Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_06 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 06~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +Bah癟ede unutulmular覺 ise, hele geceleyin kar ve don ans覺z覺n bast覺rm覺sa,​ ertesi sabah ikencedeki insan korkuluklar覺 gibi kaskat覺 kesilip t羹rl羹 acalip b羹z羹l羹ler ve k覺vr覺l覺lar alm覺 bulunurdu... El deince her yanlar覺 kemikler gibi 癟at覺r 癟at覺r k覺r覺l覺rd覺!.. S覺cak bir odaya al覺nd覺klar覺 zaman 羹zerlerinden tahtalara saatlerce p覺t覺r p覺t覺r su damlamaya, etrafa ya bez kokan bir buu yay覺lmaya balard覺. \\
 +. \\
 +O evlerde bu da souuna dayanabilmenin b羹t羹n s覺rr覺n覺n s覺rf sa癟 sobalarda olduu, odalar havaland覺r覺lmak i癟in pencereler a癟覺ld覺覺 ve k羹ller temizlenmek i癟in soba s繹nd羹r羹ld羹羹 vakit, d覺ar覺n覺n keskin ayaz覺 birka癟 an i癟inde olanca ac覺l覺覺 ile i癟eri sald覺r覺nca daha kesin anla覺l覺rd覺!.. Sobas覺z yerde bar覺n覺lamad覺覺 i癟in, sadece 覺s覺t覺lm覺 odada soyunulurdu;​ koa koa yatak odas覺na ge癟ilirdi. O oday覺 da sa癟 soba ile 覺s覺tmak faydas覺z; hele odun azl覺覺 d羹羹n羹l羹rse uygunsuz olurdu. Onun i癟in bu t羹rl羹 hareket etmekten baka 癟are yoktu... \\
 +Evin 覺s覺nmam覺 taraflar覺ndaki kap覺 tokma覺 madenlerine elin, elektrie tutulmu gibi yap覺覺p kald覺覺 oluyordu... Gece su i癟ilmek istense s羹rahi ele g羹lle gibi a覺rlam覺 ve topaklam覺 geliyordu. Avu癟 i癟inde kar eritip i癟mek s羹rahiden su boaltmaktan kolayd覺... \\
 +O k覺, o ilk y覺l ankaya'​s覺n覺n balar覺nda oturmu olanlar覺n o zamana kadar 繹m羹rlerinde g繹r羹p ge癟irdikleri k覺lardan hi癟 birine benzemedii i癟in zihne, kendiliklerinden saplan覺p kalm覺 bu eyler, imdi, g繹stermelik tasvir san覺lmamal覺. Robenson Kruzoe tasvirlerini,​ ilk Amerikal覺 kolonlar覺n maceralar覺n覺 hat覺rlatan bu eyler o y覺lki ger癟ein ta kendisidir!.. 襤stanbul'​dan g繹癟enlerin ancak daha bir tanesini g繹rm羹 olduklar覺 o k覺, Anadolu k繹yl羹lerinin nesiller ve nesillerdir bilip masallar覺na ve t羹rk羹lerine ge癟irmi olduklar覺 daimi ve tabii mevsim geli gidilerinden 繹yle bir olaan覺 idi... Tabiat, 襤stanbul'​dan g繹癟enlerin tenine ve can覺na 繹yle bir k覺覺 iletmekle,​ memleketin ve milletin as覺rlard覺r 癟ektii ac覺ya bir kere de ayd覺nlar覺 繹yle bir dald覺r覺p uyarmak ve ruhlar覺n覺 onarmak istiyor san覺l覺rd覺. Fakat b繹yle olsa da onu gene en koyu i癟lilii ile duyurmu olmuyordu!.. \\
 +O k覺 ki ankaya'​da oturanlar覺n 癟ektikleri zorluklar Anadolu k繹yl羹s羹n羹nkilerin yan覺nda en d覺 ve en 羹st kabuk say覺l覺rd覺... Biliniyordu ki eksik olanlar, denizlere varan ve d羹nyaya ulat覺ran yollar覺n d羹man ordusu taraf覺ndan kesilmi olmas覺 y羹z羹ndendir. Bolluklu ehirlerin yabanc覺 bask覺s覺 alt覺nda tutulmas覺 羹zerine "​zaruri hav璽yic"​ dedikleri eyleri elde etmek imk璽nlar覺,​ en yoksul Anadolu b繹lgesi kaynaklar覺ndan ancak, bak覺ms覺z 繹k羹z gidii s羹ratiyle inim inim inleyerek y羹r羹r kan覺larda;​ veya beslemsiz at y羹r羹y羹羹 ile on, on iki yerde konaklaya konaklaya gider y羹k arabalar覺nda;​ dermans覺z eek kervanlar覺nda ta覺nmaya kalm覺 olmak y羹z羹ndendir!.. O zamanlar, bitmez t羹kenmez Anadolu yollar覺nda nefes ve derman t羹ketmi o hayvanlar覺 bile imdi en g羹r bir ta覺t kayna覺 gibi anmak hi癟 haks覺z olmaz!.. Yiyeceklerin,​ i癟eceklerin,​ giyeceklerin,​ 繹rt羹neceklerin,​ d羹mana at覺lacak kurunlar覺n ve g羹llelerin,​ o a覺lmaz dedikleri karl覺 tipili dalardan gelip cepheye yetimesi, o hayvanc覺klar覺n s覺rt覺na y羹klenmi ve onlar覺 yeden erkek ruhlu kad覺nlar覺n himmetine kalm覺t覺!.. Bu ta覺t hareketlerinin,​ Sakarya'​daki mot繹rl羹 d羹man h覺z覺n覺 kesen kudretini, zaferden sonra yeniden Ankara'​ya d繹nm羹 olan Franklen Buyyon'​un bana s繹yledii u c羹mle, iki s繹zde ne kadar ak覺ldan 癟覺kmayacak gibi g羹zel a癟覺kl覺yordu:​ "​Kan覺 kamyonu yendi"​!.. Fakat kan覺lar覺n Ankara'​ya ta覺y覺p getirdiklerinden ne kadar覺 k繹yl羹lerin eksiini giderebilecekti!.. Onlar, bir g羹n bile derinliinden ayr覺lamad覺klar覺 o atadan kalma ve babadan g繹rme g羹癟l羹klerinin i癟inde y羹zy覺llard覺r ve y羹zy覺llard覺r hep 繹yle dayan覺p gidiyorlard覺!.. imdi de d繹rt senelik cihan sava覺ndan arta kalm覺 son delikanl覺lar覺 k繹ylerinden elli altm覺 kilometre 繹tedeki cephenin tutulmas覺na g繹ndermiler;​ verimi az topraklar覺ndan yetitirip 羹retebildiklerini o cephenin beslenmesine g繹ndermiler;​ geride kalanlar soukta paltosuz s覺rtlar覺n覺 yumrulat覺rarak;​ eldiven tan覺mam覺 ellerini kar覺nlar覺n覺n 羹st羹nde, bir sanc覺 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​