Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_05 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 05~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +ald覺覺 paray覺 koynuna sokuturur,​ savuur giderdi... Tee haftalar sonra bir g羹n hi癟 beklemezken 癟覺ka gelir: \\
 +- "Size bir y羹k odun devirividim... S繹z verdiydik a hani... Deha, ite" diye bir eek y羹k羹 ard覺癟 b覺rak覺rd覺... \\
 +Bir sabah, adam覺n yan覺 s覺ra bir de yal覺 bal覺, amma g羹癟l羹 kuvvetli kad覺n geldi. Y羹n basmadan eski bir alvar; erkek "​kesik"​leri gibi sert ve kal覺n ayakkab覺lar;​ alvardan baka renk bir basmadan da g繹s羹 iki 羹癟 t羹rl羹 d羹meli bir mintan giymiti. Ba覺 az覺na kadar kal覺n bir yemeniye sar覺l覺 idi. Belinde kemere benzer bir kal覺nca t羹lbent kuak, elinde de bakra癟 vard覺. N璽mahremlie dikkat ederek bana az bu癟uk omuz 癟evirdi. Refikamdan yana d繹nd羹. Yourt isteyip istemediini sordu... Al覺veri bittikten sonra koynundan burumu bir k璽覺t 癟覺kard覺: \\
 +- "​G羹zel g繹zl羹 han覺m! unu bir kez efendine okutun mu?" diye uzatt覺. Cephedeki olundan mektup alm覺; k繹y羹n imam覺 g繹z羹nden hasta olduu i癟in bir haftad覺r kimseye okutam覺yormu... Han覺m覺n yaz覺y覺 s繹kmesine hayretler i癟inde kald覺. "​Bi癟er"​ taraf覺ndaki olu sal覺k, sel璽met haberi; k繹ydeki bir癟ok kimseye isim isim selamlar g繹nderiyordu. Bunlardan, "​Niyazi Efendi"​ dedii, iki ya覺ndaki olu imi!.. \\
 +襤癟i rahat etti. Han覺ma: "​Goz羹n gon羹n dert g繹rmesin"​ diye dualar edip giti. \\
 +. \\
 +Baz覺, ikindiye yak覺n saatlerde evin 繹n羹nden bir iki manga piyade muhaf覺z覺n ge癟tii g繹r羹l羹rd羹. Yukar覺dan aa覺 simsiyah z覺pk覺nlar覺n覺 giyinmi, kulaklar覺n覺n altlar覺na kadar balar覺na simsiyah kukuletelerini dolam覺 Giresunlu delikanl覺lar,​ omuzlar覺nda mavzer, g繹羹slerinde 癟aprazvari fieklikler;​ bellerinde k羹癟羹c羹k ve yuvarlac覺k bombalar; talarda keklikler gibi sekerek ilerledik癟e birer birer azal覺rlar, uzun yolda bir boydan bir boya n繹bet yerlerini tutarlard覺... Kar覺n beyaz覺 羹st羹nde ovaya doru ta uzaklara kadar da siyah siyah k羹癟羹c羹k benekler ay覺rt edilirdi... O uzaktakiler boz kaputlar覺n覺,​ boz kukuletelerini giymi, t羹feklerini s覺rtlar覺na asm覺 Rumelili suvari n繹bet癟ilerdi:​ eski g羹nlerden kalm覺 bir avu癟 berg羹zar gibi!.. \\
 +Onlar覺n yay覺l覺p yer tutmalar覺ndan biraz sonra da yelken bezinden k繹r羹羹 s覺ms覺k覺 kapanm覺; zincirlenmi tekerlekleri ang覺rdayan bir fort otomobilin i癟inde ehre indiin g繹r羹l羹rd羹. \\
 +Bu n繹bet癟iler o keskin souklu ovan覺n 羹st羹nde gece g羹nd羹z demeden gerektii saat kadar bekleirlerdi. Bunu yaparken, cephede bir yurt vazifesi g繹r羹r gibi uyan覺k ve tetiktiler. Nas覺l bir k覺ymeti muhafaza ettiklerini;​ gereinde onun i癟in canlar覺n覺 vereceklerini bilerek bekleirlerdi... Bu manzara: "​Mustafa Kemal herkes i癟in; herkes Mustafa Kemal i癟in" d羹羹ncesini bir levha halinde o yaln覺zl覺klar覺n i癟inde ruhlara duyuran en muhteem manzara idi!.. \\
 +Gecenin ge癟 saatinde d繹n羹ler,​ karlar覺n 羹st羹nde daha kuvvetli 覺覺klar sa癟arak bu manzaran覺n k覺l覺k y羹z羹n羹 ayd覺nlatm覺 oluyordu... \\
 +. \\
 +Fakat peyzaj b羹t羹n k覺 boyu hep o beyazl覺kta kal覺rd覺 sanmamal覺... \\
 +S羹rekli g羹nl羹k g羹nelik haftalar覺n karlar覺 erittii; koca ovaya hafif bir koyu yeilimsilik verdii de olurdu. O zaman ba s覺rtlar覺nda 癟al覺 gibi bodur ve 癟etin yabani bademlerin 羹st羹ne renk renk 癟ama覺rlar serilirdi. Bunlar yama癟lara yalanc覺ktan bir 癟i癟eklenme mevsimi gelmi hulyas覺 verirdi. Havan覺n a癟覺k gitmesinden faydalananlar,​ mutfaklar覺nda tahta teknelerde yuduklar覺 繹te berilerini g羹nein alt覺na g繹nderirlerdi. Akama kadar kuruyamam覺lar覺 i癟eri sobas覺z yere as覺l覺rsa ertesi sabah donmu ve diklemi bulunurdu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​