ise iki 羹癟 mevsimi senin bah癟ende ge癟irdilerdi. Ve bir k覺 羹st羹 Yeniehir'​e indirildiler. Fakat, bir tipili sabah, uyan覺l覺nca g繹r羹ld羹 ki 癟覺plak k覺zlar覺n kollar覺 ile bald覺rlar覺 geceleyin kurtlar taraf覺ndan dilenmiler!.. Demirlerin alt覺ndaki k覺rm覺z覺 boyalar yaralar覺n覺n kanlar覺 gibi d覺ar覺 vurmutu!.. \\
 +. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​