Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_04 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 04~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +Zaferden sonraki ilk y覺llarda bile b繹yle eyler g繹r羹p ge癟irmi Ankara'​n覺n ankaya'​s覺ndaki ilk k覺da ba bah癟eye kurt inmesi g繹ze al覺nmaya katlan覺lm覺 olaan ilerdendi. Fakat bir g羹n bile katlan覺lmas覺 m羹mk羹n olmayan ey, o k覺ta k覺yamette odunsuz kalmakt覺. Onun i癟in elde edilip bah癟eye at覺labilmi her 癟am k羹t羹羹 bir hayat m羹jdesi idi. G繹vdenin, g羹nd羹zleri g羹ne vurduk癟a y覺ld覺z taneleri gibi p覺r覺ldaan karlar alt覺nda yat覺覺 g繹n羹llere emniyet ve rahat verirdi. Diriltici bir yal癟覺n ayaz覺n alt覺nda kollar覺n覺 s覺vam覺 bir k繹yl羹, az覺ndan bol dumanlar savrula savrula ona yakla覺rd覺. Yalb覺rt覺lar sa癟an baltas覺 ile 羹zerinden karlar覺 s覺y覺r覺rd覺. O g羹n i癟in l羹zumu olacak kadar bir par癟ay覺 o g繹vdeden ay覺r覺p ufalad覺ktan sonra odunlar覺 kuca覺nda i癟eri ta覺r, sa癟 soban覺n etraf覺na istif ederdi. Yeni gelen odunlar覺n 羹zerlerinden s覺zan damlalar, daha 繹nce dizilmileri 覺slatmaya vakit kalmadan kurular sobaya at覺l覺rd覺. Har覺lt覺l覺 bir parlay覺la birden h覺za gelmi soba bir an i癟inde ateten yeni ak覺t覺lm覺 bir tun癟 k羹l癟esi gibi, ta borular覺n覺n alt k覺s覺mlar覺na kadar k覺pk覺z覺l kesilir; odan覺n s覺cakl覺覺n覺 dayan覺lmaz dereceye 癟覺kar覺rd覺. O kadar ki art覺k pencere bile a癟覺l覺rd覺. O zaman hava karl覺 ise irili ufakl覺 say覺s覺z beyaz tanelerin titree titree yere doru koumas覺,​ ara s覺ra hafif bir r羹zg璽r覺n 繹n羹nde duman dalgalar覺 gibi saa sola savrulmas覺;​ koyulam覺 bir mor g繹羹n 繹rtt羹羹 kar覺ki dalar覺n deil, Ankara tepesinin, hatta Ayranc覺 yamac覺n覺n uza覺ndaki evlerin bile tabaka tabaka daha 癟ok veya daha az siliklemi bir uzakl覺kta hayalilemesi seyredilirdi... \\
 +Karlar biraz dinip g羹ne, morluklar aras覺ndan y羹z g繹sterir g繹stermez ems璽lsiz bir "​f矇erie"​ balard覺. Bembeyaz bir ovan覺n 繹te ucunda g繹羹n g羹m羹羹ms羹 donukluu 繹n羹nde mermer basamakl覺 bir ehram gibi y羹kselen Ankara, bak覺lmaya doyulmaz g羹zellikte g繹r羹n羹rd羹. Dere boylar覺ndaki ve yama癟lar覺ndaki badem aa癟lar覺n覺n buz tutmu dallar覺, o g羹nein alt覺nda billur avize kollar覺 gibi 覺覺ldard覺. U癟lar覺nda,​ sinmi ve b羹z羹lm羹 kular覺n k羹癟羹c羹k koyu benekleri t羹ner, bekleirdi. Mini mini binlerce ve binlerce 覺覺k tanelerinden pullarla 繹r羹lm羹 bir beyaz zemin 羹zerindeki bu dallar覺n doldurduu dere boylar覺n覺 insan 覺覺klardan ve ipeklerden yap覺lma bir peri bah癟esinin r羹yas覺n覺 g繹r羹yormu gibi kamaarak seyrederdi. \\
 +"Kan, ehvet ve 繹l羹m"​ ad覺ndaki kitab覺nda Maurice Barr矇s'​in Tuleytile'​yi:​ "Bu gaml覺 yaln覺zl覺覺n ortas覺nda Tol癡de cokun bir hayk覺r覺 gibi y羹kseliyor"​ diye tasvir eden s繹z羹, as覺l o Ankara'​ya yara覺rd覺. Boz bir ufkun 繹n羹nde, s覺ca覺 kara buza ilemeyen parlak bir g羹nein alt覺nda evlerinin sa癟aklar覺ndan uzun uzun buz han癟erleri sarkan o manzara haftalarca hep o bembeyaz enginlii ile 繹yle, bir daha deimeyecek gibi dururdu... \\
 +Ara s覺ra beyaz tepelerin 羹stlerindeki ufkun 繹n羹nde g繹r羹l羹rd羹 ki Ayranc覺 s覺rt覺ndan aa覺 poturlu be on erkek, alvarl覺 bir iki kad覺n, 繹nleri s覺ra iki 羹癟 de eek ve bir iri k繹pekten ibaret bir k繹yl羹 kafilesi, ehre doru iniyor. Bu insanlar, o berrak ufkun 繹n羹nde bir perdenin 羹st羹ne akseden hayaller gibi saatlere ve 覺覺klara g繹re k璽h 癟ok irilemi g繹vdeler, k璽h da ufalm覺 silintiler halinde g繹r羹n羹rlerdi... \\
 +Biraz sonra o kafiledekilerden biri, karlar覺n i癟inde, b羹y羹k deniz dalgalar覺 羹st羹nde y羹zer gibi bir debeleerek bir g繹zden kaybolup bir meydana 癟覺ka, merkebinin ard覺 s覺ra ba evlerinden birine yakla覺rd覺. Kua覺n覺n i癟ine yerlemi yumruklar覺n覺 yerlerinden 癟覺karmaks覺z覺n eeinin boynunu kendi v羹cuduyla bah癟eden yana itekleye itekleye pencereye doru: "​Efendi! han覺m! bal va; al覺n m覺? Yumurta va; ec羹k de bulgurum va..." diye hayk覺r覺rd覺... ar覺l覺r m覺? ar覺lmaz m覺? Bakmadan, k繹pek havlamalar覺na ald覺rmadan kap覺ya yana覺rd覺. Karlar alt覺nda dumanl覺 burnu ile bah癟eye yeillik aramaya dalmak isteyen eeini denei ile kap覺ya doru d羹rt羹kler;​ hayvanca覺z覺n iki yan覺na as覺l覺 eski y羹n torbalardan birinin i癟indeki eski bir sepetten taze yumurtalar 癟覺kar覺r, birka癟 tutam bulgur 癟覺kar覺r; kap覺n覺n 繹n羹ne 癟繹melir; pazarl覺a giriirdi. Pahal覺 bulundu mu: \\
 +- "​Etmen;​ eylemen, bu zemheride beni Angarayacan indirmen. Eeim korada, evimde yetim bebe va; taze dul va beslenecek"​ gibilerde y羹rek burkan s繹zler ederek elindekini satar; odun getirmeyi vaat eder; \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​